جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا ایموجی

پیتزا ایموجی
۱۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر معلولی

همبرگر معلولی
۶,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۷,۰۰۰ تومان

چیزبرگر

چیزبرگر
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فلافل ویژه

ساندویچ فلافل ویژه
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه با قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل ویژه با قارچ و پنیر
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله

ساندویچ فیله
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ با قارچ

ساندویچ با قارچ
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

ساندویچ هات داگ مخصوص
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ

ساندویچ جگر مرغ
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

ساندویچ کالباس خشک
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

ساندویچ سوسیس آلمانی
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

ساندویچ کباب لقمه
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

فرش

۳۳۰ میلی لیتر
فرش
۲,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱.۵ لیتر
دلستر خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای
۲,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان