جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای ایرانی

کته استیک ماهی

کته استیک ماهی
۴۶,۰۰۰ تومان

کته استیک

کته استیک
۴۶,۰۰۰ تومان

کباب شیشلیک

کباب شیشلیک
۴۲,۰۰۰ تومان

کباب ترش

کباب ترش
۳۸,۰۰۰ تومان

کته استیک مرغ

کته استیک مرغ
۳۲,۰۰۰ تومان

دیزی سنگی

دیزی سنگی
۲۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب با استخوان

جوجه کباب با استخوان
۲۴,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

ته چین مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

بال کبابی چهار طعم

بال کبابی چهار طعم
۱۸,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

کشک بادمجان
۱۰,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی
۱۰,۰۰۰ تومان

کته ایرانی

کته ایرانی
۶,۰۰۰ تومان

غذای عربی

کباب هترا

کباب هترا
۵۰,۰۰۰ تومان

لم منصف

لم منصف
۴۷,۰۰۰ تومان

شمشیر هترا

شمشیر هترا
۴۰,۰۰۰ تومان

کباب خشخاش

کباب خشخاش
۲۲,۰۰۰ تومان

کباب عنتلبی

کباب عنتلبی
۲۲,۰۰۰ تومان

کباب شش طاوق

کباب شش طاوق
۲۲,۰۰۰ تومان

مطبل

مطبل
۱۰,۰۰۰ تومان

کته عربی

کته عربی
۹,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فتوش

سالاد فتوش
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد جرجیل

سالاد جرجیل
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد تبوله

سالاد تبوله
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

بشقاب پیش غذا

بشقاب پیش غذا
۲۲,۰۰۰ تومان

بابا غنوش

بابا غنوش
۱۲,۰۰۰ تومان

حمص

حمص
۱۰,۰۰۰ تومان

سوپ عربی

سوپ عربی
۱۰,۰۰۰ تومان

سوپ روز ایرانی

سوپ روز ایرانی
۸,۰۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۶,۰۰۰ تومان

ماست هترا

ماست هترا
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشیدنی

نوشیدنی
۱۳,۰۰۰ تومان