جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های منجیل

رستوران جهانگیری (منجیل)

چلو کباب

چلو کباب شیشلیک شاندیز

یک سیخ کباب ششلیک شاندیز ۸۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج
چلو کباب شیشلیک شاندیز
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ترش

یک سیخ کباب ترش ۳۲۰ گرمی گوشت گوساله طعم دار شده با رب انار و گردو، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون،...
چلو کباب کوبیده ترش
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۳۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه ...
چلو کباب سلطانی
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب شمالی مخصوص

یک سیخ کباب شمالی مخصوص گوشت گوساله ۳۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج
چلو کباب شمالی مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگین دار

کباب کوبیده نگین دار میکس کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه نگینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم ...
چلو کباب کوبیده نگین دار

مخصوص (دو سیخ ۳۴۰ گرمی)

۳۸,۰۰۰ تومان

معمولی (یک سیخ ۱۷۰ گرمی)

۲۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب لاری

یک سیخ جوجه کباب سینه و ران مرغ طعم دار شده ۲۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج
چلو جوجه کباب لاری
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب ترش ۳۲۰ گرمی سینه مرغ طعم دار شده با رب انار و گردو، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتو...
چلو جوجه کباب ترش
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۳۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج
چلو جوجه کباب زعفرانی
۳۴,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شیشلیک شاندیز

یک سیخ کباب ششلیک ۸۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک کباب شیشلیک شاندیز
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ترش

یک سیخ کباب چنجه ترش ۳۲۰ گرمی گوشت گوساله طعم دار شده با رب انار و گردو، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲...
خوراک کباب کوبیده ترش
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۳۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز،...
خوراک کباب سلطانی
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شمالی مخصوص

یک سیخ کباب شمالی مخصوص گوشت گوساله ۳۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک کباب شمالی مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگین دار

کباب کوبیده نگین دار میکس کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه نگینی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، ن...
خوراک کباب کوبیده نگین دار

مخصوص (دو سیخ ۳۴۰ گرمی)

۳۳,۰۰۰ تومان

معمولی (یک سیخ ۱۷۰ گرمی)

۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب لاری

یک سیخ جوجه کباب سینه و ران مرغ طعم دار شده ۲۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب لاری
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب ترش ۳۲۰ گرمی سینه مرغ طعم دار شده با رب انار و گردو، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عد...
خوراک جوجه کباب ترش
۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۳۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۵۵۰ گرم ماهیچه بره، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک ماهیچه
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک گردن بره

۵۵۰ گرم گردن بره، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک گردن بره
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۷۵۰-۸۰۰ گرم ماهی قزل آلا، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا

سرخ شده

۴۰,۰۰۰ تومان

کبابی

۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی سفید

۹۰۰ گرم ماهی سفید، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک ماهی سفید

سرخ شده

۵۰,۰۰۰ تومان

کبابی

۵۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه

۵۵۰ گرم ماهیچه بره، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهیچه
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو گردن بره

۵۵۰ گرم گردن بره، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو گردن بره
۸۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو شامی رودباری

۲۳۰ گرم شامی گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو شامی رودباری
۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک شامی رودباری

۲۳۰ گرم شامی گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک شامی رودباری
۳۷,۰۰۰ تومان

چلو ماهی سفید

۹۰۰ گرم ماهی سفید، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی سفید

سرخ شده

۵۵,۰۰۰ تومان

کبابی

۵۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۷۵۰-۸۰۰ گرم ماهی قزل آلا، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا

سرخ شده

۴۵,۰۰۰ تومان

کبابی

۴۵,۰۰۰ تومان

چلو باقلاقاتوق

باقالی، شوید، سیر، تخم مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو باقلاقاتوق
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک باقلاقاتوق

باقالی، شوید، سیر، تخم مرغ، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک باقلاقاتوق
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو میرزا قاسمی

۱۸۰ گرم میرزا قاسمی، بادمجان کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو میرزا قاسمی
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک میرزا قاسمی

۱۸۰ گرم میرزا قاسمی، بادمجان کبابی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک میرزا قاسمی
۱۳,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست اسفناج

۲۰۰ گرم ماست اسفناج
ماست اسفناج
۷,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۲۰۰ گرم ماست و خیار
ماست و خیار
۷,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

۲۰۰ گرم ماست چکیده
ماست چکیده
۷,۰۰۰ تومان

ترشی کلم

۲۰۰ گرم
ترشی کلم
۸,۰۰۰ تومان

ترشی بندری

۲۰۰ گرم
ترشی بندری
۸,۰۰۰ تومان

ترشی قیسی

۲۰۰ گرم
ترشی قیسی
۸,۰۰۰ تومان

ترشی انجیر

۲۰۰ گرم
ترشی انجیر
۸,۰۰۰ تومان

ترشی آلبالو

۲۰۰ گرم
ترشی آلبالو
۸,۰۰۰ تومان

ترشی آلوچه

۲۰۰ گرم
ترشی آلوچه
۸,۰۰۰ تومان

زیتون ساده

۲۰۰ گرم زیتون ساده
زیتون ساده
۸,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۲۰۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۱۰,۰۰۰ تومان

مغز گردو

۱۵۰ گرم مغز گردو
مغز گردو
۱۴,۰۰۰ تومان

اشپل و مغز گردو و باقالا

۵۰ گرم اشپل، ۱۵۰ گرم گردو، ۵۰ گرم باقالی
اشپل و مغز گردو و باقالا
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد کلم

۱۰۰ گرم سالاد کلم
سالاد کلم
۸,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

۲۰۰ گرم، خیار، گوجه، پیاز، آبغوره
سالاد شیرازی
۸,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، سس سالاد
سالاد فصل
۸,۰۰۰ تومان

سالاد مخلوط

کلم قرمز، کلم سفید، کشمش، گردو، سس، کالباس، گوجه گیلاسی، ذرت
سالاد مخلوط
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

هلو

۳,۰۰۰ تومان

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

گندم

۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک

هلو

۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۵,۰۰۰ تومان

گندم

۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۳,۰۰۰ تومان