نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

دو سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرمی، ۱۰۰% گوشت گوسفندی، برنج هاشمی، دورچین: گوجه، فلفل، ته دیگ، کره
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

۲۸۰ الی ۳۰۰گرم جوجه کباب زعفرانی ممتاز سینه استیکی بدون استخوان، برنج هاشمی، دورچین: گوجه، فلفل، کره
چلو جوجه کباب ممتاز
۶۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۲۰۰ گرم جوجه کباب زعفرانی ممتاز بدون استخوان، برنج هاشمی، دورچین: گوجه، فلفل، کره
چلو جوجه کباب مخصوص
۵۹,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه)

سینه مرغ بدون استخوان مزه دار شده با سس مخصوص، زرشک پلو برنج هاشمی زعفرانی
زرشک پلو با مرغ (سینه)
۶۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

ران مرغ مزه دار شده با سس مخصوص، زرشک پلو برنج هاشمی زعفرانی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۵۸,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلوکباب وزیری ممتاز

یک سیخ کباب لقمه گوسفندی یک سیخ جوجه ممتاز ۳۰۰ گرمی برنج زعفرانی ۳۵۰ گرمی
چلوکباب وزیری ممتاز
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

۲۴۰ گرم کباب لقمه ۱۰۰% گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج هاشمی، دورچین
چلو کباب لقمه مخصوص
۱۰
۷۳,۰۰۰ ۶۵,۷۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

دو سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرمی، ۱۰۰% گوشت گوسفندی، برنج هاشمی، دورچین: گوجه، فلفل، ته دیگ، کره
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

۲۲۰ گرم گوشت گوسفندی ۱۰۰%، دورچین
خوراک کباب لقمه مخصوص
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

دو سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی ۱۰۰% گوشت گوسفندی، گوجه، فلفل
خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

چلو کباب

چلوکباب وزیری ممتاز

یک سیخ کباب لقمه گوسفندی یک سیخ جوجه ممتاز ۳۰۰ گرمی برنج زعفرانی ۳۵۰ گرمی
چلوکباب وزیری ممتاز
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ ۱۰۰ گرمی کباب کوبیده ۱۰۰% گوشت گوسفندی، یک سیخ فیله گوسفندی ۱۸۰گرم، ۳۵۰ گرم برنج هاشمی، دورچین
چلو کباب سلطانی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص گوسفندی

۲۴۰ گرم فیله ممتاز گوسفندی ۳۵۰ گرم، برنج هاشمی، دورچین
چلو کباب برگ مخصوص گوسفندی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

۲۴۰ گرم کباب لقمه ۱۰۰% گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج هاشمی، دورچین
چلو کباب لقمه مخصوص
۱۰
۷۳,۰۰۰ ۶۵,۷۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

۱۸۰ گرم جوجه کباب زعفرانی ممتاز، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده ۱۰۰% گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج هاشمی، دورچین: گوجه، فلفل، کره
چلو کباب وزیری
۷۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۱۸۰ گرم جوجه کباب زعفرانی ممتاز، ۱۰۰ گرم فیله کباب گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج هاشمی، دورچین
چلو کباب بختیاری
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

۲۸۰ الی ۳۰۰گرم جوجه کباب زعفرانی ممتاز سینه استیکی بدون استخوان، برنج هاشمی، دورچین: گوجه، فلفل، کره
چلو جوجه کباب ممتاز
۶۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۲۰۰ گرم جوجه کباب زعفرانی ممتاز بدون استخوان، برنج هاشمی، دورچین: گوجه، فلفل، کره
چلو جوجه کباب مخصوص
۵۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

دو سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرمی، ۱۰۰% گوشت گوسفندی، برنج هاشمی، دورچین: گوجه، فلفل، ته دیگ، کره
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

چلو کره زعفرانی

۳۵۰ گرم برنج هاشمی زعفرانی
چلو کره زعفرانی
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ ۱۰۰ گرمی کباب کوبیده ۱۰۰% گوشت گوسفندی، یک سیخ فیله گوسفند۱۸۰ گرم، دورچین
خوراک کباب سلطانی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

۲۴۰ گرم فیله ممتاز گوسفندی، دورچین
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

۲۲۰ گرم گوشت گوسفندی ۱۰۰%، دورچین
خوراک کباب لقمه مخصوص
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

۱۸۰ گرم جوجه کباب زعفرانی ممتاز، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده ۱۰۰% گوشت گوسفندی دورچین: گوجه، فلفل، کره
خوراک کباب وزیری
۶۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۱۸۰ گرم جوجه کباب زعفرانی ممتاز، ۱۰۰ گرم فیله کباب گوسفندی، دورچین
خوراک کباب بختیاری
۶۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

۲۸۰ گرم جوجه کباب زعفرانی ممتاز، دورچین: گوجه، فلفل، خیارشور
خوراک جوجه کباب ممتاز
۵۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

دو سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی ۱۰۰% گوشت گوسفندی، گوجه، فلفل
خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

ران مرغ مزه دار شده با سس مخصوص، دورچین
خوراک مرغ (ران)
۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (سینه)

سینه مرغ مزه دار شده بدون استخوان با سس مخصوص، دورچین
خوراک مرغ (سینه)
۴۸,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

بادمجان، کشک
کشک بادمجان
۳۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ (ران)

ران مرغ مزه دار شده با سس مخصوص، زرشک پلو برنج هاشمی زعفرانی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۵۸,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه)

سینه مرغ بدون استخوان مزه دار شده با سس مخصوص، زرشک پلو برنج هاشمی زعفرانی
زرشک پلو با مرغ (سینه)
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای

۱۵۰ گرم گوشت ۱۰۰% گوسفندی، سرخ شده، گوجه، فلفل، ۳۵۰ گرم برنج هاشمی
چلو کباب تابه ای
۵۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۲۰ گرم خورشت قیمه، سیب زمینی سرخ کرده، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی، برنج ۱۰۰% ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۲۰ گرم خورشت قیمه، بادمجان سرخ کرده، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی، برنج ۱۰۰% ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی، برنج ۱۰۰% ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
ناموجود

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۳۲۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۵۲,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۳۲۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۵۲,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
ناموجود

غذای روزانه

لوبیا پلو

گوشت گوسفندی، لوبیای تازه،ته دیگ، فلفل کبابی برنج هاشمی
لوبیا پلو
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

زیتون پرورده خانگی ویژه

زیتون پرورده خانگی ویژه
۳۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو

جو پوست کنده، سینه مرغ ریش ریش شده,قارچ
سوپ جو
۳۵,۰۰۰ تومان

سوپ جو یک کیلو

سوپ جو یک کیلو
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو پیچ سالادی, گوجه ,هویج,خیار ,سس هزار جزیره
سالاد فصل
۲۴,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۱۳,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست و موسیر می ماس
ماست موسیر
۸,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

آب معدنی دسانی خانواده

۱.۵ لیتر
آب معدنی دسانی خانواده
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۶,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی استوایی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی استوایی هی دی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

خوشگوار یک لیتری
دوغ خانواده
۱۰,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

زیرو

۸,۵۰۰ تومان

فانتا

۸,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده

مشکی

۱۵,۰۰۰ تومان

لیمویی

۱۴,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر HeyDey
دلستر قوطی

(لیمو)

۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده لیمویی

یک لیتر
دلستر خانواده لیمویی
۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۵,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک دسانی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک دسانی
۴,۰۰۰ تومان