جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا ویژه تی تی (۲ نفره)

رست بیف، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا ویژه تی تی (2 نفره)
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (۲ نفره)

رست بیف، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا رست بیف (2 نفره)
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (۲ نفره)

ژامبون گوشت و مرغ، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا مخصوص (2 نفره)
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت (۲ نفره)

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت (2 نفره)
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (۲ نفره)

پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا پپرونی (2 نفره)
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ (۲ نفره)

مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا قارچ و مرغ (2 نفره)
۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (۲ نفره)

گوجه فرنگی، نخود فرنگی، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا سبزیجات (2 نفره)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (۲ نفره)

ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای پنیر
پیتزا مخلوط (2 نفره)
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس و قارچ (۲ نفره)

سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا سوسیس و قارچ (2 نفره)
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یک نفره

پیتزا سرآشپز (یک نفره)

پیتزا سرآشپز (یک نفره)
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه تی تی (یک نفره)

رست بیف، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا ویژه تی تی (یک نفره)
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (یک نفره)

رست بیف، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا رست بیف (یک نفره)
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (یک نفره)

ژامبون گوشت و مرغ، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا مخصوص (یک نفره)
۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت (یک نفره)

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت (یک نفره)
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (یک نفره)

پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا پپرونی (یک نفره)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ (یک نفره)

مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا قارچ و مرغ (یک نفره)
۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (یک نفره)

گوجه فرنگی، نخود فرنگی، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا سبزیجات (یک نفره)
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (یک نفره)

ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای پنیر
پیتزا مخلوط (یک نفره)
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس و قارچ (یک نفره)

سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا سوسیس و قارچ (یک نفره)
۲۸,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مک دونالد

برگر گوشت ۹۰%، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
همبرگر مک دونالد
۲۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر گودا، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
چیز برگر
۲۴,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

برگر دوبل گوشت ۹۰%، پنیر گودا، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
دوبل چیز برگر
۳۶,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

سینه مرغ سوخاری، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
چیکن برگر
۲۲,۰۰۰ تومان

میکس برگر

سینه مرغ سوخاری، برگر گوشت ۹۰%، گوجه، کاهو، خیار شور، سس مخصوص
میکس برگر
۳۲,۰۰۰ تومان

رویال برگر

برگر گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، گوجه، کاهو، خیار شور
رویال برگر
۳۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون مخصوص تی تی

ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، گوجه، کاهو، خیار شور، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مخصوص تی تی
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص بره

ژامبون گوشت ۹۰%، گوجه، کاهو، خیار شور، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مخصوص بره
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص مرغ

ژامبون مرغ ۹۰%، گوجه، کاهو، خیار شور، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مخصوص مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ کبابی، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ گرم

سینه مرغ
ساندویچ مرغ گرم
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی تنوری

کباب ترکی، مخلوط مرغ و گوشت، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، سس مخصوص
ساندویچ کباب ترکی تنوری
۳۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف تنوری

رست بیف، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ رست بیف تنوری
۳۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

هات داگ، قارچ، پنیر، ژامبون گوشت و مرغ، کاهو، خیار شور، سس مخصوص
ساندویچ هات رویال
۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، قارچ، پنیر، گوجه، خیار شور، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری

کوکتل، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ کوکتل پنیری
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس اسپایسی

سوسیس، کاهو، گوجه، خیار شور
ساندویچ سوسیس اسپایسی
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت و مرغ ۱۰۰%، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ ژامبون تنوری
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و فیله مرغ

مغز، فیله مرغ، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ مغز و فیله مرغ
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان

مغز، فیله مرغ، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ مغز و زبان
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

زبان، قارچ، پنیر، گوجه، خیار شور، سس مخصوص
ساندویچ زبان
۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله زبان

ساندویچ فیله زبان
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

مغز، قارچ، پنیر، گوجه خیار شور، سس مخصوص
ساندویچ مغز
۳۲,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری (هفت تکه)

سالاد کلم، سیب زمینی
مرغ سوخاری (هفت تکه)

نرمال

۶۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۶۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

سالاد کلم، سیب زمینی
مرغ سوخاری (سه تکه)

نرمال

۳۹,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۳۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

سالاد کلم، سیب زمینی
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۲۹,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۹,۰۰۰ تومان

فیله مرغ (سه تکه)

سالاد کلم، سیب زمینی
فیله مرغ (سه تکه)
۳۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (پنج تکه)

سالاد کلم، سیب زمینی
فیله استریپس (پنج تکه)
۴۱,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا تورینو

گوشت، پاستا پنه، قارچ، پنیر، سس آلفردو، شیر، خامه، کره
پاستا تورینو
۳۸,۰۰۰ تومان

پاستا پنه با فیله مرغ

مرغ، پاستا پنه، قارچ، پنیر، سس آلفردو، شیر، خامه، کره
پاستا پنه با فیله مرغ
۳۵,۰۰۰ تومان

پاستا سبزیجات

ذرت، فلفل دلمه، پاستا پنه، قارچ، پنیر، نخود فرنگی، سس آلفردو، شیر، خامه، کره
پاستا سبزیجات
۲۹,۰۰۰ تومان

لازانیا ویژه

گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت
لازانیا ویژه
۳۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۱۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

پنیر، قارچ
سیب زمینی ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۱۲,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۱۷,۰۰۰ تومان

نان سیر و پنیر

نان سیر و پنیر
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، گوجه، سینه مرغ، نان سیر، پنیر پارمسان، سس مخصوص
سالاد سزار
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل بزرگ

کاهو، گوجه، هویج، ذرت، خیار
سالاد فصل بزرگ
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

سالاد پاستا
۱۷,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۴,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان