جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مرغ

پیتزا مرغ

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

مینی

۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۱,۰۰۰ تومان

مینی

۶,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون

پیتزا ژامبون
۱۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۳,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر معمولی

همبرگر معمولی
۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۸,۰۰۰ تومان

چیزبرگر

چیزبرگر
۹,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی

برگر ذغالی
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

ساندویچ سوسیس بندری
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون تنوری قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۷,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی تنوری
۷,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۴,۵۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۳,۰۰۰ تومان

هلو

۳,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱.۵ لیتر
دلستر خانواده

لیمو

۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۵,۰۰۰ تومان

هلو

۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان