جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران ایرانی منصور (امیرآباد)

چلو کباب

چلو کباب ممتاز (دو نفره)

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، یک بسته نان لواش
چلو کباب ممتاز (دو نفره)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، یک بسته نان لواش
چلو کباب برگ

ممتاز (۲۵۰ گرمی)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (۱۸۰ گرمی)

۷۵,۰۰۰ تومان

معمولی (۱۲۰ گرمی)

۵۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی و یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۹۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، یک بسته نان لواش
چلو کباب سلطانی
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، یک بسته نان لواش
چلو کباب چنجه
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو فیله کباب

یک سیخ کباب فیله گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، یک بسته نان لواش
چلو فیله کباب
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری میکس گوشت گوسفندی ۱۵۰ گرمی و سینه مرغ زعفرانی ۱۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، یک بسته نان لواش
چلو کباب بختیاری
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، یک بسته نان لواش
چلو کباب لقمه
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرم، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده
۳۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی و ۳۰ گرم جوجه نگینی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، یک بسته نان لواش
چلو کباب لقمه نگین دار
۴۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، یک بسته نان لواش
چلو جوجه کباب

ممتاز (۳۰۰ گرم فیله)

۴۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (۳۰۰ گرم سینه)

۴۰,۰۰۰ تومان

معمولی (۱۸۰ گرم سینه)

۲۷,۰۰۰ تومان

چلو شیرین

چلو شیرین
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو زرشک

چلو زرشک
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو باقالی

چلو باقالی
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب ممتاز (دو نفره)

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، جعفری، لیموترش، ۲ بسته نان لواش
خوراک کباب ممتاز (دو نفره)
۱۳۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، جعفری، لیموترش، ۲ بسته نان لواش
خوراک کباب برگ

ممتاز (۲۵۰ گرمی)

۹۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (۱۸۰ گرمی)

۶۵,۰۰۰ تومان

معمولی (۱۲۰ گرمی)

۴۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی و یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۹۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، جعفری، لیموترش، ۲ بسته نان لو...
خوراک کباب سلطانی
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، جعفری، لیموترش، ۲ بسته نان لواش
خوراک کباب چنجه
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک فیله کباب

یک سیخ کباب فیله گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، جعفری، لیموترش، ۲ بسته نان لواش
خوراک فیله کباب
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری میکس گوشت گوسفندی ۱۵۰ گرمی و سینه مرغ زعفرانی ۱۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، جعفری، لیموترش، ۲ بسته نان لواش
خوراک کباب بختیاری
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، جعفری، لیموترش، ۲ بسته نان لواش
خوراک کباب لقمه
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی و ۳۰ گرم جوجه نگینی، دورچین: گوجه کبابی، جعفری، لیموترش، ۲ بسته نان لواش
خوراک کباب لقمه نگین دار
۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان، دورچین: گوجه کبابی، جعفری، لیموترش، ۲ بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب

ممتاز (۳۰۰ گرم فیله)

۳۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (۳۰۰ گرم سینه)

۳۰,۰۰۰ تومان

معمولی (۱۸۰ گرم سینه)

۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۳۰۰ گرم فیله ماهی قزل آلای سرخ شده، دورچین: جعفری، لیموترش، ۲ بسته نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا

سرخ شده

۳۲,۰۰۰ تومان

کبابی

۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ، دورچین: جعفری، لیموترش، ۲ بسته نان لواش
خوراک مرغ (ران)
۲۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۳۵,۰۰۰ تومان

شیرین پلو با مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، خلال پسته، خلال بادام، خلال نارنج
شیرین پلو با مرغ (ران)
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۳۰۰ گرم فیله ماهی قزل آلای کبابی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا

کبابی

۴۲,۰۰۰ تومان

سرخ شده

۴۲,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

۲۵۰ گرم کشک بادمجان، بادمجان سرخ شده، کشک، نعنا داغ، ۲ بسته نان لواش
کشک بادمجان
۳۰,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

شنیسل مرغ

۳۰۰ گرم سینه مرغ، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، جعفری، لیموترش، ۲ بسته نان لواش
شنیسل مرغ
۳۵,۰۰۰ تومان

شنیسل بره

۳۰۰ گرم سینه بره، جعفری، لیمو ترش، ۲ بسته نان لواش، هویج آبپز، خیارشور
شنیسل بره
۱۰۵,۰۰۰ تومان

گاریسکی

۲۵۰ گرم گوشت راسته گوسفندی، هویج آبپز، خیارشور، جعفری، لیمو ترش
گاریسکی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چیکن سوخاری

۵۰۰ گرم کتف مرغ، جعفری، لیمو ترش، هویج آبپز، خیارشور
چیکن سوخاری
۳۵,۰۰۰ تومان

پاچین کبابی

۵۰۰ گرم کتف مرغ، جعفری، لیمو ترش، هویج آبپز، خیارشور
پاچین کبابی
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست و خیار

ماست و خیار یکنفره
ماست و خیار
۶,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۵۰ گرم
ماست موسیر
۶,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج
سالاد فصل
۸,۰۰۰ تومان

سالاد باراردو

یک نفره
سالاد باراردو
۱۵,۰۰۰ تومان

سوپ جو

سوپ جو یکنفره
سوپ جو
۷,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده یکنفره
زیتون پرورده
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۴,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۴,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۷,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۶,۵۰۰ تومان

ساده

۶,۵۰۰ تومان

استوایی

۶,۵۰۰ تومان

دوغ بطری سنتی

۰.۵ لیتر
دوغ بطری سنتی
۷,۰۰۰ تومان

دوغ بطری سنتی خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ بطری سنتی خانواده
۱۲,۰۰۰ تومان