نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

خمیر ایتالیایی، پپرونی، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون اسلایس شده
پیتزا پپرونی

یک نفره

۷۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر ایتالیایی، ژامبون پپرونی، ژامبون گوشت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، قارچ
پیتزا مخلوط

یک نفره

۷۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر ایتالیایی،گوشت ریش شده گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف

یک نفره

۷۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر ایتالیایی، برگ اسفناج، بروکلی، کدو، هویج، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون و پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات

یک نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ شده، مرغ گریل شده، ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، زیتون اسلایس شده
پیتزا اسپشیال

یک نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

خمیر ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ شده، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا میکس

یک نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر ایتالیی، گوشت چرخ شده گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا یونانی

دو نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

خمیر ایتالیایی، سینه مرغ گریل شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مکزیکی

یک نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

خمیر ایتالیایی، زبان گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای زیتون
پیتزا زبان

دو نفره

۱۵۰,۰۰۰ تومان

سس و چاشنی

سس قارچ

سس قارچ
۱۷,۰۰۰ تومان

سس سیر

سس سیر
۱۰,۰۰۰ تومان

سس چیلی

سس چیلی
۸,۰۰۰ تومان

سس تری یاکی

سس تری یاکی
۸,۰۰۰ تومان

سس آلبالو

سس آلبالو
۱۰,۰۰۰ تومان

سس انار

سس انار
۱۰,۰۰۰ تومان

سس بالزامیک

سس بالزامیک
۱۰,۰۰۰ تومان

سس سالاد مخصوص

سس سالاد مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

سس سالاد سزار

سس سالاد سزار
۱۰,۰۰۰ تومان

سس تک نفره

سس تک نفره
۵۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا سیر استیک مرغ دو نفره

سینه مرغ گریل شده،سس سیر،سس ناپولی،فلفل دلمه و پنیر پیتزا
پیتزا سیر استیک مرغ دو نفره
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر استیک مرغ تک نفره

سینه مرغ گریل شده،سس سیر،سس ناپولی،فلفل دلمه و پنیر پیتزا
پیتزا سیر استیک مرغ تک نفره
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

خمیر ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ شده، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا میکس

یک نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ شده، مرغ گریل شده، ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، زیتون اسلایس شده
پیتزا اسپشیال

یک نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر ایتالیایی،گوشت ریش شده گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف

یک نفره

۷۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

خمیر ایتالیایی، زبان گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا زبان

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

خمیر ایتالیایی، سینه مرغ گریل شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مکزیکی

یک نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر ایتالیایی، ژامبون پپرونی، ژامبون گوشت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، قارچ
پیتزا مخلوط

یک نفره

۷۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر ایتالیایی، پپرونی، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون اسلایس شده
پیتزا پپرونی

یک نفره

۷۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر ایتالیایی، برگ اسفناج، بروکلی، کدو، هویج، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون و پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات

یک نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر ایتالیی، گوشت چرخ شده گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا یونانی

یک نفره

۷۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

برگر

هات داگ ویژه سیزده

هات داگ ویژه،چیپس،سس مخصوص،قارچ،پنیر،سالاد
هات داگ ویژه سیزده
۷۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر ۱۶۰ گرمی دستی، پنیر پیتزا، پنیر گودا، قارچ کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
چیز برگر
۸۸,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی

یک عدد برگر ۱۶۰ گرمی دستی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
برگر ذغالی
۶۸,۰۰۰ تومان

زاپاتا برگر

یک عدد برگر ۱۶۰ گرمی دستی، ۱ ورق ژامبون، مرغ گریل شده، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
زاپاتا برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

برگر میکس تنوری

فیله مرغ گریل شده وگوشت گوساله ریش شده ذرت قارچ پنیر پیتزا کاهو خیارشور گوجه فرنی سیب زمینی تنوری و نان برگر
برگر میکس تنوری
۷۵,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه، گوجه، قارچ، سس چیلی
چیلی برگر
۶۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

فیله مرغ سوخاری، پنیرگودا، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
چیکن برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

پاستا و لازانیا

پاستا اسپشیال

فیله مرغ گریل، گوشت گوساله ریش شده، قارچ، سس آلفردو، سس رزا، پنه
پاستا اسپشیال
۹۰,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو گوشت

گوشت گوساله ریش شده، قارچ، سس آلفردو، پنه
پاستا آلفردو گوشت
۸۵,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو مرغ

