جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران ایرانی منصور (مطهری)

چلو کباب

چلو کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، یک بسته نان لواش
چلو کباب چنجه
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۹۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، یک بسته نان لواش
چلو کباب سلطانی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، یک بسته نان لواش
چلو کباب برگ

معمولی (۱۸۰ گرمی)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

ممتاز (۲۵۰ گرمی)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب فیله

یک سیخ کباب فیله گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، یک بسته نان لواش
چلو کباب فیله
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ میکس گوشت گوسفندی ۱۵۰ گرمی و سینه مرغ زعفرانی ۱۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، یک بسته نان لواش
چلو کباب بختیاری
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه ممتاز نگینی

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی و ۳۰ گرم جوجه نگینی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، یک بسته نان لواش
چلو کباب لقمه ممتاز نگینی
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، یک بسته نان لواش
چلو کباب لقمه
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ممتاز (دو نفره)

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، یک بسته نان لواش
چلو کباب ممتاز (دو نفره)
۲۰۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۵۰۰ گرم جوجه با استخوان، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، یک بسته نان لواش
چلو جوجه کباب با استخوان
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، یک بسته نان لواش
چلو جوجه کباب

معمولی (۱۸۰ گرم سینه)

۴۸,۰۰۰ تومان

مخصوص (۳۰۰ گرم سینه)

۶۲,۰۰۰ تومان

ویژه (۳۵۰ گرم ران)

۶۵,۰۰۰ تومان

ممتاز (۳۰۰ گرم فیله)

۶۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۹۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، یک بسته نان لواش
چلو کباب کوبیده
۵۳,۰۰۰ تومان

چلو (اضافه)

۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو (اضافه)
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک ها

خوراک کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، جعفری، لیموترش، ۲ بسته نان لواش
خوراک کباب چنجه
۱۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۹۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، جعفری، لیم...
خوراک کباب سلطانی
۱۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، جعفری، لیموترش، ۲ بسته نان لواش
خوراک کباب برگ

معمولی (۱۸۰ گرمی)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

ممتاز (۲۵۰ گرمی)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب فیله

یک سیخ کباب فیله گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، جعفری، لیموترش، ۲ بسته نان لواش
خوراک کباب فیله
۱۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ میکس گوشت گوسفندی ۱۵۰ گرمی و سینه مرغ زعفرانی ۱۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، جعفری، لیموترش، ۲ بسته نان ...
خوراک کباب بختیاری
۸۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه ممتاز نگینی

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی و ۳۰ گرم جوجه نگینی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، جعفری، لیموترش، ۲ بسته نان لوا...
خوراک کباب لقمه ممتاز نگینی
۶۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، جعفری، لیموترش، ۲ بسته نان لواش
خوراک کباب لقمه
۵۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ممتاز (دو نفره)

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، جعفری، لیموترش،...
خوراک کباب ممتاز (دو نفره)
۲۰۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۵۰۰ گرم جوجه با استخوان، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، جعفری، لیموترش، ۲ بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان
۵۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، جعفری، لیموترش، ۲ بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب

معمولی (۱۸۰ گرم سینه)

۴۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (۳۰۰ گرم سینه)

۵۹,۰۰۰ تومان

ویژه (۳۵۰ گرم ران)

۶۲,۰۰۰ تومان

ممتاز (۳۰۰ گرم فیله)

۶۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۹۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، جعفری، لیموترش، ۲ بسته نان لواش
خوراک کباب کوبیده
۵۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه

۴۵۰ گرم ماهیچه ی گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ی ایرانی
چلو ماهیچه
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو گردن

۴۵۰ گرم گردن گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ی ایرانی
چلو گردن
۱۴۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گردن

۴۵۰ گرم گردن گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
باقالی پلو با گردن
۱۴۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

۴۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
باقالی پلو با ماهیچه
۱۴۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
باقالی پلو با مرغ (ران)
۵۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (سینه)

۴۰۰ گرم سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
باقالی پلو با مرغ (سینه)
۵۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با بوقلمون

۱۸۰ گرم بوقلمون، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
زرشک پلو با بوقلمون
۴۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه)

۴۰۰ گرم سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
زرشک پلو با مرغ (سینه)
۵۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۵۰,۰۰۰ تومان

شیرین پلو با مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، خلال پسته، خلال بادام، خلال نارنج
شیرین پلو با مرغ (ران)
۵۵,۰۰۰ تومان

شیرین پلو با مرغ (سینه)

۴۰۰ گرم سینه مرغ، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، خلال پسته، خلال بادام، خلال نارنج
شیرین پلو با مرغ (سینه)
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۳۵۰ گرم ماهی قزل آلا، ۳۷۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو ماهی قزل آلا

کبابی

۶۵,۰۰۰ تومان

سرخ شده

۶۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰-۳۰۰ گرم خورشت، ۸۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی، ۳۷۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۵۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی ( اضافه )

۲۵۰-۳۰۰ گرم خورشت، ۸۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی
خورشت قیمه سیب زمینی ( اضافه )
۴۷,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

شنیسل مرغ

۳۰۰ گرم سینه مرغ، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، جعفری، لیموترش، ۲ بسته نان لواش
شنیسل مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

شنیسل بره

۳۰۰ گرم سینه بره، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، جعفری، لیموترش، ۲ بسته نان لواش
شنیسل بره
۱۴۰,۰۰۰ تومان

گاریسکی

۲۵۰ گرم گوشت راسته گوسفندی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، جعفری، لیموترش
گاریسکی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

استیک با سس قارچ

۳۵۰ گرم استیک فیله گوساله، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، جعفری، لیموترش
استیک با سس قارچ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

یک نفره
سوپ جو
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج
سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار مخصوص

یک نفره
ماست و خیار مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره
ماست موسیر
۸,۰۰۰ تومان

اردور

ارسال ۳ نوع سالاد و پیش غذا
اردور
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۶,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۶,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۶,۵۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۶,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۹,۹۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۹,۹۰۰ تومان

اسپرایت

۹,۹۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

لیمو

۸,۰۰۰ تومان

هلو

۸,۰۰۰ تومان

ساده

۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۸,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان