جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، دونر گوشت، فیله مرغ طعم دار شده، پنیر مخصوص، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، گوجه فرنگی
پیتزا مخصوص (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، پنیر میکس، قارچ، گوجه فرنگی، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا پپرونی (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ،پنیر میکس، قارچ، گوجه فرنگی، ذرت، فلفل دلمه
پیتزا مخلوط (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۶۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، مغز ران طعم دار شده، پنیر مخصوص، قارچ، ذرت، زیتون، زیتون، فلفل دلمه، سس مخصوص، گوجه فرنگی
پیتزا رست بیف (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ شده طعم دار شده، پنیر میکس، قارچ، گوجه فرنگی، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، پنیر میکس، قارچ، گوجه فرنگی، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، راسته گوساله طعم دار شده، پنیر مخصوص، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، سس مخصوص، گوجه فرنگی
پیتزا استیک (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر میکس، گوجه فرنگی، ذرت، قارچ، زیتون، جعفری، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۷۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ ۲۰۰ گرمی فیله گوساله طعم دار شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، دورچین: گوجه، فلفل کبابی، کره پاستوریزه حیوانی، نان، پیاز (د...
چلو کباب برگ مخصوص
ناموجود

چلو کباب سلطانی

یک سیخ ۲۰۰ گرمی فیله گوساله طعم دار شده، یک سیخ ۱۲۰ گرمی کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، دورچین: گوجه، فلفل کبابی، کره پاستور...
چلو کباب سلطانی
ناموجود

چلوکباب وزیری

یک سیخ ۲۵۰ گرمی جوجه کباب، یک سیخ ۱۲۰ گرمی کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، دورچین: گوجه، فلف...
چلوکباب وزیری
ناموجود

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه میکس گوشت گوساله و گوسفندی ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، دورچین: گوجه، فلفل کبابی، کره پاستوریزه حیوانی،...
چلو کباب لقمه زعفرانی
ناموجود

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ ۱۲۰ گرمی کباب کوبیدهمخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، دورچین: گوجه، فلفل کبابی، کره پاستوریزه حیوان...
چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
ناموجود

چلو کباب کوبیده ممتاز

۲ سیخ ۹۰ گرمی کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، دورچین: گوجه، فلفل کبابی، کره پاستوریزه حیوانی...
چلو کباب کوبیده ممتاز
ناموجود

چلو جوجه کباب مخصوص (ران)

یک سیخ ۲۰۰ گرمی جوجه کباب ران بدون استخوان زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، دورچین: گوجه، فلفل کبابی، کره پاستوریزه حیوانی، ن...
چلو جوجه کباب مخصوص (ران)
ناموجود

چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)

یک سیخ ۲۰۰ گرمی جوجه کباب سینه بدون استخوان زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، دورچین: گوجه، فلفل کبابی، کره پاستوریزه حیوانی، ...
چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)
ناموجود

زرشک پلو با مرغ سرخ شده (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ طعم دار شده و سرخ شده، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، ته چین، دورچین روز
زرشک پلو با مرغ سرخ شده (ران)
ناموجود

زرشک پلو با مرغ سرخ شده (سینه)

۳۰۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده و سرخ شده، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، ته چین، دورچین روز
زرشک پلو با مرغ سرخ شده (سینه)
ناموجود

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ۱۰۰ درصد ایرانی، کره حیوانی
چلو کره
ناموجود

خوراک

خوراک وزیری

یک سیخ ۲۵۰ گرمی جوجه کباب، یک سیخ ۱۲۰ گرمی کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین: گوجه، فلفل کبابی، نان، پیاز (در ظروف ا...
خوراک وزیری
ناموجود

خوراک کباب لقمه زعفرانی (یک سیخ)

یک سیخ ۲۵۰ گرمی کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین: گوجه، فلفل کبابی، نان، پیاز (در ظروف استاندارد طب پلاستیک)
خوراک کباب لقمه زعفرانی (یک سیخ)
ناموجود

خوراک کباب کوبیده

یک سیخ ۲۰۰ گرمی کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ته چین، دورچین: گوجه، فلفل کبابی، نان، پیاز (در ظروف استاندارد طب پلاستیک...
خوراک کباب کوبیده
ناموجود

خوراک جوجه کباب ران (یک سیخ)

یک سیخ ۲۰۰ گرمی جوجه کباب ران بدون استخوان زعفرانی، دورچین: گوجه، فلفل کبابی، نان، پیاز (در ظروف استاندارد طب پلاستیک)
خوراک جوجه کباب ران (یک سیخ)
ناموجود

خوراک جوجه کباب سینه (یک سیخ)

یک سیخ ۲۰۰ گرمی جوجه کباب سینه بدون استخوان زعفرانی، دورچین: گوجه، فلفل کبابی، نان، پیاز (در ظروف استاندارد طب پلاستیک)
خوراک جوجه کباب سینه (یک سیخ)
ناموجود

خوراک جوجه کباب مخصوص (ران)

یک سیخ ۲۵۰ گرمی جوجه کباب ران بدون استخوان زعفرانی، دورچین: گوجه، فلفل کبابی، نان، پیاز (در ظروف استاندارد طب پلاستیک)
خوراک جوجه کباب مخصوص (ران)
ناموجود

خوراک جوجه کباب مخصوص (سینه)

یک سیخ ۲۵۰ گرمی جوجه کباب سینه بدون استخوان زعفرانی، دورچین: گوجه، فلفل کبابی، نان، پیاز (در ظروف استاندارد طب پلاستیک)
خوراک جوجه کباب مخصوص (سینه)
ناموجود

پیتزا آمریکایی

پیتزا بیف استراگانف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله طعم دار شده، پنیر مخصوص، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا بیف استراگانف (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، راسته گوساله طعم دار شده، پنیر مخصوص، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، سس مخصوص، گوجه فرنگی
پیتزا استیک (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، مغز ران طعم دار شده، پنیر مخصوص، قارچ، ذرت، زیتون، زیتون، فلفل دلمه، سس مخصوص، گوجه فرنگی
پیتزا رست بیف (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، دونر گوشت، فیله مرغ طعم دار شده، پنیر مخصوص، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، گوجه فرنگی
پیتزا مخصوص (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ شده طعم دار شده، پنیر میکس، قارچ، گوجه فرنگی، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، پنیر میکس، قارچ، گوجه فرنگی، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، پنیر میکس، قارچ، گوجه فرنگی، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا پپرونی (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ،پنیر میکس، قارچ، گوجه فرنگی، ذرت، فلفل دلمه
پیتزا مخلوط (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۶۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر میکس، گوجه فرنگی، ذرت، قارچ، زیتون، جعفری، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۷۱,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۸۲,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر جوان (دست ساز)

یک عدد برگر دست ساز گوشت مغز ران گوساله ۱۰۰درصد، کاهو، گوجه، پنیر، خیارشور، قارچ، سس مخصوص، نان مک
همبرگر جوان (دست ساز)
۷۵,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مغز ران گوساله ۱۰۰درصد، سوسیس چوریتسو ۹۵ درصد۲۰۲، پنیر گودا، سس قارچ، سیب زمینی سرخ شده، مغز کاهو، خیارشو...
چوریتسو برگر
۱۰۲,۰۰۰ تومان

دبل برگر

۲ عدد برگر مخصوص شرکتی ۹۰ درصد، پنیر تست، سس مخصوص، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان مک
دبل برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد همبرگر مخصوص شرکتی ۹۰ درصد، ژامبون، قارچ و پنیر، سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان مک
رویال برگر
۶۶,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد همبرگر مخصوص شرکتی ۹۰ درصد، قارچ و پنیر، سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان مک
قارچ برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد همبرگر مخصوص شرکتی ۹۰ درصد، پنیر تست، سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان مک
چیز برگر
۵۷,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی مخصوص

یک عدد برگر ذغالی شرکتی ۹۰ درصد، سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان مک
برگر ذغالی مخصوص
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ استیک

فیله گوساله طعم دار شده، قارچ و پنیر، سیب زمینی، گوجه فرنگی، کاهو، فلفل دلمه، نان مک
ساندویچ استیک
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف ویژه

راسته گوساله طعم دار شده، قارچ و پنیر، سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان فرانسوی
ساندویچ رست بیف ویژه
۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر گوشت

دونر کباب، قارچ، پنیر میکس، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان فرانسوی
ساندویچ دونر گوشت
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه جوان

فیله مرغ طعم دار شده، دونر کباب گوشت، قارچ، پنیر، سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان فرانسوی
ساندویچ ویژه جوان
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ طعم دار شده ذغالی، قارچ، پنیر، سیب زمینی، زیتون، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان فرانسوی
ساندویچ فیله مرغ
۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن رویال

فیله مرغ طعم دار شده، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان فرانسوی
ساندویچ چیکن رویال
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

یک عدد هات داگ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ و پنیر، سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان فرانسوی
ساندویچ هات رویال
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر، سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان فرانسوی
ساندویچ هات داگ ویژه
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری با پنیر

یک عدد هات داگ تنوری، پنیر میکس، سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان فرانسوی
ساندویچ هات داگ تنوری با پنیر
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

سوسیس بندری، قارچ و پنیر، سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان فرانسوی
ساندویچ بندری ویژه
۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس تنوری

ژامبون گوشت و مرغ، قارچ و پنیر، سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون میکس تنوری
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمب ویژه جوان

ژامبون ۹۰ درصد مرغ و گوشت، کراکف پنیری، فیله مرغ طعم دار شده، پپرونی، برگر ۹۵ درصد، پنیر ویژه، قارچ، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ بمب ویژه جوان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ و گوشت (سرد)

ژامبون مرغ و گوشت، سس مخصوص، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون مرغ و گوشت (سرد)
۵۲,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری (۴ تکه)

۴ تکه فیله مرغ طعم دار شده سوخاری شده، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ شده، نیم باگت، سس قرمز بیژن، سالاد کلم
فیله سوخاری (4 تکه)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (۳ تکه)

۲ تکه ران، یک تکه سینه، سیب زمینی، سالاد، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ شده، نیم باگت، سس قرمز بیژن، سالاد کلم
مرغ سوخاری (3 تکه)
۱۵۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (۵ تکه)

۳ تکه ران، ۲ تکه سینه طعم دار شده، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ شده، نیم باگت، سس قرمز بیژن، سالاد کلم
مرغ سوخاری (5 تکه)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ (۳ تکه)

۳ تکه سینه مرغ طعم دار شده، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ شده، نیم باگت، سس قرمز بیژن، سالاد کلم
شنیسل مرغ (3 تکه)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

کتف سوخاری (۶ تکه)

۶ تکه کتف طعم دار شده مرغ، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ شده، نیم باگت، سس قرمز بیژن، سالاد کلم
کتف سوخاری (6 تکه)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

بال سوخاری (۶ تکه)

۶ تکه بال طعم دار شده مرغ، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ شده، نیم باگت، سس قرمز بیژن، سالاد کلم
بال سوخاری (6 تکه)
۹۰,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری (۱۰ تکه)

۱۰ تکه میگوی طعم دار شده سوخاری، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ شده، نیم باگت، سس قرمز بیژن، سالاد کلم
میگو سوخاری (10 تکه)
۱۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، فیله کبابی، شنسل سوخاری، زیتون، گوجه گیلاسی، زیتون، پنیر مخصوص، سس مخصوص سزار (یک نفره)
سالاد سزار
۸۸,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

ژامبون مرغ و گوشت، کلم قرمز و سفید، ذرت، خیارشور، سس مایونز، ادویه مخصوص (یک نفره)
سالاد اندونزی
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، ذرت، سس (یک نفره)
سالاد فصل
۱۷,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج، ادویه، سس مایونز، خامه (یک نفره)
سالاد کلم
۱۳,۰۰۰ تومان

پیش غذا

پاستا آلفردو

۱۸۰ گرم پاستا پنه ایتالیایی، ۱۶۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده پنیر پارمسان، سس مخصوص آلفردو (بسته بندی در ظروف آلومینیومی)
پاستا آلفردو
۸۳,۰۰۰ تومان

نان سیر

۶ تکه نان، پنیر پیتزا، روغن سیر، جعفری تازه
نان سیر
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ شده، ژامبون میکس ۹۵ درصد مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد (یک نفره)
سیب زمینی ویژه
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر، کنجد (یک نفره)
سیب زمینی تنوری
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۳۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ شده
۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۲ عدد قارچ متوسط طعم دار شده، سس
قارچ سوخاری
۵۸,۰۰۰ تومان

ماست سنتی کوزه ای

۲۰۰ گرم ماست سنتی موسیر (در ظروف سفالی پاستوریزه با بسته بندی)، یک نفره
ماست  سنتی کوزه ای
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۹۰ گرم ماست موسیر پاستوریزه شرکتی (یک نفره)
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۸۰ گرم زیتون پرورده شرکتی بی هسته (یک نفره)
زیتون پرورده
۱۰,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس سالاد سزار (اضافه)

۶۰ گرم سس سالاد سزار دست ساز
سس سالاد سزار (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

سس سوخاری (اضافه)

۶۰ گرم سس دست ساز
سس سوخاری (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

سس کچاپ بیژن (اضافه)

۲۰ گرم (یک نفره)
سس کچاپ بیژن (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

سس مایونز بیژن (اضافه)

۲۰ گرم (یک نفره)
سس مایونز بیژن (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

سس فرانسه بیژن (اضافه)

۲۰ گرم (یک نفره)
سس فرانسه بیژن (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

سس تند فلفلی بیژن (اضافه)

۲۰ گرم (یک نفره)
سس تند فلفلی بیژن (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

یک عدد نان فرانسوی
نان (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
 نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

هلو

۱۷,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی بدون گاز خوشگوار

۳۲۰ میلی لیتر، خوشگوار
دوغ قوطی بدون گاز خوشگوار
۱۱,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر دوغ سنتی
دوغ خانواده خوشگوار
۱۸,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک دماوند

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک دماوند
۴,۰۰۰ تومان