جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران گلپایگانی (تک گلپا)

پیش غذا و سالاد

سوپ

سوپ
۲,۵۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۲,۵۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۲,۱۰۰ تومان

ماست گلپایگانی

ماست گلپایگانی
۱,۲۰۰ تومان

ماست گلپایگانی (دبه کوچک)

ماست گلپایگانی (دبه کوچک)
۸,۵۰۰ تومان

ماست گلپایگانی (دبه بزرگ)

ماست گلپایگانی (دبه بزرگ)
۱۷,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو کباب کوبیده

برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده
۱۸,۵۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

باقالی پلو با مرغ
۱۳,۳۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۱,۶۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۹,۶۰۰ تومان

چلو حورشت قورمه سبزی

چلو حورشت قورمه سبزی
۹,۶۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

چلو خورشت فسنجان
۱۶,۳۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۲۰,۳۰۰ تومان

چلو ماهیچه

چلو ماهیچه
۴۰,۳۰۰ تومان

چلو کره

برنج ایرانی
چلو کره
۶,۳۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۱۲,۲۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۱,۳۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

خوراک کباب چنجه
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۷,۵۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

خوراک کباب برگ مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده کم چربی

خوراک کباب کوبیده کم چربی
۱۳,۲۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده لقمه ای

خوراک کباب کوبیده لقمه ای
۱۲,۲۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده لقمه ای کم چربی

خوراک کباب کوبیده لقمه ای کم چربی
۱۳,۲۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک بال

خوراک بال
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۱,۸۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷۰۰ تومان