جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا گوشت و قارچ

پیتزا گوشت و قارچ
۱۹,۵۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ

فیله مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه
پیتزا فیله مرغ
۱۸,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه
پیتزا سبزیجات
۱۲,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

سوسیس، کالباس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مخلوط
۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا پپرونی
۱۵,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا

سوسیس، کالباس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
مینی پیتزا
۵,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

سوسیس، کالباس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت، گوشت چرخ کرده
پیتزا مخصوص
۱۷,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (پنجره ای)

ژامبون بره، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت، گوشت چرخ کرده
پیتزا مخصوص (پنجره ای)
۱۹,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (خانواده)

پیتزا مخصوص (خانواده)
۲۶,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

همبرگر ۹۰%، گوجه، خیارشور، سس
همبرگر
۹,۵۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر ۹۰%، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، سس
همبرگر مخصوص
۱۲,۵۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد همبرگر
دوبل برگر
۱۵,۵۰۰ تومان

رویال برگر

همبرگر، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، سس
رویال برگر
۱۳,۵۰۰ تومان

قارچ برگر

همبرگر ۹۰%، قارچ، گوجه، خیارشور، سس
قارچ برگر
۱۱,۵۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر ۹۰%، پنیر، گوجه، خیارشور، سس
چیز برگر
۱۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

هات داگ، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ هات داگ

ساده

۷,۹۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ فرانکفورتر

سوسیس فرانکفورتر، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ فرانکفورتر

ساده

۹,۵۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۱۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۰,۸۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۰,۸۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص تنوری

ژامبون مخصوص بره، قارچ، پنیر، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ ژامبون مخصوص تنوری
۱۲,۸۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

فیله مرغ، قارچ
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۱۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت دودی (سرد)

ژامبون گوشت دودی، کاهو، گوجه، سس
ساندویچ ژامبون گوشت دودی (سرد)
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت ژیگو (سرد)

ژامبون گوشت ژیگو، کاهو، گوجه، سس
ساندویچ ژامبون گوشت ژیگو (سرد)
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ مخصوص (سرد)

ژامبون مخصوص مرغ، کاهو، گوجه، سس
ساندویچ ژامبون مرغ مخصوص (سرد)
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بره مخصوص (سرد)

ژامبون مخصوص بره، کاهو، گوجه، سس
ساندویچ ژامبون بره مخصوص (سرد)
۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص هایلا (سرد)

ژامبون مرغ و گوشت مخصوص، کاهو، گوجه، چیپس خلال، سس
ساندویچ ژامبون مخصوص هایلا (سرد)
۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک ممتاز (سرد)

کالباس خشک ممتاز، کاهو، گوجه، سس
ساندویچ کالباس خشک ممتاز (سرد)
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ کالباس مرغ (سرد)

کالباس مرغ، کاهو، گوجه، سس
ساندویچ کالباس مرغ (سرد)
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ کالباس قارچ و مرغ (سرد)

کالباس قارچ و مرغ، کاهو، گوجه، سس
ساندویچ کالباس قارچ و مرغ (سرد)
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ گوشت (مینی)

کالباس خشک ممتاز، کاهو، گوجه، سس
ساندویچ گوشت (مینی)
۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ مرغ (مینی)

کالباس مرغ، کاهو، گوجه، سس
ساندویچ مرغ (مینی)
۳,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد مخصوص

سالاد مخصوص
۲,۵۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۰۰۰ تومان

چیپس

چیپس
۲,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ویژه
۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

قوطی

۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۲,۸۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۱,۵۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۵۰۰ تومان