مرغ گریل شده، قارچ، سس آلفردو، پنه
پاستا آلفردو مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

پاستا سبزیجات

سبزیجات فصل، قارچ، سس ناپولی، پنه
پاستا سبزیجات
۶۰,۰۰۰ تومان

لازانیا

گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، فلفل دلمه، سس تری یاکی
لازانیا
۸۵,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

استیک مرغ با گودا

۴۰۰ گرم سینه مرغ گریل شده، سبزیجات، پنیر گودا، پوره سیب زمینی، سس چیلی
استیک مرغ با گودا
۱۴۰,۰۰۰ تومان

فیله مینیون

۳ تیکه فیله گوساله ۷۰ گرمی، پوره سیب زمینی، سبزیجات، سس قارچ
فیله مینیون
۱۸۵,۰۰۰ تومان

استیک چدنی

۲۰۰ گرم فیله گوساله،سیب زمینی سرخ شده، سبزیجات، سس قارچ
استیک چدنی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

کته استیک

۲۰۰ گرم فیله گوساله، کته، سبزیجات، سس قارچ
کته استیک
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چیکن استیک پارمزان

۴۰۰گرم سینه مرغ سوخاری، پنیرپارمسان، پنیر پیتزا، سس ناپولی، سبزیجات، پوره سیب زمینی ، سس سیر
چیکن استیک پارمزان
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چیکن تریاکی

۴۰۰ گرم سینه مرغ گریل شده، پوره سیب زمینی، سبزیجات، سس تری یاکی
چیکن تریاکی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

بشقاب

بشقاب مخصوص

استیک گوشت، استیک مرغ،کته،سبزیجات،سس آلبالو،سس قارچ
بشقاب مخصوص
۲۸۰,۰۰۰ تومان

بشقاب سوخاری

۴۰۰ گرم فیله یا سینه مرغ سوخاری، قارچ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سبزیجات، سس چیلی
بشقاب سوخاری
۱۷۵,۰۰۰ تومان

بشقاب مدیترانه ای

فیله مرغ گریل شده، فیله گوساله ریش شده، قارچ، سبزیجات، سس اویستر
بشقاب مدیترانه ای
۸۵,۰۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات

سبزیجات فصل، کنجد بوداده شده، سس اویستر
بشقاب سبزیجات
۶۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

وایت فراز

سیب زمینی سرخ شده، سس قارچ
وایت فراز
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ کرده
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی سرخ شده همراه با پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
سیب زمینی با پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی استامبولی

سیب زمینی سرخ شده همراه با ژامبون گوشت، پپرونی، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ ، سس مخصوص و پنیر پیتزا
سیب زمینی استامبولی
۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی تنوری شده در فر همراه با سبزیجات معطر و کره
سیب زمینی تنوری
۳۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس ساده همراه با ژامبون پپرونی، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
چیپس و پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۵ عدد قارچ سوخاری متوسط
قارچ سوخاری
۵۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس سیر همراه با پنیر پیتزا و جعفری و فلفل دلمه ای
نان سیر
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد مخصوص

برگ اسفناج، کاهو، دانه های کینوا، پنیر کبابی، میوه های فصل.سس مخصوص
سالاد مخصوص
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد فتوش

کاهو، ریحان، نعناع، تربچه، گوجه گیلاسی، کنجد، نان تست، سس انار
سالاد فتوش
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

کاهو، گوجه گیلاسی، خیار، زیتون، سیب قرمز، فلفل دلمه، پیاز، پنیر فتا، سس بالزامیک
سالاد یونانی
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، سینه مرغ گریل شده، نان کروتان، گوجه گیلاسی، زیتون، پنیر پارمزان، همراه با سس مخصوص سزار
سالاد سزار
۶۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه زیرو خانواده

نوشابه زیرو خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

بلوبری هوفنبرگ خانواده

بلوبری هوفنبرگ خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

لیموناد خانواده لیمونیو

لیموناد خانواده لیمونیو
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی شمس

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی شمس

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی هی دی استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی هی دی استوایی
۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده هوفنبرگ

۱لیتر
دلستر خانواده هوفنبرگ

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

موهیتو

۲۵۰ میلی لیتر پودر یخ، نعناع تازه، آب لیمو ترش تازه و شربت بهارنارنج
موهیتو
۲۵,۰۰۰ تومان

آب کرفس لیمو

۲۵۰ میلی لیتر
آب کرفس لیمو
۲۵,۰۰۰ تومان

لیموناد

۲۵۰ میلی لیتر
لیموناد
۲۵,۰۰۰ تومان