نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

کالباس، قارچ، پنیر
پیتزا مخصوص

متوسط

۱۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

کالباس، مرغ، قارچ، پنیر
پیتزا مخلوط

متوسط

۱۳,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر
پیتزا میکس

متوسط

۱۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، قارچ، پنیر
پیتزا پپرونی

متوسط

۱۴,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

مرغ، قارچ، پنیر
پیتزا مرغ

متوسط

۱۶,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت

گوشت چرخ کرده گوساله، قارچ، پنیر
پیتزا گوشت

متوسط

۲۱,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۸,۰۰۰ تومان

برگر

چیز برگر

چیز برگر
۱۰,۰۰۰ تومان

چیز قارچ برگر

چیز قارچ برگر
۱۱,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

تنوری برگر

تنوری برگر
۱۷,۰۰۰ تومان

سوپر مک برگر

سوپر مک برگر
۱۷,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص مام

همبرگر مخصوص مام

ساده

۸,۰۰۰ تومان

ویژه

۱۱,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی مام

همبرگر معمولی مام

ساده

۷,۰۰۰ تومان

ویژه

۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ

ساده

۱۲,۰۰۰ تومان

ویژه

۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری

ساده

۶,۰۰۰ تومان

ویژه

۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل

ساده

۵,۰۰۰ تومان

ویژه

۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ

ساده

۶,۰۰۰ تومان

ویژه

۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری

ساده

۶,۰۰۰ تومان

ویژه

۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ساده

ساندویچ فلافل ساده
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل قارچ و پنیر
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کافل

ساندویچ کافل
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کافل ویژه

ساندویچ کافل ویژه
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس (سرد)

ساندویچ ژامبون میکس (سرد)
۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ویژه
۹,۰۰۰ تومان

سوپر سیب زمینی

سوپر سیب زمینی
۱۳,۰۰۰ تومان

سوپر سیب زمینی ویژه

سوپر سیب زمینی ویژه
۱۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

میراندا

۲,۰۰۰ تومان

سون

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۴,۵۰۰ تومان

میراندا

۴,۵۰۰ تومان

سون

۴,۵۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای

هلو

۲,۵۰۰ تومان

لیمو

۲,۵۰۰ تومان

استوایی

۲,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱.۵ لیتر
دلستر خانواده

هلو

۴,۵۰۰ تومان

لیمو

۴,۵۰۰ تومان

استوایی

۴,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۵,۰۰۰ تومان