جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا ایتالیایی

پیتزا سیر و استیک (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، فیله گوساله طعم دار شده، سس سیر، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر
پیتزا سیر و استیک (ایتالیایی)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استاجیونی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، فیله گوساله طعم دار شده، فیله مرغ، سس مارینارا، قارچ، پیاز، گوجه گیلاسی، پنیر
پیتزا استاجیونی (ایتالیایی)
۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکانا (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، گوشت قلقلی، فلفل پاپریکا، پپرونی، سس مارینارا، پیاز گوجه گیلاسی، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، پنیر ...
پیتزا مکزیکانا (ایتالیایی)
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گواتر ساپری (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، پیتزا پولو، پیتزا فلیتو، پیتزا ویجتریانا، پیتزا سالامی
پیتزا گواتر ساپری (ایتالیایی)
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، پپرونی، سس مارینارا، پنیر، سس مخصوص
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)
۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا وجترینا (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، انواع سبزیجات، مارچوبه، سس مارینارا، پنیر
پیتزا وجترینا (ایتالیایی)
۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پیده گوشت (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، ران گوساله خلال، سس مخصوص، قارچ، پنیر
پیتزا پیده گوشت (ایتالیایی)
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پیده مرغ (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، فیله مرغ، سس مخصوص، قارچ، پنیر
پیتزا پیده مرغ (ایتالیایی)
۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پیده زبان (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، زبان گوساله، سس قارچ، پنیر
پیتزا پیده زبان (ایتالیایی)
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن گارلیک (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، فیله مرغ، قارچ، گوجه گیلاسی، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا چیکن گارلیک (ایتالیایی)
۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ران گوساله اسلایسی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا رست بیف (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۳۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فنیتو (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله طمع دار شده، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر
پیتزا فنیتو (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا لاورز (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر
پیتزا لاورز (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۳۴,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۳۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، کوکتل، پپرونی، میکس ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر
پیتزا مخلوط (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۳۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان (آمریکایی)

۱۲۰ گرم زبان گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا زبان (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا میت استار (دو نفره)

گوشت چرخ کرده، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر
پیتزا میت استار (دو نفره)
۴۲,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ذغالی

برگر گوشت دست ساز، کاهو فرانسه، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مخصوص
برگر ذغالی

سینگل (۱۵۰ گرمی)

۲۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی

برگر گوشت دست ساز، پنیر گودا، کاهو فرانسه، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مخصوص
چیز برگر ذغالی

سینگل (۱۵۰ گرمی)

۲۶,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر ذغالی

برگر گوشت دست ساز، پنیر گودا، سس قارچ، کاهو فرانسه، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مخصوص
ماشروم برگر ذغالی

سینگل (۱۵۰ گرمی)

۲۸,۰۰۰ تومان

تاپس برگر

برگر گوشت دست ساز، بیکن، پنیر گودا، کاهو فرانسه، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مخصوص
تاپس برگر

سینگل (۱۵۰ گرمی)

۲۸,۰۰۰ تومان

میکس برگر ماتیکا

برگر گوشت دست ساز، ۱۲۰ گرم سینه مرغ، پنیر گودا، کاهو فرانسه، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مخصوص
میکس برگر ماتیکا

سینگل (۱۵۰ گرمی)

۳۴,۰۰۰ تومان

ماندویچ

کوکتل، پپرونی، میکس ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر
ماندویچ
۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ و پنینی

پنینی استیک

فیله گوساله طعم دار شده، سس قارچ، میکس پنیر، کاهو فرانسه، گوجه، خیارشور
پنینی استیک
۳۵,۰۰۰ تومان

پنینی رست بیف

ران گوساله خلال، سس قارچ، میکس پنیر، کاهو فرانسه، گوجه، خیارشور
پنینی رست بیف
۳۴,۰۰۰ تومان

پنینی زبان

زبان گوساله، سس قارچ، میکس پنیر، کاهو فرانسه، گوجه، خیارشور
پنینی زبان
۲۹,۰۰۰ تومان

پنینی چیکن

سینه مرغ، سس قارچ، میکس پنیر، کاهو فرانسه، گوجه، خیارشور
پنینی چیکن
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

هات داگ، ژامبون، پنیر، کاهو فرانسه، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ رویال
۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

میکس ژامبون، پنیر، کاهو فرانسه، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون تنوری
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلیمر

سینه مرغ، پنیر گودا، کاهو فرانسه، گوجه، خیارشور
ساندویچ فلیمر
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیگ چیف

سینه مرغ سوخاری، ژامبون، پنیر گودا، کاهو فرانسه، گوجه، خیارشور
ساندویچ بیگ چیف
۲۷,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

پنه بیف با سس آلفردو

پنه، فیله گوساله، سس مخصوص آلفردو، قارچ، پنیر پارمزان
پنه بیف با سس آلفردو
۳۰,۰۰۰ تومان

پنه چیکن با سس آلفردو

پنه، فیله مرغ، سس مخصوص آلفردو، قارچ، پنیر پارمزان
پنه چیکن با سس آلفردو
۲۶,۰۰۰ تومان

پاستا ماتیکا

پنه، فیله گوساله، فیله مرغ، سس مخصوص آلفردو، قارچ، پنیر پارمزان
پاستا ماتیکا
۲۸,۰۰۰ تومان

لازانیا

گوشت چرخ کرده، سس بشامل، سس قارچ، پنیر
لازانیا
۳۴,۰۰۰ تومان

بیف استراگانف

فیله گوساله، سس مخصوص آلفردو، سیب زمینی ژولین، قارچ، پنیر پارمزان
بیف استراگانف
۳۸,۰۰۰ تومان

چیکن استراگانف

فیله مرغ، سس مخصوص آلفردو، سیب زمینی ژولین، قارچ، پنیر پارمزان
چیکن استراگانف
۳۴,۰۰۰ تومان

اسپاگتی با سس بلونز

اسپاگتی، گوشت چرخ کرده، سس بلونز
اسپاگتی با سس بلونز
۳۵,۰۰۰ تومان

اسپاگتی چاکلت

اسپاگتی چاکلت
اسپاگتی چاکلت
۳۲,۰۰۰ تومان

سوخاری

چیکن استریپس

۴ تکه فیله مرغ، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم
چیکن استریپس
۲۸,۰۰۰ تومان

ماهی سوخاری

یک عدد ماهی قزل آلا، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم
ماهی سوخاری
۴۲,۰۰۰ تومان

هات وینگز

۳ عدد بال کبابی، ۳ عدد کتف کبابی، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم
هات وینگز
۲۴,۰۰۰ تومان

بشقاب

استیک با سس قارچ

فیله گوساله، سس قارچ، پوره سیب زمینی، سبزیجات ژولین
استیک با سس قارچ
۶۵,۰۰۰ تومان

چیکن استیک

سینه مرغ، سس پیازچه، سیب زمینی کبابی، سبزیجات ژولین
چیکن استیک
۵۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، سس سالاد (خانگی)
سالاد فصل
۸,۰۰۰ تومان

اردور سالاد

ترکیب چند نوع سالاد: سالاد اندونزی، سالاد پاستا، سالاد تن ماهی، سالاد گل کلم (خانگی)
اردور سالاد
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، ۱۴۰ گرم فیله مرغ، گوجه گیلاسی، نان تست، پنیر پارمزان
سالاد سزار
۲۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری (یک نفره)
قارچ سوخاری
۱۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ شده
۱۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس قارچ

سیب زمینی سرخ کرده، سس قارچ (یک نفره)
سیب زمینی با سس قارچ
۱۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری با سس پنیر

سیب زمینی تنوری، سس پنیر (یک نفره)
سیب زمینی تنوری با سس پنیر
۲۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سس سیر، پنیر پیتزا
نان سیر
۱۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۴,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۴,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان