جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۱۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، خیارشور، هویج، پیاز، جعفری،سبزیجات، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب

سینه

۱۵
۱۰۲,۰۰۰ ۸۶,۷۰۰ تومان

ران

۱۵
۱۱۴,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (۲ سیخ)

دو سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۴۲۰گرم برنج ایرانی هاشمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره، ته چین
چلو کباب کوبیده (2 سیخ)
۱۵
۱۰۸,۰۰۰ ۹۱,۸۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۳۰ گرمی، ۴۲۰گرم برنج ایرانی هاشمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش و کره، ته چین
چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)
۱۵
۱۱۴,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۴۵۰ گرم ران مرغ سس پز، سس مخصوص، ۴۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، ته چین
زرشک پلو با مرغ
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کباب سلطانی گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۳۰گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرمی، ۴۲۰گرم برنج ایرانی هاشمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو،...
چلو کباب سلطانی گوسفندی
۱۵
۳۰۶,۰۰۰ ۲۶۰,۱۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

۲۸۰ گرم خورشت فسنجان، ۷۰ گرم گوشت گوساله
خورشت فسنجان (اضافه)
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب برگی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۴۰گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، خیارشور، هویج، پیاز، جعفری، سبزیجات، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب برگی
۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان مخصوص

یک سیخ جوجه با استخوان ۴۷۰گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، خیارشور، هویج، پیاز، جعفری، سبزیجات، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان مخصوص
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۱۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، خیارشور، هویج، پیاز، جعفری،سبزیجات، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب

سینه

۱۵
۱۰۲,۰۰۰ ۸۶,۷۰۰ تومان

ران

۱۵
۱۱۴,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

خوراک مرغ

۴۵۰ گرم ران مرغ سس پز، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، خیارشور، هویج، پیاز، جعفری، سبزیجات، یک عدد نان لواش
خوراک مرغ
۱۵
۱۰۷,۰۰۰ ۹۰,۹۵۰ تومان

خوراک گوشت گوسفندی

۱۸۰گرم گوشت گوسفندی سس پز، دورچین: لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک گوشت گوسفندی
۱۵
۲۲۲,۰۰۰ ۱۸۸,۷۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۸۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۷۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۵
۵۹,۰۰۰ ۵۰,۱۵۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۲۰ گرمی، گوجه فرنگی، خیارشور، پیاز، جعفری
ساندویچ کباب لقمه
۱۵
۱۲۶,۰۰۰ ۱۰۷,۱۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، خیارشور، هویج، پیاز، جعفری، سبزیجات، یک عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۵
۹۶,۰۰۰ ۸۱,۶۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

۴۵۰ گرم ران مرغ، ۴۵۰گرم باقالی پلو با برنج ایرانی هاشمی، ته چین
باقالی پلو با مرغ
۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

۲۰۰ گرم ماهیچه با استخوان، ۴۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی هاشمی، ته چین، نارنج یا لیمو
باقالی پلو با ماهیچه
۱۵
۳۳۰,۰۰۰ ۲۸۰,۵۰۰ تومان

چلو با ماهیچه

۲۰۰ گرم ماهیچه با استخوان سس پز، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، نارنج یا لیمو
چلو با ماهیچه
۱۵
۳۱۰,۰۰۰ ۲۶۳,۵۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت گوسفندی

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی سس پز، ۴۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، ته چین، نارنج یا لیمو
باقالی پلو با گوشت گوسفندی
۱۵
۲۴۵,۰۰۰ ۲۰۸,۲۵۰ تومان

چلو گوشت گوسفندی

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی سس پز، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، نارنج یا لیمو
چلو گوشت گوسفندی
۱۵
۲۳۴,۰۰۰ ۱۹۸,۹۰۰ تومان

باقالی پلو

۴۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، ته چین
باقالی پلو
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۴۵۰ گرم ران مرغ سس پز، سس مخصوص، ۴۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، ته چین
زرشک پلو با مرغ
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرمی
کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۳۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، خیارشور، هویج، پیاز، جعفری،...
خوراک کباب وزیری
۱۵
۱۴۴,۰۰۰ ۱۲۲,۴۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۳۰گرمی، ۴۲۰گرم برنج ایرانی هاشمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره، ته چین
چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی
۱۵
۲۶۴,۰۰۰ ۲۲۴,۴۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۲۴۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره
چلو جوجه کباب مخصوص (ران)
۱۵
۱۲۶,۰۰۰ ۱۰۷,۱۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوسفندی

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوسفندی ۲۴۰گرمی، برنج ایرانی هاشمی ۴۲۰گرم دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره، ته چین
چلو کباب چنجه گوسفندی
۱۵
۲۸۲,۰۰۰ ۲۳۹,۷۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری گوسفندی

یک سیخ کباب بختیاری ۲۷۰ گرمی، ترکیب کباب برگ گوشت گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ، ۴۲۰گرم برنج ایرانی هاشمی دورچین: گوجه کبابی، فلف...
چلو کباب بختیاری گوسفندی
۱۵
۲۱۰,۰۰۰ ۱۷۸,۵۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرمی، ۴۲۰گرم برنج ایرانی هاشمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، ...
چلو کباب وزیری
۱۵
۱۶۲,۰۰۰ ۱۳۷,۷۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

یک سیخ کباب نگینی ۲۹۰ گرمی، ترکیب کباب کوبیده گوشت و جوجه کباب سینه مرغ، ۴۲۰گرم برنج ایرانی هاشمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی...
چلو کباب نگینی
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت ۲۲۰ گرمی، ۴۲۰گرم برنج ایرانی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره، ته چین
چلو کباب لقمه
۱۵
۱۳۲,۰۰۰ ۱۱۲,۲۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (۲ سیخ)

دو سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۴۲۰گرم برنج ایرانی هاشمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره، ته چین
چلو کباب کوبیده (2 سیخ)
۱۵
۱۰۸,۰۰۰ ۹۱,۸۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۳۰ گرمی، ۴۲۰گرم برنج ایرانی هاشمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش و کره، ته چین
چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)
۱۵
۱۱۴,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ با استخوان ۴۷۰گرمی، ۴۲۰گرم برنج ایرانی هاشمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره، ته چین
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۵
۱۶۲,۰۰۰ ۱۳۷,۷۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت ۲۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، خیارشور، هویج، پیاز، جعفری، یک عدد نان لواش
خوراک کباب لقمه
۱۵
۱۲۶,۰۰۰ ۱۰۷,۱۰۰ تومان

پکیج چلو جوجه کباب اقتصادی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۱۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ماست موسیر ۱۰۰ گرمی، سالاد فصل، نوشابه بطری
پکیج چلو جوجه کباب اقتصادی
۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

چلو کره

۴۲۰گرم برنج ایرانی، ته چین، کره حیوانی
چلو کره
۱۵
۵۲,۰۰۰ ۴۴,۲۰۰ تومان

چلو جوجه کباب برگی

یک سیخ جوجه کباب سینه ۳۲۰گرمی، ۴۲۰گرم برنج ایرانی هاشمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره حیوانی، ته چین
چلو جوجه کباب برگی
۱۵
۱۵۶,۰۰۰ ۱۳۲,۶۰۰ تومان

خوراک کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کوبیده ۱۱۰گرمی با دورچین (گوجه، فلفل، پیازجعفری، هویج، خیارشور، سماق، سبزیجات)
خوراک کوبیده (یک سیخ)
۱۵
۴۴,۰۰۰ ۳۷,۴۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، خیارشور، هویج، پیاز، جعف...
خوراک کباب سلطانی گوسفندی
۱۵
۲۷۵,۰۰۰ ۲۳۳,۷۵۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، خیارشور، هویج، پیاز، جعفری، سبزیجات ، یک عدد نان لواش
خوراک کباب برگ ممتاز گوسفندی
۱۵
۲۲۸,۰۰۰ ۱۹۳,۸۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری گوسفندی

یک سیخ کباب بختیاری ۳۰۰ گرمی، ترکیب کباب برگ گوشت گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، خیارشور، هوی...
خوراک کباب بختیاری گوسفندی
۱۵
۱۸۶,۰۰۰ ۱۵۸,۱۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

یک سیخ کباب نگینی ۴۰۰ گرمی، ترکیب کباب کوبیده گوشت و جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، خیارشور، هویج، پیاز...
خوراک کباب نگینی
۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۸۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۷۰ گرم گوشت گوساله، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، ته چین
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

آش و حلیم

آش رشته یک کیلویی

آش رشته یک کیلویی
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۳۰گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرمی، ۴۲۰گرم برنج ایرانی هاشمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو،...
چلو کباب سلطانی گوسفندی
۱۵
۳۰۶,۰۰۰ ۲۶۰,۱۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۳۰گرمی، ۴۲۰گرم برنج ایرانی هاشمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره، ته چین
چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی
۱۵
۲۶۴,۰۰۰ ۲۲۴,۴۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوسفندی

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوسفندی ۲۴۰گرمی، برنج ایرانی هاشمی ۴۲۰گرم دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره، ته چین
چلو کباب چنجه گوسفندی
۱۵
۲۸۲,۰۰۰ ۲۳۹,۷۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری گوسفندی

یک سیخ کباب بختیاری ۲۷۰ گرمی، ترکیب کباب برگ گوشت گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ، ۴۲۰گرم برنج ایرانی هاشمی دورچین: گوجه کبابی، فلف...
چلو کباب بختیاری گوسفندی
۱۵
۲۱۰,۰۰۰ ۱۷۸,۵۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرمی، ۴۲۰گرم برنج ایرانی هاشمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، ...
چلو کباب وزیری
۱۵
۱۶۲,۰۰۰ ۱۳۷,۷۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

یک سیخ کباب نگینی ۲۹۰ گرمی، ترکیب کباب کوبیده گوشت و جوجه کباب سینه مرغ، ۴۲۰گرم برنج ایرانی هاشمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی...
چلو کباب نگینی
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت ۲۲۰ گرمی، ۴۲۰گرم برنج ایرانی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره، ته چین
چلو کباب لقمه
۱۵
۱۳۲,۰۰۰ ۱۱۲,۲۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (۲ سیخ)

دو سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۴۲۰گرم برنج ایرانی هاشمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره، ته چین
چلو کباب کوبیده (2 سیخ)
۱۵
۱۰۸,۰۰۰ ۹۱,۸۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۳۰ گرمی، ۴۲۰گرم برنج ایرانی هاشمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش و کره، ته چین
چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)
۱۵
۱۱۴,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۲۴۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره
چلو جوجه کباب مخصوص (ران)
۱۵
۱۲۶,۰۰۰ ۱۰۷,۱۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ با استخوان ۴۷۰گرمی، ۴۲۰گرم برنج ایرانی هاشمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره، ته چین
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۵
۱۶۲,۰۰۰ ۱۳۷,۷۰۰ تومان

پکیج چلو جوجه کباب اقتصادی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۱۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ماست موسیر ۱۰۰ گرمی، سالاد فصل، نوشابه بطری
پکیج چلو جوجه کباب اقتصادی
۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

چلو کره

۴۲۰گرم برنج ایرانی، ته چین، کره حیوانی
چلو کره
۱۵
۵۲,۰۰۰ ۴۴,۲۰۰ تومان

چلو جوجه کباب برگی

یک سیخ جوجه کباب سینه ۳۲۰گرمی، ۴۲۰گرم برنج ایرانی هاشمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره حیوانی، ته چین
چلو جوجه کباب برگی
۱۵
۱۵۶,۰۰۰ ۱۳۲,۶۰۰ تومان

خوراک

خوراک کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کوبیده ۱۱۰گرمی با دورچین (گوجه، فلفل، پیازجعفری، هویج، خیارشور، سماق، سبزیجات)
خوراک کوبیده (یک سیخ)
۱۵
۴۴,۰۰۰ ۳۷,۴۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، خیارشور، هویج، پیاز، جعف...
خوراک کباب سلطانی گوسفندی
۱۵
۲۷۵,۰۰۰ ۲۳۳,۷۵۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، خیارشور، هویج، پیاز، جعفری، سبزیجات ، یک عدد نان لواش
خوراک کباب برگ ممتاز گوسفندی
۱۵
۲۲۸,۰۰۰ ۱۹۳,۸۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری گوسفندی

یک سیخ کباب بختیاری ۳۰۰ گرمی، ترکیب کباب برگ گوشت گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، خیارشور، هوی...
خوراک کباب بختیاری گوسفندی
۱۵
۱۸۶,۰۰۰ ۱۵۸,۱۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

یک سیخ کباب نگینی ۴۰۰ گرمی، ترکیب کباب کوبیده گوشت و جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، خیارشور، هویج، پیاز...
خوراک کباب نگینی
۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت ۲۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، خیارشور، هویج، پیاز، جعفری، یک عدد نان لواش
خوراک کباب لقمه
۱۵
۱۲۶,۰۰۰ ۱۰۷,۱۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۳۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، خیارشور، هویج، پیاز، جعفری،...
خوراک کباب وزیری
۱۵
۱۴۴,۰۰۰ ۱۲۲,۴۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، خیارشور، هویج، پیاز، جعفری، سبزیجات، یک عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۵
۹۶,۰۰۰ ۸۱,۶۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرمی
کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب برگی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۴۰گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، خیارشور، هویج، پیاز، جعفری، سبزیجات، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب برگی
۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان مخصوص

یک سیخ جوجه با استخوان ۴۷۰گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، خیارشور، هویج، پیاز، جعفری، سبزیجات، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان مخصوص
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۱۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، خیارشور، هویج، پیاز، جعفری،سبزیجات، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب

سینه

۱۵
۱۰۲,۰۰۰ ۸۶,۷۰۰ تومان

ران

۱۵
۱۱۴,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

خوراک مرغ

۴۵۰ گرم ران مرغ سس پز، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، خیارشور، هویج، پیاز، جعفری، سبزیجات، یک عدد نان لواش
خوراک مرغ
۱۵
۱۰۷,۰۰۰ ۹۰,۹۵۰ تومان

خوراک گوشت گوسفندی

۱۸۰گرم گوشت گوسفندی سس پز، دورچین: لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک گوشت گوسفندی
۱۵
۲۲۲,۰۰۰ ۱۸۸,۷۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۸۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۷۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۵
۵۹,۰۰۰ ۵۰,۱۵۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

۲۸۰ گرم خورشت فسنجان، ۷۰ گرم گوشت گوساله
خورشت فسنجان (اضافه)
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

ساندویچ کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۲۰ گرمی، گوجه فرنگی، خیارشور، پیاز، جعفری
ساندویچ کباب لقمه
۱۵
۱۲۶,۰۰۰ ۱۰۷,۱۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

۴۵۰ گرم ران مرغ، ۴۵۰گرم باقالی پلو با برنج ایرانی هاشمی، ته چین
باقالی پلو با مرغ
۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

۲۰۰ گرم ماهیچه با استخوان، ۴۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی هاشمی، ته چین، نارنج یا لیمو
باقالی پلو با ماهیچه
۱۵
۳۳۰,۰۰۰ ۲۸۰,۵۰۰ تومان

چلو با ماهیچه

۲۰۰ گرم ماهیچه با استخوان سس پز، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، نارنج یا لیمو
چلو با ماهیچه
۱۵
۳۱۰,۰۰۰ ۲۶۳,۵۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت گوسفندی

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی سس پز، ۴۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، ته چین، نارنج یا لیمو
باقالی پلو با گوشت گوسفندی
۱۵
۲۴۵,۰۰۰ ۲۰۸,۲۵۰ تومان

چلو گوشت گوسفندی

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی سس پز، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، نارنج یا لیمو
چلو گوشت گوسفندی
۱۵
۲۳۴,۰۰۰ ۱۹۸,۹۰۰ تومان

باقالی پلو

۴۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، ته چین
باقالی پلو
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۴۵۰ گرم ران مرغ سس پز، سس مخصوص، ۴۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، ته چین
زرشک پلو با مرغ
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۸۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۷۰ گرم گوشت گوساله، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، ته چین
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد شیرازی

۱۲۰ گرم، خیار، گوجه فرنگی، پیاز، آب نارنج، سبزیجات معطر
سالاد شیرازی
۱۷,۰۰۰ تومان

سوپ جو

۲۶۰ گرم، جو، سینه مرغ ریش ریش شده، هویج، جعفری
سوپ جو
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج
سالاد فصل
۲۴,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۲۴,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۵۰ گرم ماست موسیر (ذالی)
ماست موسیر
۱۱,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۱۶۰ گرم ماست و خیار، گردو، کشمش
ماست و خیار
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۴,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی خانواده

۱.۵ لیتر
آب معدنی خانواده
۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی لیمو
۱۴,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

قاشق چنگال

در صورت نیاز
قاشق چنگال
۲,۰۰۰ تومان

آب مرغ (اضافه)

۵۰ گرم سس مرغ
آب مرغ (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

گوجه (اضافه)

یک عدد گوجه کبابی
گوجه (اضافه)
۳,۰۰۰ تومان

لیوان یکبار مصرف

لیوان یکبار مصرف
لیوان یکبار مصرف
۲۰۰ تومان