نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

ژامبون، قارچ، فلفل، پنیر
پیتزا مخصوص
۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

قارچ، مرغ، فلفل، پنیر
پیتزا قارچ و مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

پیتزا  مکزیکی
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل، پنیر
پیتزا پپرونی
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت، قارچ، فلفل، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت
۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

قارچ، آویشن، فلفل، پنیر
پیتزا سبزیجات
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کتلت گوشت

ساندویچ کتلت گوشت
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم متری مخصوص

ژامبون، قارچ، هات داگ
ساندویچ نیم متری مخصوص
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

همبرگر

۹۰% گوشت
همبرگر
۱۰,۰۰۰ تومان

همبرگر دستی

همبرگر دستی
۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

چیز برگر با قارچ
۱۲,۰۰۰ تومان

بریان

مرغ بریان

یک عدد مرغ کامل
مرغ بریان
۳۵,۰۰۰ تومان

پک مرغ

ران مرغ، نان
پک مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ویژه
۱۴,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

ترشی هفت بیجار

ترشی هفت بیجار
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای
۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان