جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

رویال برگر

۱عدد همبرگر ۷۰% دست ساز،دو پر ژامبون مرغ یا گوشت، قارچ و پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس، نان باگت
رویال برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

سوسیس ۶۵%، پیاز، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۳ اسلایس ژامبون ۹۰%، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ ژامبون تنوری
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا قارچ و سوسیس

سوسیس هات داگ ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و سوسیس
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا پپرونی
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و مرغ
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

کالباس ۷۰%، کالباس ۶۰%، کالباس ۴۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا عمو شیخی

ژامبون مرغ ۹۰%، ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا عمو شیخی
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

میکس گوشت چرخ کرده و مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا ویژه
۸۵,۰۰۰ تومان

برگر

رویال برگر

۱عدد همبرگر ۷۰% دست ساز،دو پر ژامبون مرغ یا گوشت، قارچ و پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس، نان باگت
رویال برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

همبرگر با قارچ و پنیر

همبرگر ۷۰% دست ساز، قارچ و پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس، نان باگت
همبرگر با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر ۷۰% دست ساز، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس، نان باگت
چیز برگر
۴۵,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر ۷۰% دست ساز، گوجه، خیارشور، کاهو، سس، نان باگت
همبرگر
۴۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر با قارچ و پنیر

۲ عدد همبرگر ۷۰% دست ساز، قارچ و پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس، نان باگت
دوبل برگر با قارچ و پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ساده

۲ عدد همبرگر ۷۰% دست ساز، گوجه، خیارشور، کاهو، سس، نان باگت
دوبل برگر ساده
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مغز

یک عدد مغز گوسفندی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ مغز
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک ممتاز

کالباس ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کالباس خشک ممتاز
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

سوسیس بلغاری ۵۵%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ بلغاری
۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری با پنیر

سوسیس بلغاری ۵۵%، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ بلغاری با پنیر
۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر

سوسیس بلغاری ۵۵%، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل ۵۵%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ کوکتل
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با پنیر

کوکتل ۵۵%، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ کوکتل با پنیر
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

کوکتل ۵۵%، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

سوسیس آلمانی ۴۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ سوسیس آلمانی
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی با قارچ و پنیر

سوسیس آلمانی ۴۰%، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ سوسیس آلمانی با قارچ و پنیر
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکو سبزی

کوکو سبزی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ کوکو سبزی
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

همبرگر مخصوص، مرغ، قارچ، پنیر، کالباس، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

هات داگ رویال
ساندویچ هات داگ رویال
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ناگت مرغ

۵ تکه ناکت مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ناگت مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ناگت

۵ تکه ناکت، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ناگت
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زاپاتا

همبرگر، ۲ عدد فیله، ۲ اسلایس ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ زاپاتا
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۲ عدد فیله مرغ سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ فیله مرغ
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۳ اسلایس ژامبون ۹۰%، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ ژامبون تنوری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون مرغ ۹۰، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ ژامبون مرغ
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون گوشت ۸۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

کباب لقمه شرکتی ۷۵%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ کباب لقمه
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر با قارچ و پنیر

جگر مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ جگر با قارچ و پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ ۷۰%، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

هات داگ ۷۰%، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس
ساندویچ هات داگ با پنیر
۴۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

سینه مرغ ریش ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ مرغ
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ الویه

ژامبون گوشت، سیب زمینی، خیارشور، هویج، تخم مرغ، نخود فرنگی
ساندویچ الویه
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

جگر مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ جگر
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

سوسیس ۶۵%، پیاز، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس ۶۵%، پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ بندری
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ماکارانی

به همراه گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای
ساندویچ ماکارانی
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف ساده

کراکف ۶۵%، گوجه، خیارشور، کاهو، سس
ساندویچ کراکف ساده
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف تنوری

کراکف ۶۵% تنوری، گوجه، خیارشور، کاهو، سس
ساندویچ کراکف تنوری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف با قارچ و پنیر

کراکف ۶۵% تنوری، قارچ و پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس
ساندویچ کراکف با قارچ و پنیر
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ ۷۰% تنوری، گوجه، خیارشور، کاهو، سس
ساندویچ هات داگ تنوری
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری با قارچ و پنیر

هات داگ ۷۰% تنوری، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس
ساندویچ هات داگ تنوری با قارچ و پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

۲ عدد فیله مرغ سرخ شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

مغز

مغز
۶۵,۰۰۰ تومان

مغز وزبان

مغز وزبان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان

مغز گوسفندی تازه زبان گوساله
ساندویچ مغز و زبان
ناموجود

زبان

زبان گوساله تازه
زبان
۷۰,۰۰۰ تومان

کتلت سیب زمینی

کتلت سیب با طعم کره
کتلت سیب زمینی
۳۰,۰۰۰ تومان

مغز ومرغ

یک عدد مغز کامل/۱۴۰گرم مرغ
مغز ومرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

برگر مخصوص دستی ۹۰%
همبرگر مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

مغز وزبان

مغز گوسفندی و زبان گوساله
مغز وزبان
رایگان

مغز وزبان

مغز گوسفندی و زبان گوساله
مغز وزبان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

ماکارانی

به همراه گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای
ماکارانی
۶۰,۰۰۰ تومان

الویه پرسی

الویه، گوجه، خیارشور، کاهو
الویه پرسی
۷۰,۰۰۰ تومان

جگر پرسی

جگر مرغ، گوجه، خیارشور، کاهو
جگر پرسی
۶۰,۰۰۰ تومان

بندری پرسی

سوسیس بندری، گوجه، خیارشور، کاهو
بندری پرسی
۶۵,۰۰۰ تومان

کوکو سبزی پرسی

۳ تکه کوکو سبزی، گوجه، خیارشور، کاهو
کوکو سبزی پرسی
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد اندونزی

کلم، ذرت، فلفل دلمه ای، کالباس، سس
سالاد اندونزی
۲۰,۰۰۰ تومان

چیپس ویژه

چیپس، کالباس رنده شده، پنیر
چیپس ویژه
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی سرخ شده، پنیر
سیب زمینی با پنیر
۴۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی
۳۷,۰۰۰ تومان

اضافات

نان اضافه

۱/۲ نان باگت
نان اضافه
۸,۰۰۰ تومان

مخلفات

گوجه، خیارشور، کاهو
مخلفات
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲۱,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه کوچک
۸,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱.۵ لیتر
دلستر خانواده
۱۶,۵۰۰ تومان

دلستر کوچک

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر کوچک
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ بزرگ

۱.۵ لیتر
دوغ بزرگ
۳۰,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۷,۰۰۰ تومان