جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

نانوایی های تهران

نانوایی سنگک امیر خانی

نان سنگک

سنگک سنتی ساده بزرگ

۱ عدد
سنگک سنتی ساده بزرگ
۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی دو رو سبزیجات

۱ عدد
سنگک سنتی دو رو سبزیجات
۳,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی دو رو سبزیجات

۱ عدد
سنگک سنتی دو رو سبزیجات
۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی پر کنجد بزرگ

۱ عدد
سنگک سنتی پر کنجد بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی دو رو سبزیجات

۱ عدد، سبزیجات معطر شامل شنبلیله، رازیانه، شوید، ترخون
سنگک سنتی دو رو سبزیجات
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی خشخاشی

۱ عدد، یک رو خشخاش، یک رو کنجد
سنگک سنتی خشخاشی
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی ساده بزرگ

۱ عدد
سنگک سنتی ساده بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان

نان سنگک میکس مخلوط

نان سنگک میکس مخلوط
۱۵,۰۰۰ تومان