نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب نگینی

چلو کباب نگینی
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب ممتاز

چلو کباب ممتاز
۱۹,۵۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

چلو کباب برگ
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب برگی

چلو جوجه کباب برگی
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سنتی

چلو جوجه کباب سنتی
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب بناب

چلو کباب بناب
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک بدون استخوان

چلو کباب شیشلیک بدون استخوان
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لاری گوشت

چلو کباب لاری گوشت
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

چلو کباب چنجه
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب درباری

چلو کباب درباری
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب شاندیز

گوشت راسته کامل گوسفندی
چلو کباب شاندیز
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۵,۵۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب نگینی

خوراک کباب نگینی
۱۲,۵۰۰ تومان

خوراک کباب ممتاز

خوراک کباب ممتاز
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

خوراک کباب سلطانی
۳۶,۵۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

خوراک کباب برگ
۲۹,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب برگی

خوراک جوجه کباب برگی
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سنتی

خوراک جوجه کباب سنتی
۱۳,۵۰۰ تومان

خوراک کباب بناب

خوراک کباب بناب
۱۵,۵۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک بدون استخوان

خوراک کباب شیشلیک بدون استخوان
۶۱,۵۰۰ تومان

خوراک کباب لاری گوشت

خوراک کباب لاری گوشت
۲۹,۵۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۱۷,۵۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

خوراک کباب چنجه
۲۶,۵۰۰ تومان

خوراک کباب درباری

خوراک کباب درباری
۱۸,۵۰۰ تومان

خوراک کباب شاندیز

خوراک کباب شاندیز
۶۱,۵۰۰ تومان

خوراک گردن گوسفندی

خوراک گردن گوسفندی
۴۶,۵۰۰ تومان

خوراک ماهی شوریده

خوراک ماهی شوریده
۲۳,۵۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۷,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

خوراک اکبر جوجه
۱۳,۵۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو گردن گوسفندی

چلو گردن گوسفندی
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی شوریده

چلو ماهی شوریده
۳۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۵,۵۰۰ تومان

ته چین مرغ

ته چین مرغ
۱۲,۵۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

چلو اکبر جوجه
۲۲,۰۰۰ تومان

دیزی سنگی

دیزی سنگی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

گندم

۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۵,۰۰۰ تومان

آناناس

۵,۰۰۰ تومان

سیب

۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان