جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا سوپر میکس (آمریکایی)

پیتزا سوپر میکس (آمریکایی)

یک نفره

۲۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس (آمریکایی)

پیتزا میکس (آمریکایی)

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

یک نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

یک نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن بوقلمون (آمریکایی)

پیتزا بیکن بوقلمون (آمریکایی)

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل (آمریکایی)

پیتزا چهار فصل (آمریکایی)

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا سوپریمو (ایتالیایی)

بیکن گوشت، بیکن مرغ، گوشت ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا سوپریمو (ایتالیایی)

یک نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ماتادور (ایتالیایی)

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا ماتادور (ایتالیایی)

یک نفره

۲۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا بیانکو (ایتالیایی)

گوشت ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا بیانکو (ایتالیایی)

یک نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کارنه فونگو (ایتالیایی)

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا کارنه فونگو (ایتالیایی)

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا آفریکانا (ایتالیایی)

فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا آفریکانا (ایتالیایی)

یک نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

یک نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا دیاولا (ایتالیایی)

سالامی، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا دیاولا (ایتالیایی)

یک نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلتو (ایتالیایی)

گوشت فیله، قارچ، گوجه، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا فیلتو (ایتالیایی)

یک نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مجیا (ایتالیایی)

ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، زیتون، جعفری، پنیر موزارلا
پیتزا مجیا (ایتالیایی)

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن بوقلمون (ایتالیایی)

بیکن، قارچ، فلفل دلمه، جعفری، زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا بیکن بوقلمون (ایتالیایی)

یک نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا وجی (ایتالیایی)

سبزیجات، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا وجی (ایتالیایی)

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی (ایتالیایی)

قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا فونگی (ایتالیایی)

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)

گوجه، ریحان، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل (ایتالیایی)

سبزیجات، مرغ، گوشت، ژامبون
پیتزا چهار فصل (ایتالیایی)

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پارمیجانا (ایتالیایی)

گوشت فیله، بادمجان، پیاز، قارچ، گوجه، فلفل دلمه، پنیر پارمزان، پنیر پیتزا
پیتزا پارمیجانا (ایتالیایی)

یک نفره

۲۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

برگر

دیدو برگر

دیدو برگر
۲۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۶,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۱۷,۰۰۰ تومان

چینی برگر

چینی برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

برگر فیله گوشت با پنیر

برگر فیله گوشت با پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

برگر فیلادلفیا

برگر فیلادلفیا
۱۵,۰۰۰ تومان

برگر ژامبون گوشت

برگر ژامبون گوشت
۱۳,۰۰۰ تومان

برگر ژامبون مرغ

برگر ژامبون مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله مرغ سوخاری (دو تکه)

فیله مرغ سوخاری (دو تکه)
۱۸,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (سه تکه)

فیله مرغ سوخاری (سه تکه)
۲۳,۰۰۰ تومان

سبد مخلوط

سبد مخلوط
۴۳,۰۰۰ تومان

سبد کودک

سبد کودک
۱۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۱۱,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

پیاز سوخاری
۶,۰۰۰ تومان

سیب تنوری

سیب تنوری
۱۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۱۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۹,۰۰۰ تومان

سبزیجات پخته

سبزیجات پخته
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد پستو

سالاد پستو
۱۴,۰۰۰ تومان

سالاد آدروناک

سالاد آدروناک
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد ایتالیایی

سالاد ایتالیایی
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل ویژه

سالاد فصل ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشاب بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشاب بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۵,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۲۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان

موهیتو

موهیتو طبیعی
موهیتو
۱۰,۰۰۰ تومان

لیموناد

لیموناد طبیعی
لیموناد
۹,۰۰۰ تومان