جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود بشکه (ستارخان)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، سس تند، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پارمسان، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی آمریکایی

دو نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر دست ساز گوشت گوساله، قارچ، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان برگر
چیز برگر

مخصوص (۱۸۰ گرمی)

۱۲۹,۰۰۰ تومان

دوبل (۳۶۰ گرمی)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا اسپشیال آمریکایی

دو نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر دست ساز گوشت گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان برگر
همبرگر

مخصوص (۱۸۰ گرمی)

۱۰۹,۰۰۰ تومان

دوبل (۳۶۰ گرمی)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ بلنچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

دو نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۰۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا VIP بشکه

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله تکه شده، فیله مرغ تکه شده، ژامبون گوشت ۷۰%، پپرونی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر مو...
پیتزا VIP بشکه

دو نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۲۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا امپراطور آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، یک پیتزا ۲ طبقه ای شامل: یک طبقه پیتزا VIP (خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت فیله گوساله تکه شده، فیله مرغ تکه شده، ...
پیتزا امپراطور آمریکایی

دو نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۲۲۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۲۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت فیله گوساله تکه شده، قارچ بلنچ، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا استیک آمریکایی

دو نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

غذای ویژه

بشقاب رژیمی بشکه

فیله گوساله گریل شده ۷۰ گرمی، ۵ عدد فیله مرغ گریل شده ۷۰ گرمی، دورچین: قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور
بشقاب رژیمی بشکه
۱۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر فرانسوی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، پنیر ذوب شده روی نان برگر، به همراه سیب زمینی سرخ ش...
همبرگر فرانسوی
۱۲۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر فرانسوی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، پنیر ذوب شده روی نان برگر، به همر...
چیز برگر فرانسوی
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا امپراطور آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، یک پیتزا ۲ طبقه ای شامل: یک طبقه پیتزا VIP (خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت فیله گوساله تکه شده، فیله مرغ تکه شده، ...
پیتزا امپراطور آمریکایی

دو نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۲۲۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۲۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا VIP بشکه

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله تکه شده، فیله مرغ تکه شده، ژامبون گوشت ۷۰%، پپرونی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر مو...
پیتزا VIP بشکه

دو نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۲۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت فیله گوساله تکه شده، قارچ بلنچ، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا استیک آمریکایی

دو نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۲۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت فیله گوساله تکه شده، قارچ بلنچ، سس سیر، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان...
پیتزا سیر و استیک آمریکایی

دو نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۲۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن لاورز آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ تکه شده، قارچ بلنچ، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا چیکن لاورز آمریکایی

دو نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۲۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا اسپشیال آمریکایی

دو نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، سس تند، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پارمسان، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی آمریکایی

دو نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ بلنچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

دو نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۰۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

برگر

ساندویچ پیشنهاد بشکه

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، ۲ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، ۲ عدد فیله مرغ ۷۰ گرمی، قارچ، پنیر، کاهو، خیارش...
ساندویچ پیشنهاد بشکه
۱۷۹,۰۰۰ تومان

ابر پیشنهاد بشکه

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، ۳ عدد فیله مرغ ۷۰ گرمی، ۲ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگ...
ابر پیشنهاد بشکه
۱۸۹,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، ۲ ورق ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه فرن...
رویال برگر
۱۲۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر دست ساز گوشت گوساله، قارچ، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان برگر
چیز برگر

مخصوص (۱۸۰ گرمی)

۱۲۹,۰۰۰ تومان

دوبل (۳۶۰ گرمی)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر دست ساز گوشت گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان برگر
همبرگر

مخصوص (۱۸۰ گرمی)

۱۰۹,۰۰۰ تومان

دوبل (۳۶۰ گرمی)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه بشکه

۱۰۰ گرم استیک فیله گوساله، ۷۰ گرم فیله مرغ، سس ساور کرم، سس سالسا، قارچ، پنیر پیتزا، جعفری، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، ن...
ساندویچ ویژه بشکه
۱۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بوریتو گوشت

۱۶۰ گرم استیک فیله گوساله، سس ساور کرم، سس سالسا، قارچ، پنیر پیتزا، جعفری، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ بوریتو گوشت
۱۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ اینچیلادای مرغ

۳۰۰ گرم فیله مرغ سرخ شده، سس ساور کرم، سس سالسا، قارچ، پنیر پیتزا، جعفری، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ اینچیلادای مرغ
۱۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس بشکه

۷۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده، یک عدد هات داگ ۸۰%، ۲ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان...
ساندویچ میکس بشکه
۱۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

یک عدد هات داگ ۸۰%، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ساده
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ ۸۰%، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۵ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

۵ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون سرد
۹۹,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد مخصوص بشکه

۷۰ گرم فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه فرنگی، پنیر پارمسان، نان تست، سس مخصوص
سالاد مخصوص بشکه
۸۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ کرده
۵۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص بشکه

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، (یک نفره)
سیب زمینی مخصوص بشکه
۸۹,۰۰۰ تومان

نان سیر مخصوص بشکه

خمیر پیتزا آمریکایی طعم دار شده با سس سیر، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
نان سیر مخصوص بشکه
۷۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
 نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۲۱,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۱,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۲۱,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان