نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو جوجه کباب معمولی (برنج خارجی)

چلو جوجه کباب معمولی (برنج خارجی)
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی (برنج ایرانی)

چلو جوجه کباب معمولی (برنج ایرانی)
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (برنج خارجی)

چلو جوجه کباب مخصوص (برنج خارجی)
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (برنج ایرانی)

چلو جوجه کباب مخصوص (برنج ایرانی)
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه کباب مخصوص (برنج خارجی)

چلو کباب چنجه کباب مخصوص (برنج خارجی)
۶۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه کباب مخصوص (برنج ایرانی)

چلو کباب چنجه کباب مخصوص (برنج ایرانی)
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ (برنج خارجی)

چلو کباب برگ (برنج خارجی)
۵۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ (برنج ایرانی)

چلو کباب برگ (برنج ایرانی)
۵۴,۰۰۰ تومان

چلو فیله کباب مخصوص (برنج خارجی)

فیله گوساله
چلو فیله کباب مخصوص (برنج خارجی)
۴۷,۰۰۰ تومان

چلو فیله کباب مخصوص (برنج ایرانی)

چلو فیله کباب مخصوص (برنج ایرانی)
۴۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص (برنج خارجی)

چلو کباب کوبیده مخصوص (برنج خارجی)
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص (برنج ایرانی)

چلو کباب کوبیده مخصوص  (برنج ایرانی)
۳۱,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

خوراک جوجه کباب معمولی
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب فیله مخصوص

فیله گوساله
خوراک کباب فیله مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

خوراک کباب برگ مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

خوراک کباب چنجه
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

خوراک بال کبابی
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا ۴۰۰ گرم
خوراک ماهی قزل آلا
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (۴۰۰ گرم) (۴ تکه)

خوراک مرغ (400 گرم) (4 تکه)
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (۸۰۰ گرم) (۲ تکه)

خوراک مرغ (800 گرم) (2 تکه)
۲۴,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ عدد نصف گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۳,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی (یک سیخ)

فلفل کبابی (یک سیخ)
۲,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ معمولی (برنج خارجی)

زرشک پلو با مرغ معمولی (برنج خارجی)
۲۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ معمولی (برنج ایرانی)

زرشک پلو با مرغ معمولی (برنج ایرانی)
۲۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ مخصوص (برنج خارجی)

زرشک پلو با مرغ مخصوص (برنج خارجی)
۳۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ مخصوص (برنج ایرانی)

زرشک پلو با مرغ مخصوص (برنج ایرانی)
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا (برنج خارجی)

چلو ماهی قزل آلا (برنج خارجی)
۹۷,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا (برنج ایرانی)

چلو ماهی قزل آلا (برنج ایرانی)
۹۹,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی (برنج خارجی)

چلو خورشت قورمه سبزی (برنج خارجی)
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی (برنج ایرانی)

چلو خورشت قورمه سبزی (برنج ایرانی)
۲۱,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سالاد فصل

یک نفره
سالاد فصل
۷,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره
زیتون پرورده
۷,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره
ماست موسیر
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۶,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۱,۰۰۰ تومان

ایستک شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
ایستک شیشه ای

لیمو

۸,۰۰۰ تومان

هلو

۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۸,۰۰۰ تومان

ایستک خانواده

۱.۵ لیتر
ایستک خانواده

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۳,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۰.۵ لیتر
آب معدنی
۲,۵۰۰ تومان