جست‌وجو در اسنپ‌فود

تخفیف‌دارها

چلو کباب میکس

۱۱۰ گرم کباب کوبیده، ۲۰۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب میکس
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

۲۲۰ گرم مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ۲۰۰ گرمی

جوجه کباب زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب 200 گرمی
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ۳۰۰ گرمی

جوجه کباب زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب 300 گرمی
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ۲۰۰ گرمی

جوجه کباب زعفرانی، خلال سیب زمینی، ترشی کلم، گوجه کبابی، نان
خوراک جوجه کباب 200 گرمی
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ۳۰۰ گرمی

جوجه کباب زعفرانی، ترشی کلم، خلال سیب زمینی، گوجه کبابی، نان
خوراک جوجه کباب 300 گرمی
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، خلال سیب زمینی، نان
خوراک ماهی قزل آلا
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ آب پز (ران)

۲۵۰-۳۰۰ گرم ران مرغ آب پز، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، زرشک
زرشک پلو با مرغ آب پز (ران)
۱۰
۹۸,۰۰۰ ۸۸,۲۰۰ تومان

زرشک پلو با گوشت

۲۰۰-۲۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، زرشک
زرشک پلو با گوشت
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۰۰ گرم خورشت، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

۱۶۰ گرم گوشت راسته گوساله، ۱۱۰ گرم کباب کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب سلطانی
۲۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

۱۶۰ گرم گوشت راسته گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب برگ مخصوص
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۱۰۰ گرم گوشت راسته گوساله، ۱۵۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب بختیاری
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

۱۱۰ گرم کباب کوبیده، ۲۰۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب میکس
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (لقمه)

۲۰۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده (لقمه)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

۲۲۰ گرم مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

۱۱۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ۲۰۰ گرمی

جوجه کباب زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب 200 گرمی
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ۳۰۰ گرمی

جوجه کباب زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب 300 گرمی
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب بختیاری

۱۰۰ گرم راسته گوساله، ۱۵۰ گرم جوجه زعفرانی .خلال سیب زمینی، ترشی کلم، گوجه کبابی، نان
خوراک کباب بختیاری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ۲۰۰ گرمی

جوجه کباب زعفرانی، خلال سیب زمینی، ترشی کلم، گوجه کبابی، نان
خوراک جوجه کباب 200 گرمی
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ۳۰۰ گرمی

جوجه کباب زعفرانی، ترشی کلم، خلال سیب زمینی، گوجه کبابی، نان
خوراک جوجه کباب 300 گرمی
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ راسته گوساله ۱۶۰ گرمی، یک سیخ ۱۱۰ گرمی کباب کوبیده، ترسی کلم، خلال سیب زمینی، گوجه کبابی، نان
خوراک کباب سلطانی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

۱۶۰ گرم راسته گوساله، ترشی کلم، خلال سیب زمینی، گوجه کبابی، نان
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، خلال سیب زمینی، نان
خوراک ماهی قزل آلا
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

۲۵۰-۳۰۰ گرم ران مرغ، نان
خوراک مرغ (ران)
۶۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (تک سیخ)

۱۱۰ گرم کباب کوبیده، خلال سیب زمینی، ترشی کلم، گوجه کبابی، نان
کباب کوبیده (تک سیخ)
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۰۰ گرم خورشت، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۵۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ آب پز (ران)

۲۵۰-۳۰۰ گرم ران مرغ آب پز، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، زرشک
زرشک پلو با مرغ آب پز (ران)
۱۰
۹۸,۰۰۰ ۸۸,۲۰۰ تومان

زرشک پلو با گوشت

۲۰۰-۲۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، زرشک
زرشک پلو با گوشت
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۰۰ گرم خورشت، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ

۲۰۰ گرم سوپ، جو، مرغ
سوپ
۱۶,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۵۰ گرم
زیتون پرورده
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۳,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲۱,۴۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۹,۰۰۰ تومان