جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت تنوری، کالباس مکزیکی، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ

مینی

۹۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

مرغ ریش شده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۷۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی ویژه، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا رست بیف

مینی

۹۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

زبان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا یونانی

مینی

۹۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۳۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر معمولی

همبرگر ۳۰ درصد، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
همبرگر معمولی
۲۴,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر کارخانه۶۰درصد، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
همبرگر مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

همبرگر دستی ذغالی

۱۱۰ گرم گوشت تازه گوسفندی و گوساله، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
همبرگر دستی ذغالی
۴۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر دستی ذغالی

همبرگر ذغالی با یک لایه پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
چیز برگر دستی ذغالی
۵۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر دستی ذغالی با قارچ

همبرگر دستی ذغالی، یک لایه پنیر، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان،
چیز برگر دستی ذغالی با قارچ
۶۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ذغالی

دو عدد همبرگر ذغالی، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
دوبل برگر ذغالی
۷۵,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر ذغالی

دو عدد همبرگر ذغالی، دو لایه پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
دوبل چیز برگر ذغالی
۸۵,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر ذغالی با قارچ

دو عدد همبرگر ذغالی، دو لایه پنیر، دو لایه قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
دوبل چیز برگر ذغالی با قارچ
۹۵,۰۰۰ تومان

بیگ برگر ذغالی

دو عدد نان، سه عدد همبرگر ذغالی، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
بیگ برگر ذغالی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

بیگ چیز برگر ذغالی

سه عدد همبرگر ذغالی، سه لایه پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
بیگ چیز برگر ذغالی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

بیگ چیز برگر ذغالی با قارچ

سه عدد همبرگر ذغالی، سه لایه پنیر، سه لایه قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
بیگ چیز برگر ذغالی با قارچ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

همبرگر ۶۰ درصد، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
چیز برگر مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ مخصوص

همبرگر ۶۰ درصد، پنیر، گوجه، قارچ، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
چیز برگر با قارچ مخصوص
۴۸,۰۰۰ تومان

رویال برگر مخصوص

همبرگر ۶۰ درصد، پنیر، ژامبون گوشت، گوجه، قارچ، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
رویال برگر مخصوص
۵۲,۰۰۰ تومان

رویال برگر دستی ذغالی

همبرگر دستی، ژامبون، پنیر، گوجه، قارچ، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
رویال برگر دستی ذغالی
۶۵,۰۰۰ تومان

فیله برگر ذغالی

شینسل مرغ، همبرگر دستی، گوجه، قارچ، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
فیله برگر ذغالی
۷۵,۰۰۰ تومان

فیله برگر ذغالی با قارچ و پنیر

شینسل مرغ، همبرگر دستی، قارچ، پنیر، گوجه، قارچ، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
فیله برگر ذغالی با قارچ و پنیر
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

شنیسل مرغ ذغالی با قارچ و پنیر

۳ عدد مرغ ذغالی، سالاد، قارچ و پنیر، ۳ عدد نان
شنیسل مرغ ذغالی با قارچ و پنیر
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه کراکف

همبرگر دستی زغالی، قارچ و پنیر، ژامبون تنوری، کراکف
ساندویچ ویژه کراکف
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه رویال

همبرگر دستی، قارچ، پنیر، ژامبون تنوری، شنیسل مرغ
ساندویچ ویژه رویال
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۴ قرص فلافل، گوجه، خیار شور، کاهو
ساندویچ فلافل
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه شادی با هات داگ

همبرگر دستی ذغالی، قارچ، پنیر، ژامبون گوشت تنوری، هات داگ، دو عدد نان
ساندویچ ویژه شادی با هات داگ
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه شادی با مرغ

همبرگر دستی ذغالی، قارچ، پنیر، ژامبون گوشت تنوری، مرغ، دو عدد نان
ساندویچ ویژه شادی با مرغ
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه شادی با زبان

همبرگر دستی ذغالی، قارچ، پنیر، ژامبون گوشت تنوری، زبان، دو عدد نان
ساندویچ ویژه شادی با زبان
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری

۱۵۰ سوسیس پنیری، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
ساندویچ کراکف پنیری
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ، پنیر ورقه ای، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
ساندویچ هات داگ پنیری
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۰۰ گرم گوشت مغز ران گوساله، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
ساندویچ رست بیف
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ شنیسل مرغ ذغالی

دوعدد مرغ ذغالی، سه عدد نان گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
ساندویچ شنیسل مرغ ذغالی
۴۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ شنیسل مرغ ذغالی ویژه

دو عدد مرغ ذغالی قارچ، پنیر، سالاد، گوجه، قارچ، کاهو، خیارشور، سه عدد نان
ساندویچ شنیسل مرغ ذغالی ویژه
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک سوسیس

سوسیس، سیب زمینی، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
ساندویچ خوراک سوسیس
۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس بندری، فلفل دلمه ای، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز، دو عدد نان
ساندویچ بندری
۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

۳ قرص کباب لقمه، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
ساندویچ کباب لقمه
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

سوسیس آلمانی، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
ساندویچ سوسیس آلمانی
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ

جگر مرغ، پیاز، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
ساندویچ جگر مرغ
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ ریش ریش شده، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
ساندویچ مرغ
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
ساندویچ هات داگ
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل دودی، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
ساندویچ کوکتل
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۴ ورق ژامبون تنوری، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری با قارچ و پنیر

۴ ورق ژامبون تنوری، قارچ، پنیر، گوجه، قارچ، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری با قارچ و پنیر
۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

کالباس گوشت، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان

مغز گوساله، زبان، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
ساندویچ مغز و زبان
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط خوراک سوسیس

جگر و خوراک سوسیس، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
ساندویچ مخلوط خوراک سوسیس
۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ، گوجه، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، گوجه، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
ساندویچ هات داگ ویژه
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

مرغ ریش ریش شده، گوجه، قارچ، کاهو، خیارشور، قارچ، پنیر، دو عدد نان
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۶۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

کوکتل دودی، گوجه، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک سوسیس با قارچ و پنیر

سوسیس، قارچ، پنیر، سیب زمینی، گوجه، کاهو، خیارشور، دو عدد نان
ساندویچ خوراک سوسیس با قارچ و پنیر
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

سوسیس بندری، فلفل دلمه ای، گوجه، کاهو، خیارشور، قارچ، پنیر، پیاز دو عدد نان
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط خوراک سوسیس با قارچ و پنیر

جگر و خوراک سوسیس، قارچ، پنیر، دو عدد نان
ساندویچ مخلوط خوراک سوسیس با قارچ و پنیر
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ شنیسل مرغ (دو تکه)

دو تکه شنیسل مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، دو عدد نان
ساندویچ شنیسل مرغ (دو تکه)
۴۶,۰۰۰ تومان

منوی پرسی

نان اضافه

نان اضافه
۲,۵۰۰ تومان

سینی مزه (پرسی)

ساندویچ همبرگر دستی ذغالی، ساندویچ مرغ، ساندویچ مغز و زبان، قارچ، پنیر
سینی مزه (پرسی)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

مغز و زبان (پرسی)

مغز گوساله، زبان، گوجه، کاهو، خیارشور
مغز و زبان (پرسی)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

مغز و زبان (نیم پرس)

مغز گوساله، زبان، گوجه، کاهو، خیارشور
مغز و زبان (نیم پرس)
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک سوسیس (پرسی)

سوسیس، سیب زمینی، گوجه، کاهو، خیارشور
خوراک سوسیس (پرسی)
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک سوسیس (نیم پرس)

سوسیس، سیب زمینی، گوجه، کاهو، خیارشور
خوراک سوسیس (نیم پرس)
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک بندری (پرسی)

سوسیس بندری، فلفل دلمه ای، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز
خوراک بندری (پرسی)
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک بندری (نیم پرس)

سوسیس بندری، فلفل دلمه ای، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز
خوراک بندری (نیم پرس)
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک جگر (پرسی)

جگر مرغ، پیاز، گوجه، کاهو، خیارشور
خوراک جگر (پرسی)
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک جگر (نیم پرس)

جگر مرغ، پیاز، گوجه، کاهو، خیارشور
خوراک جگر (نیم پرس)
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک مخلوط (پرسی)

جگر، خوراک سوسیس، گوجه، کاهو، خیارشور
خوراک مخلوط (پرسی)
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک مخلوط (نیم پرس)

جگر، خوراک سوسیس، گوجه، کاهو، خیارشور
خوراک مخلوط (نیم پرس)
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (پرسی)

مرغ ریش ریش شده، گوجه، کاهو، خیارشور
خوراک مرغ (پرسی)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (نیم پرس)

مرغ ریش ریش شده، گوجه، کاهو، خیارشور
خوراک مرغ (نیم پرس)
۷۰,۰۰۰ تومان

مرغ با خوراک سوسیس (پرسی)

مرغ، خوراک سوسیس، گوجه، کاهو، خیارشور
مرغ با خوراک سوسیس (پرسی)
۹۵,۰۰۰ تومان

مرغ با خوراک سوسیس (نیم پرس)

مرغ، خوراک سوسیس، گوجه، کاهو، خیارشور
مرغ با خوراک سوسیس (نیم پرس)
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک سوسیس با قارچ و پنیر (پرسی)

سوسیس، سیب زمینی، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور
خوراک سوسیس با قارچ و پنیر (پرسی)
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک سوسیس با قارچ و پنیر (نیم پرس)

سوسیس، سیب زمینی، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور
خوراک سوسیس با قارچ و پنیر (نیم پرس)
۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک بندری با قارچ و پنیر (پرسی)

سوسیس بندری، فلفل دلمه ای، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز
خوراک بندری با قارچ و پنیر (پرسی)
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک بندری با قارچ و پنیر (نیم پرس)

سوسیس بندری، فلفل دلمه ای، گوجه، کاهو، قارچ، پنیر، خیارشور
خوراک بندری با قارچ و پنیر (نیم پرس)
۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک جگر با قارچ و پنیر (پرسی)

جگر مرغ، پیاز، گوجه، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور
خوراک جگر با قارچ و پنیر (پرسی)
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جگر با قارچ و پنیر (نیم پرس)

جگر مرغ، پیاز، گوجه، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور
خوراک جگر با قارچ و پنیر (نیم پرس)
۶۸,۰۰۰ تومان

مخلوط با قارچ و پنیر (پرسی)

جگر، خوراک سوسیس، گوجه، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور
مخلوط با قارچ و پنیر (پرسی)
۹۰,۰۰۰ تومان

مخلوط با قارچ و پنیر (نیم پرس)

جگر، خوراک سوسیس، گوجه، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور
مخلوط با قارچ و پنیر (نیم پرس)
۶۸,۰۰۰ تومان

مرغ با قارچ و پنیر (پرسی)

مرغ ریش ریش شده، گوجه، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور
مرغ با قارچ و پنیر (پرسی)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

مرغ با قارچ و پنیر (نیم پرس)

مرغ ریش ریش شده، گوجه، پنیر، کاهو، خیارشور
مرغ با قارچ و پنیر (نیم پرس)
۸۸,۰۰۰ تومان

مرغ با خوراک سوسیس با قارچ و پنیر (پرسی)

مرغ ریش ریش شده، سوسیس، گوجه، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور
مرغ با خوراک سوسیس با قارچ و پنیر (پرسی)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

مرغ با خوراک سوسیس با قارچ و پنیر (نیم پرس)

مرغ ریش ریش شده، سوسیس، گوجه، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور
مرغ با خوراک سوسیس با قارچ و پنیر (نیم پرس)
۸۳,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب ویژه بزرگ

سیب ویژه بزرگ
۸۳,۰۰۰ تومان

سیب ویژه کوچک

سیب ویژه کوچک
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی (یک نفره)

سیب زمینی
سیب زمینی (یک نفره)
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی (دو نفره)

سیب زمینی
سیب زمینی (دو نفره)
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ (یک نفره)

سیب زمینی، قارچ
سیب زمینی با قارچ (یک نفره)
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ (دو نفره)

سیب زمینی، قارچ
سیب زمینی با قارچ (دو نفره)
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر (یک نفره)

سیب زمینی، پنیر
سیب زمینی با پنیر (یک نفره)
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر (دو نفره)

سیب زمینی، پنیر
سیب زمینی با پنیر (دو نفره)
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر (یک نفره)

سیب زمینی، قارچ، پنیر
سیب زمینی با قارچ و پنیر (یک نفره)
۵۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر (دو نفره)

سیب زمینی، قارچ، پنیر
سیب زمینی با قارچ و پنیر (دو نفره)
۷۳,۰۰۰ تومان

سس اضافه

یک نفره
سس اضافه
۲,۰۰۰ تومان

سس دستی

یک نفره
سس دستی
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ خانواده خوشگوار

دوغ خانواده خوشگوار
۱۸,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده گرینه

دوغ خانواده گرینه
۱۸,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده آبعلی گازدار

یک لیتر
دوغ خانواده آبعلی گازدار
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۶,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۶,۰۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۶,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۶,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۷,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی

لیمو

۹,۰۰۰ تومان

هلو

۹,۰۰۰ تومان

استوایی

۹,۰۰۰ تومان

سیب

۹,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی عالیس

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی عالیس
۷,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان