جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب ترش

چلو کباب ترش
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

چلو کباب چنجه
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

خوراک کباب سلطانی
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

خوراک کباب چنجه
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۲۱,۰۰۰ تومان

حوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

حوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

خوراک کباب ترش
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک رولت گوشت

خوراک رولت گوشت
۱۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو بامرغ

زرشک پلو بامرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی

سبزی پلو با ماهی
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو رولت گوشت

چلو رولت گوشت
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ شکم پر

چلو مرغ شکم پر
۱۸,۰۰۰ تومان

کوکو بادکوبه

کوکو بادکوبه
۱۶,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی
۱۳,۰۰۰ تومان

خورشت

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۳,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۳,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

خورشت فسنجان (اضافه)
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

چلو خورشت فسنجان
۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت باقالاقاتق

چلو خورشت باقالاقاتق
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت باقالاقاتق (اضافه)

خورشت باقالاقاتق (اضافه)
۹,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

زیتون پرورده محلی

زیتون پرورده محلی
۳,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

ماست چکیده
۳,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۴,۰۰۰ تومان

سوپ جو (یک نفره)

سوپ جو (یک نفره)
۱۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو

سوپ جو
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای

هلو

۲,۵۰۰ تومان

سیب

۲,۵۰۰ تومان

هفت میوه

۲,۵۰۰ تومان

ساده

۲,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده

هلو

۶,۰۰۰ تومان

سیب

۶,۰۰۰ تومان

هفت میوه

۶,۰۰۰ تومان

ساده

۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان