جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد مکزیکی
مرغ سوخاری (سه تکه)

اسپایسی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (پنج تکه)

۵ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد مکزیکی
مرغ سوخاری (پنج تکه)

نرمال

۱۵۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پاستا پنه آلفردو

پاستا پنه، سس قارچ، ۱۴۰ فیله مرغ
پاستا پنه آلفردو
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، ۱۵۰ گرم فیله مرغ سرخ کرده، گوجه گیلاسی، زیتون، سس سزار، نان تست
سالاد سزار

دو رول

۸۵,۰۰۰ تومان

گریل

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پیانو آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی پنجره ای ۲۸ سانتی متری، ژامبون گوشت ۸۰%، فیله مرغ، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا مخصوص پیانو آمریکایی  (دو نفره)
۱۳۲,۰۰۰ تومان

پاستا آفلاف گوشت

پاستا پنه، سس قارچ، سس گوجه، ۱۲۰ فیله گوشت، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پاستا آفلاف گوشت
۱۰۵,۰۰۰ تومان

برگر تک

یک عدد برگر ۱۵۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله، کاهو، گوجه، پنیر ورقه ای گودا، نان گرد
برگر تک
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی پنجره ای ۲۸ سانتی متری، ژامبون گوشت، سوسیس هات داگ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا مخلوط آمریکایی  (دو نفره)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مخصوص ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا مخصوص ایتالیایی (دو نفره)

با سس قارچ

۱۵۵,۰۰۰ تومان

با کچاپ

۱۵۰,۰۰۰ تومان

با سس پستو

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بروشکتو فونکی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، ژامبون استیک ۹۷%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا بروشکتو فونکی ایتالیایی (دو نفره)

با سس قارچ

۱۶۵,۰۰۰ تومان

با کچاپ

۱۶۰,۰۰۰ تومان

با سس پستو

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن فونکی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، فیله مرغ سرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا چیکن فونکی ایتالیایی (دو نفره)

با سس پستو

۱۴۵,۰۰۰ تومان

با کچاپ

۱۴۰,۰۰۰ تومان

با سس قارچ

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیلی فونکی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا چیلی فونکی ایتالیایی (دو نفره)

با سس پستو

۱۴۰,۰۰۰ تومان

با کچاپ

۱۳۵,۰۰۰ تومان

با سس قارچ

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا لابوسولا ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، میگو، ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا لابوسولا ایتالیایی (دو نفره)

با سس پستو

۱۴۵,۰۰۰ تومان

با کچاپ

۱۴۰,۰۰۰ تومان

با سس قارچ

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، ژامبون استیک، پپرونی، فیله مرغ، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، زیتون، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا چهار فصل ایتالیایی (دو نفره)

با سس پستو

۱۴۵,۰۰۰ تومان

با کچاپ

۱۴۰,۰۰۰ تومان

با سس قارچ

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا وجیترین ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، زیتون، گوجه، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا وجیترین ایتالیایی (دو نفره)

باسس پستو

۱۳۰,۰۰۰ تومان

با کچاپ

۱۲۵,۰۰۰ تومان

با سس قارچ

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گرد (دو نفره)

پیتزا کالزیا آمریکایی (دو نفره)

۲ لایه خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸ سانتی متری با مواد میانی ژامبون گوشت، فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا کالزیا آمریکایی (دو نفره)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پیانو آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی پنجره ای ۲۸ سانتی متری، ژامبون گوشت ۸۰%، فیله مرغ، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا مخصوص پیانو آمریکایی  (دو نفره)
۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی پنجره ای ۲۸ سانتی متری، ژامبون گوشت، سوسیس هات داگ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا مخلوط آمریکایی  (دو نفره)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی پنجره ای ۲۸ سانتی متری، گوشت گوساله، پنیر ورقه ای، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی  (دو نفره)
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گریل چیکن آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی پنجره ای ۲۸ سانتی متری، فیله مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا گریل چیکن آمریکایی  (دو نفره)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی پنجره ای ۲۸ سانتی متری، گوشت چرخ کرده طعم دار شده، گوجه، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا یونانی آمریکایی  (دو نفره)
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی پنجره ای ۲۸ سانتی متری، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر ورقه ای، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا سوپریم آمریکایی  (دو نفره)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی پنجره ای ۲۸سانتی متری، ژامبون مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا ویکتوریا آمریکایی (دو نفره)
۱۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی پنجره ای ۲۸ سانتی متری، ژامبون سالامی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا سالامی آمریکایی (دو نفره)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی پنجره ای ۲۸ سانتی متری، ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی  (دو نفره)
۱۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی پنجره ای ۲۸ سانتی متری، زیتون، ذرت، قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی  (دو نفره)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

