جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

بزرگ

۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

بزرگ

۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ

بزرگ

۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

پنینی میکس

گوشت برگر ذغالی.سینه مرغ گریل. قارچ و پنیر. پنیرگودا*۲. سیب زمینی . سالاد رایگان
پنینی میکس
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه هپی

ساندویچ هات داگ ویژه هپی
۸۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر فرانسوی

۱۵۰ گرم گوشت خالص، نان مزه دار شده، پنیر، سالاد، سیب زمینی
چیز برگر فرانسوی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۵۰ گرم گوشت خالص، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص هپی
ماشروم برگر
۹۸,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا استراگانوف

گوشت رست شده، مرغ گریل شده، سس خامه، سس قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا استراگانوف
۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۷,۷۵۰ تومان

پیتزا آلفردو

مرغ مزه دار شده، قارچ، سس خامه، فلفل دلمه ای
پیتزا آلفردو
۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

مخلوط ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخکرده، سینه مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا اسپشیال
۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مانزو

مخلوط ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مانزو
۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

گوجه فرنگی و پنیر
پیتزا مارگاریتا
۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

بزرگ

۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ

بزرگ

۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

بزرگ

۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

بزرگ

۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

پیتزا

پیتزا استراگانوف

گوشت رست شده، مرغ گریل شده، سس خامه، سس قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا استراگانوف
۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۷,۷۵۰ تومان

پیتزا آلفردو

مرغ مزه دار شده، قارچ، سس خامه، فلفل دلمه ای
پیتزا آلفردو
۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

مخلوط ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخکرده، سینه مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا اسپشیال
۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مانزو

مخلوط ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مانزو
۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

گوجه فرنگی و پنیر
پیتزا مارگاریتا
۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

بزرگ

۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ

بزرگ

۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

بزرگ

۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

بزرگ

۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

برگر

آمریکن برگر

۱۵۰ گرم گوشت خالص.سس قارچ. پنیر آمریکن. کاهو.. گوجه و خیارشور
آمریکن برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

کاراملی برگر

۱۵۰گرم گوشت خالص. پیاز کاراملی. قارچ. پنیرگودا. کاهو. گوجه و خیارشور
کاراملی برگر
۹۸,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۵۰گرم گوشت خالص. ژامبون. قاللرچ. پنیر گودا. کاهو . گوجه و خیارشور
رویال برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۵۰ گرم گوشت خالص، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص هپی
ماشروم برگر
۹۸,۰۰۰ تومان

هپی برگر

۱۵۰ گرم گوشت خالص،سینه مرغ گریل. ژامبون،پنیر گودا. سس قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
هپی برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر فرانسوی

۱۵۰ گرم گوشت خالص، نان مزه دار شده، پنیر، سالاد، سیب زمینی
چیز برگر فرانسوی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم گوشت خالص، پنیر ورقه ای گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص هپی
چیز برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگر

۱۵۰ گرم گوشت خالص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص هپی
کلاسیک برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

دبل هپی برگر

۱۵۰ گرم گوشت خالص*۲، سینه مرغ گریل، پنیر گودا*۲، کاهو، گوجه و خیارشور
دبل هپی برگر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

سینه مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص هپی
چیکن برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

چیکن هپی برگر

سینه مرغ گریل شده، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص هپی
چیکن هپی برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

سانویچ سرد (ژامبون مرغ)

سانویچ سرد (ژامبون مرغ)
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد (ژامبون گوشت)

ساندویچ سرد (ژامبون گوشت)
۷۰,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری

فیله سوخاری
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه هپی

ساندویچ هات داگ ویژه هپی
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری با قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون تنوری با قارچ و پنیر
۸۵,۰۰۰ تومان

پنینی

پنینی رست بیف

پنینی رست بیف
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پنینی برگر

گوشت برگر ذغالی، قارچ، پنیر گودا، سیب زمینی، سالاد کلم رایگان
پنینی برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

پنینی میکس

گوشت برگر ذغالی.سینه مرغ گریل. قارچ و پنیر. پنیرگودا*۲. سیب زمینی . سالاد رایگان
پنینی میکس
۹۸,۰۰۰ تومان

پنینی زینگر (فیله سوخاری)

سه تکه فیله سوخاری. ۴*پنیرگودا. سیب زمینی. سالاد رایگان
پنینی زینگر (فیله سوخاری)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پنینی مرغ

سینه مرغ گریل، قارچ و پنیر، پنیر گودا *۲، سیب زمینی، سالاد رایگان
پنینی مرغ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب با سس قارچ

سیب با سس قارچ
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

سیب زمینی ساده
۴۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سبزیجات

سیب زمینی سبزیجات
۵۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی قارچ و پنیر

سیب زمینی قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی اسپایسی

سیب زمینی اسپایسی
۵۸,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

پیاز سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار با مرغ گریل

سالاد سزار با مرغ گریل
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با فیله سوخاری

سالاد سزار با فیله سوخاری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۳۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۱۳,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۵۰۰ تومان