جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت
پیتزا پپرونی

بزرگ

۹۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت رست بیف، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف

بزرگ

۱۱۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ شده، قارچ، گوجه
پیتزا گوشت و قارچ

بزرگ

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

گوشت چرخ شده، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مخصوص ایتالیایی

بزرگ

۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

قارچ، ذرت، پیاز، گوجه، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

متوسط

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

گوشت چرخ شده، پپرونی، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، پنیر تست، فلفل دلمه ای
پیتزا یونانی

بزرگ

۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

هات داگ، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا کلاسیک

متوسط

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

زبان، قارچ، گوجه
پیتزا زبان

متوسط

۱۰۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا باربیکیو چیکن

مرغ ریش ریش شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا باربیکیو چیکن

بزرگ

۱۰۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا سورپرایز ایتالیایی

گوشت چرخ شده، مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، گوجه، هویج
پیتزا سورپرایز ایتالیایی

متوسط

۹۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

گوشت چرخ شده، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مخصوص ایتالیایی

متوسط

۹۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

گوشت چرخ شده، پپرونی، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، پنیر تست، فلفل دلمه ای
پیتزا یونانی

متوسط

۹۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

قارچ، ذرت، پیاز، گوجه، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

متوسط

۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا باربیکیو چیکن

مرغ ریش ریش شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا باربیکیو چیکن

متوسط

۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

هات داگ، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا کلاسیک

متوسط

۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کومبو

مرغ تکه ای، گوجه، ذرت، پیاز
پیتزا کومبو

متوسط

۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت
پیتزا پپرونی

متوسط

۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

پپرونی، پیاز، قارچ، گوجه
پیتزا چهار فصل

متوسط

۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تیکا چیکن

فیله مرغ تکه ای، فلفل دلمه ای
پیتزا تیکا چیکن

متوسط

۹۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

قارچ، پنیر پیتزا، گوجه
پیتزا مارگاریتا

متوسط

۷۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر تست، قارچ
پیتزا کالزونه

متوسط

۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ شده، قارچ، گوجه
پیتزا گوشت و قارچ

متوسط

۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت رست بیف، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف

متوسط

۱۰۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

زبان، قارچ، گوجه
پیتزا زبان

متوسط

۱۰۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۱۵,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ذغالی

همبرگر دستی گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور
برگر ذغالی
۶۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر دستی گوشت گوساله، ۲ ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

همبرگر دستی گوشت گوساله، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
قارچ برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

همبرگر دستی گوشت گوساله، فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
چیکن برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

مک برگر

دو عدد همبرگر دستی گوشت گوساله، ژامبون گوشت، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور
مک برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

بیکن چیز برگر

همبرگر دستی گوشت گوساله، ۲ ورق ژامبون گوشت، ۲ ورق پنیر تست، کاهو، گوجه، خیارشور
بیکن چیز برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رویال برگر

همبرگر دستی گوشت گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ رویال برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ رست بیف
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز هات داگ

هات داگ، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ چیز هات داگ
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز چیگن

۳ عدد فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ چیز چیگن
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

زبان گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ زبان
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت ۹۰ درصد، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون تنوری
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون گوشت ۹۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون مرغ ۹۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری (۲ تکه)

۲ تکه مخلوط ران، پشت ران، سینه، دورچین: سیب زمینی، سالاد کلم ، نان باگت
مرغ سوخاری (۲ تکه)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (۳ تکه)

۳ تکه مخلوط ران، پشت ران، سینه، دورچین: سیب زمینی، سالاد کلم ، نان باگت
مرغ سوخاری (۳ تکه)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری

۴ تکه فیله سوخاری، دورچین: سیب زمینی، سالاد کلم ، نان باگت
فیله سوخاری
۱۴۵,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۵ تکه بال سوخاری، دورچین: سیب زمینی، سالاد کلم ، نان باگت
بال سوخاری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

فمیلی سوخاری

۷ تکه مخلوط ران، پشت ران، سینه، دورچین: سیب زمینی، سالاد کلم ، نان باگت
فمیلی سوخاری
۲۲۵,۰۰۰ تومان

بشقاب فرنگی

بشقاب برگر ایتالیا

۲ عدد فیله مرغ، برگر، سیب زمینی، قارچ اسلای شده، دورچین: گوجه، خیارشور، نان
بشقاب برگر ایتالیا
۱۰۰,۰۰۰ تومان

لازانیا

گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
لازانیا
۹۵,۰۰۰ تومان

بیف استراگانوف

گوشت ریش ریش شده، قارچ، خامه، سیب زمینی خلالی، جعفری
بیف استراگانوف
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پنه آلفردو گوشت

پنه، قارچ، خامه، جعفری، پنیر پیتزا، گوشت ریش، پنیر پارمزان
پنه آلفردو گوشت
۹۵,۰۰۰ تومان

پنه آلفردو مرغ

پنه، قارچ، خامه، جعفری، پنیر پیتزا، مرغ تکه ای پنیر پارمزان
پنه آلفردو مرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

اسپاگتی کلاسیک

گوجه، گوشت چرخ کرده، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص
اسپاگتی کلاسیک
۱۰۰,۰۰۰ تومان

اسپاگتی ایتالیایی

سس مخصوص، قارچ، خامه، شیر، پنیر پیتزا، پنیر پارمزان
اسپاگتی ایتالیایی
۹۵,۰۰۰ تومان

گریل چیکن

۴ تکه فیله مرغ، قارچ، دورچین: سیب زمینی، گوجه خیارشور، نان
گریل چیکن
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

فیله مرغ گریل شده، پنیر پیتزا، نان تست، کاهو، گوجه
سالاد سزار
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، هویج، گوجه
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، آب لیمو
سالاد کلم
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

کلم سفید، ژامبون گوشت، ذرت، هویج
سالاد اندونزی
۲۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی
سیب زمینی سرخ شده
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با پنیر

سیب زمینی، پنیر
سیب زمینی سرخ شده با پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده ویژه

سیب زمینی سرخ شده، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر
سیب زمینی سرخ شده ویژه
۷۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

لیوانی
قارچ سوخاری
۵۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

قالب گرد
نان سیر
۵۰,۰۰۰ تومان

رولت گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر
رولت گوشت
۷۵,۰۰۰ تومان

رولت مرغ

مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر
رولت مرغ
۶۵,۰۰۰ تومان

رولت سبزیجات

فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر، گوجه، ذرت، پیاز، هویج
رولت سبزیجات
۵۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۶,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۶,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۷,۰۰۰ تومان