برگر

مایتی برگر

۱۴۰ گرم شنیسل مرغ تند، یک عدد برگر ۱۵۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله، ۲ لایه پنیر ورقه ای گودا، قارچ طعم دار شده، کاهو، گوجه، نان گرد
مایتی برگر
۹۹,۰۰۰ تومان

برگر تک

یک عدد برگر ۱۵۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله، کاهو، گوجه، پنیر ورقه ای گودا، نان گرد
برگر تک
۷۵,۰۰۰ تومان

برگر دبل

۲ عدد برگر ۱۵۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله، قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، نان گرد
برگر دبل
۱۰۵,۰۰۰ تومان

برگر ایتالیایی

یک عدد برگر ۲۰۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر ورقه ای گودا، کاهو، گوجه، نان گرد، سیب زمینی سرخ کرد...
برگر ایتالیایی
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، پنیر پیتزا، قارچ، گوجه، کاهو، نان گرد
ساندویچ رست بیف
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

۱۲۰ گرم فیله گوساله، قارچ، پنیر ورقه ای گودا، گوجه، کاهو، نان گرد
ساندویچ استیک
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۲ عدد فیله مرغ سوخاری ۷۰ گرمی، پنیر ورقه ای گودا، گوجه، کاهو، نان گرد
ساندویچ فیله مرغ
۸۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ گریل مرغ

۲ عدد فیله مرغ گریل شده ۷۰ گرمی، پنیر ورقه ای گودا، گوجه، کاهو، نان گرد
ساندویچ گریل مرغ
۸۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص پیانو

یک عدد هات داگ، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، پنیر چدار، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ مخصوص پیانو
۸۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری
۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۳ ورق ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سالامی

۳ ورق ژامبون سالامیه، پنیر پیتزا، قارچ، گوجه، کاهو، نان گرد
ساندویچ ژامبون سالامی
۶۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری (پنج تکه)

۵ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد مکزیکی
مرغ سوخاری (پنج تکه)

نرمال

۱۵۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد مکزیکی
مرغ سوخاری (سه تکه)

نرمال

۱۲۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چیزا پیزا

۲ عدد شنیسل مرغ تند، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، قارچ، سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص
چیزا پیزا
۱۴۰,۰۰۰ تومان

دبل دان

۲ عدد شنیسل مرغ تند، پنیر گودا، قارچ، ژامبون گوشت، سیب زمینی سرخ کرده
دبل دان
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چیکن بنیه

۴ عدد فیله مرغ ۷۰ گرمی، سس بنیه، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد مکزیکی
چیکن بنیه
۱۴۵,۰۰۰ تومان

میگو بنیه

۱۲۰ گرم میگو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد مکزیکی
میگو بنیه
۱۳۵,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

۱۲۰ گرم میگو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد مکزیکی
میگو سوخاری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پاستا و لازانیا

پنه پستو

پاستا پنه، سس ریحان، فیله مرغ،
پنه پستو
۸۰,۰۰۰ تومان

لاسگنا بلونس (لازانیا)

ورق لازانیا، گوشت چرخ کرده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت، سیب زمینی، سس بشامل، سس گوجه
لاسگنا بلونس (لازانیا)
۹۰,۰۰۰ تومان

پاستا پنه آلفردو

پاستا پنه، سس قارچ، ۱۴۰ فیله مرغ
پاستا پنه آلفردو
۹۰,۰۰۰ تومان

پاستا پنه آل کاسرول

پاستا پنه، سس قارچ، ۱۲۰ فیله گوساله
پاستا پنه آل کاسرول
۸۵,۰۰۰ تومان

پاستا فلورانین

پاستا پنه، ۵ عدد میگو، قارچ، سس بشامل
پاستا فلورانین
۹۰,۰۰۰ تومان

پاستا پنه آل پومودور

پاستا پنه، سس گوجه فرنگی، ۱۲۰ فیله گوساله
پاستا پنه آل پومودور
۹۵,۰۰۰ تومان

پاستا سدانی پومودور

پاستا پنه، سس گوجه فرنگی، ۱۴۰ فیله مرغ
پاستا سدانی پومودور
۹۰,۰۰۰ تومان

پاستا آفلاف گوشت

پاستا پنه، سس قارچ، سس گوجه، ۱۲۰ فیله گوشت، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پاستا آفلاف گوشت
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پاستا آفلاف مرغ

پاستا پنه، سس قارچ، سس گوجه، ۱۴۰ فیله مرغ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پاستا آفلاف مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پاستا سبزیجات

پاستا پنه، ذرت، قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای
پاستا سبزیجات
۸۰,۰۰۰ تومان

استیک

استیک با سس قارچ

۲۵۰ گرم فیله گوساله، سس قارچ، دورچین: پوره سیب زمینی، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز حلقه ای سوخاری، سبزیجات روز طعم دار شده، نان تست
استیک با سس قارچ
۲۱۰,۰۰۰ تومان

استیک بالزامیک

۲۵۰ گرم فیله گوساله، سس بالزامیک، دورچین: پوره سیب زمینی، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز حلقه ای سوخاری، سبزیجات روز طعم دار شده، نان تس...
استیک بالزامیک
۲۱۰,۰۰۰ تومان

دبل استیک

۱۵۰ گرم فیله گوساله، ۱۵۰ گرم فیله مرغ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، دورچین: پوره سیب زمینی، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز حلقه ای سوخاری، سبزی...
دبل استیک
۲۶۰,۰۰۰ تومان

استیک فیله مینیون

۳ عدد فیله گوساله ۱۰۰ گرمی، سس قارچ، دورچین: پوره سیب زمینی، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز حلقه ای سوخاری، سبزیجات روز طعم دار شده، نان...
استیک فیله مینیون
۲۲۰,۰۰۰ تومان

بشقاب

بشقاب برگر

یک عدد برگر ۱۵۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله، قارچ، ژامبون گوشت، پنیر گودا، سیب زمینی سرخ کرده، نان مخصوص
بشقاب برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

بشقاب رست بیف

۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر گودا، سیب زمینی سرخ کرده، نان مخصوص
بشقاب رست بیف
۱۰۵,۰۰۰ تومان

بشقاب ژامبون

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر گودا، سیب زمینی سرخ کرده، نان مخصوص
بشقاب ژامبون
۸۵,۰۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات

ذرت، قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص، سیب زمینی سرخ کرده، نان مخصوص
بشقاب سبزیجات
۷۵,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

بیف استراگانف

۱۵۰ گرم فیله گوشت تکه ای، سس قارچ، پیاز، خامه، چیپس
بیف استراگانف
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چیکن استراگانف

۲۲۰ گرم فیله مرغ تکه ای، قارچ، پنیر، پیاز، سس بشامل، خامه، چیپس
چیکن استراگانف
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، ۱۵۰ گرم فیله مرغ سرخ کرده، گوجه گیلاسی، زیتون، سس سزار، نان تست
سالاد سزار

دو رول

۸۵,۰۰۰ تومان

گریل

۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد بیستکا

کاهو، ۱۰۰ گرم فیله گوساله، خیار، زیتون، ذرت، گوجه گیلاسی، سرکه بالزامیک، سس مخصوص
سالاد بیستکا
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص

کاهو فرانسه، گوجه، زیتون، قارچ
سالاد مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد ایتالیایی

پاستا، ژامبون، نخود فرنگی
سالاد ایتالیایی
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، ژامبون، خیار، گوجه، سس مخصوص
سالاد فصل
۳۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۱ سانتی متری، کره، سیر تازه، پنیر پیتزا، ذرت
نان سیر
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص پیانو

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون، قارچ، ذرت
سیب زمینی مخصوص پیانو
۶۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ کرده
۳۷,۰۰۰ تومان

سیب تنوری

سیب زمینی پخته شده، پنیر پیتزا، ذرت، سس مخصوص
سیب تنوری
۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۲ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۱,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای

۶ عدد پیاز حلقه ای سوخاری
پیاز حلقه ای
۵۰,۰۰۰ تومان

رول پنیری

۳ عدد رول پنیری، خمیر بنیه، ژامبون گوشت پنیر یوفکا، پنیر گودا
رول پنیری
۵۰,۰۰۰ تومان

وایت فراید

سیب زمینی سرخ کرده، خامه، سس قارچ
وایت فراید
۵۲,۰۰۰ تومان

نان باگت (اضافه)

یک عدد نان باگت
نان باگت (اضافه)
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان