جست‌وجو در اسنپ‌فود

آبمیوه

آب طالبی

۴۰۰ میلی لیتر آب طالبی طبیعی
آب طالبی
۸,۰۰۰ تومان

آب هویج

۴۰۰ میلی لیتر آب هویج طبیعی
آب هویج
۸,۰۰۰ تومان

آب هویج (یک لیتری)

آب هویج طبیعی
آب هویج (یک لیتری)
۲۰,۰۰۰ تومان

آب هویج (۱.۳ لیتری)

آب هویج طبیعی
آب هویج (1.3 لیتری)
۲۵,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

۴۰۰ میلی لیتر آب هندوانه طبیعی
آب هندوانه
۸,۰۰۰ تومان

آب هندوانه (۱/۳ کیلوگرم)

آب هندوانه طبیعی
آب هندوانه (1/3 کیلوگرم)
۲۵,۰۰۰ تومان

آب لیمو شیرین

۴۰۰ میلی لیتر آب لیمو شیرین طبیعی
آب لیمو شیرین
۱۲,۰۰۰ تومان

آب انار

۴۰۰ میلی لیتر آب انار طبیعی
آب انار
۱۴,۰۰۰ تومان

آب انار (یک لیتری)

آب انار طبیعی
آب انار (یک لیتری)
۳۵,۰۰۰ تومان

آب انار (۱.۳ لیتری)

آب انار طبیعی
آب انار (1.3 لیتری)
۴۵,۰۰۰ تومان

آب انبه

۴۰۰ میلی لیتر آب انبه طبیعی
آب انبه
۱۵,۰۰۰ تومان

آب توت فرنگی

۴۰۰ میلی لیتر آب توت فرنگی طبیعی
 آب توت فرنگی
۱۵,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

۴۰۰ میلی لیتر آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال
۲۰,۰۰۰ تومان

آب پرتقال (یک لیتری)

آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال (یک لیتری)
۶۰,۰۰۰ تومان

آب پرتقال (۱.۳ لیتری)

آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال (1.3 لیتری)
۸۰,۰۰۰ تومان

آب شاه توت

۴۰۰ میلی لیتر آب شاه توت طبیعی
آب شاه توت
۱۸,۰۰۰ تومان

آب کرفس

۴۰۰ میلی لیتر آب کرفس طبیعی
آب کرفس
۸,۰۰۰ تومان

آب کرفس (یک لیتری)

آب کرفس طبیعی
آب کرفس (یک لیتری)
۲۰,۰۰۰ تومان

آب کرفس (۱.۳ لیتری)

آب کرفس طبیعی
آب کرفس (1.3 لیتری)
۲۵,۰۰۰ تومان

آب سیب

۴۰۰ میلی لیتر آب سیب طبیعی
آب سیب
۱۲,۰۰۰ تومان

آب سیب (یک لیتری)

آب سیب طبیعی
آب سیب (یک لیتری)
۳۰,۰۰۰ تومان

آب سیب (۱.۳ لیتری)

آب سیب طبیعی
آب سیب (1.3 لیتری)
۳۵,۰۰۰ تومان

آب آلبالو

۴۰۰ میلی لیتر آب آلبالو طبیعی
آب آلبالو
۱۲,۰۰۰ تومان

آب زرشک

۴۰۰ میلی لیتر آب زرشک طبیعی
آب زرشک
۱۲,۰۰۰ تومان

آب تمشک

۴۰۰ میلی لیتر آب تمشک طبیعی
آب تمشک
۱۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه ترکیبی

شیر موز

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب شیر و موز
شیر موز
۱۴,۰۰۰ تومان

ترکیب شیر و نارگیل

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب شیر و نارگیل
ترکیب شیر و نارگیل
۸,۰۰۰ تومان

ترکیب شیر، موز و نارگیل

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب شیر، موز و نارگیل
ترکیب شیر، موز و نارگیل
۱۴,۰۰۰ تومان

ترکیب شیر و انبه

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب شیر و انبه
ترکیب شیر و انبه
۱۴,۰۰۰ تومان

ترکیب شیر، موز و انبه

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب شیر، موز و انبه
ترکیب شیر، موز و انبه
۱۴,۰۰۰ تومان

ترکیب شیر و پسته

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب شیر و پسته
ترکیب شیر و پسته
۱۶,۰۰۰ تومان

ترکیب شیر و موز

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب شیر و موز
ترکیب شیر و موز
۱۴,۰۰۰ تومان

ترکیب شیر و توت فرنگی

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب شیر و توت فرنگی
ترکیب شیر و توت فرنگی
۱۲,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه شاه توت و زغال اخته

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آبمیوه شاه توت و زغال اخته
ترکیب آبمیوه شاه توت و زغال اخته
۱۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه آلبالو و زغال اخته

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آبمیوه آلبالو و زغال اخته
ترکیب آبمیوه آلبالو و زغال اخته
۱۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب لیمو و انبه

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب لیمو و انبه
ترکیب آب لیمو و انبه
۱۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه شاه توت، شیر و پسته

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آبمیوه شاه توت، شیر و پسته
ترکیب آبمیوه شاه توت، شیر و پسته
۱۷,۰۰۰ تومان

ترکیب شیر و خرما

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب شیر و خرما
ترکیب شیر و خرما
۷,۰۰۰ تومان

ترکیب آب هویج و کرفس

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب هویج و کرفس
ترکیب آب هویج و کرفس
۱۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه آناناس، شیر و پسته

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آبمیوه آناناس، شیر و پسته
ترکیب آبمیوه آناناس، شیر و پسته
۱۶,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه توت فرنگی، شیر و پسته

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آبمیوه توت فرنگی، شیر و پسته
ترکیب آبمیوه توت فرنگی، شیر و پسته
۱۶,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انبه، شیر و پسته

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آبمیوه انبه، شیر و پسته
ترکیب آبمیوه انبه، شیر و پسته
۱۶,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه پرتقال و آناناس

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آبمیوه پرتقال و آناناس
ترکیب آبمیوه پرتقال و آناناس
۱۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه سیب و کرفس

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آبمیوه سیب و کرفس
ترکیب آبمیوه سیب و کرفس
۱۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه پرثقال و لیمو

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آبمیوه پرثقال و لیمو
ترکیب آبمیوه پرثقال و لیمو
۱۵,۰۰۰ تومان

بستنی

هویج بستنی

۴۰۰ میلی لیتر آب هویج بستنی
 هویج بستنی
۱۰,۰۰۰ تومان

طالبی بستنی

۴۰۰ میلی لیتر طالبی بستنی
طالبی بستنی
۱۰,۰۰۰ تومان

شیر موز بستنی

۴۰۰ میلی لیتر شیر موز بستنی
 شیر موز بستنی
۱۴,۰۰۰ تومان

آناناس بستنی

۴۰۰ میلی لیتر آناناس بستنی
آناناس بستنی
۱۶,۰۰۰ تومان

شیر پسته مخصوص بستنی

۴۰۰ میلی لیتر شیر پسته مخصوص بستنی
 شیر پسته مخصوص بستنی
۱۸,۰۰۰ تومان

شیک نوتلا

۴۰۰ میلی لیتر شیک نوتلا
شیک نوتلا
۲۰,۰۰۰ تومان

آیس پک

آیس پک وانیل

۴۰۰ میلی لیتر آیس پک وانیل
آیس پک وانیل
۱۸,۰۰۰ تومان

آیس پک نسکافه

۵۰۰ میلی لیتر آیس پک نسکافه
آیس پک نسکافه
۱۸,۰۰۰ تومان

آیس پک شکلات تلخ

۵۰۰ میلی لیتر آیس پک شکلات تلخ
آیس پک شکلات تلخ
۲۲,۰۰۰ تومان

آیس پک موز

۵۰۰ میلی لیتر آیس پک موز
آیس پک موز
۲۰,۰۰۰ تومان

آیس پک نوتلا

۵۰۰ میلی لیتر آیس پک نوتلا
آیس پک نوتلا
۲۲,۰۰۰ تومان

آیس پک شکلات تکه ای

۵۰۰ میلی لیتر آیس پک شکلات تکه ای
آیس پک شکلات تکه ای
۲۲,۰۰۰ تومان

آیس پک توت فرنگی

۵۰۰ میلی لیتر آیس پک توت فرنگی
آیس پک توت فرنگی
۲۰,۰۰۰ تومان

ویتامینه

ویتامینه لیوانی

لیوان بزرگ، ۴۰۰ میلی لیتر
ویتامینه لیوانی
۲۰,۰۰۰ تومان

ویتامینه بزرگ ویژه

کاسه ای
ویتامینه بزرگ ویژه
۳۰,۰۰۰ تومان