جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

کباب و بریان توژال

پر‌طرفدارها

خوراک کباب کوبیده

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، پیاز، خیارشور، ریحان، به همراه نان سنگک
خوراک کباب کوبیده

یک سیخ

۷۰,۰۰۰ تومان

دو سیخ

۱۴۰,۰۰۰ تومان

سه سیخ

۲۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، پیاز، خیارشور، ریح...
چلو کباب کوبیده

یک سیخ

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

دو سیخ

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

جوجه کباب ۳۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، پیاز، خیارشور، ریحان، به همراه نان سنگک
خوراک جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ (سینه مرغ)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

جوجه کباب ۳۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، پیاز، خیارشور، ریحان، به همراه نان سنگک
چلو جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ (سینه مرغ)

۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

خوراک بریان سنتی

یک پرس مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ کرده ۱۶۰ گرمی، دورچین: فلفل کبابی، لیموترش، پیاز، خیارشور، ریحان، به همراه نان سنگک
خوراک بریان سنتی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، پیاز، خیارشور، ریح...
چلو کباب کوبیده

یک سیخ

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

دو سیخ

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ساطوری ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گ...
چلو کباب وزیری
۵
۲۴۰,۰۰۰ ۲۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگین دار

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، جوجه کباب سینه مرغ به صورت نگینی ۷۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گو...
چلو کباب کوبیده نگین دار
۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۴۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، پیاز، خیارشور، ریحان، به همراه نا...
چلو جوجه کباب با استخوان
۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

جوجه کباب ۳۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، پیاز، خیارشور، ریحان، به همراه نان سنگک
چلو جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ (سینه مرغ)

۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

چلو کتف و بال کبابی

یک سیخ کتف و بال کبابی ۷ تکه، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، خیارشور، سیب تنوری،زیتون، ریحان،ترشی ک...
چلو کتف و بال کبابی
۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ساده

چلو با کره

۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، پیاز، خیارشور، ریح...
چلو کباب کوبیده

یک سیخ

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

دو سیخ

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ساطوری ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گ...
چلو کباب وزیری
۵
۲۴۰,۰۰۰ ۲۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگین دار

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، جوجه کباب سینه مرغ به صورت نگینی ۷۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گو...
چلو کباب کوبیده نگین دار
۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۴۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، پیاز، خیارشور، ریحان، به همراه نا...
چلو جوجه کباب با استخوان
۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

جوجه کباب ۳۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، پیاز، خیارشور، ریحان، به همراه نان سنگک
چلو جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ (سینه مرغ)

۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

چلو کتف و بال کبابی

یک سیخ کتف و بال کبابی ۷ تکه، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، خیارشور، سیب تنوری،زیتون، ریحان،ترشی ک...
چلو کتف و بال کبابی
۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ساده

چلو با کره

۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، پیاز، خیارشور، ریحان، به همراه نان سنگک
خوراک کباب کوبیده

یک سیخ

۷۰,۰۰۰ تومان

دو سیخ

۱۴۰,۰۰۰ تومان

سه سیخ

۲۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ساطوری ۱۲۰ گرمی، جوجه کباب سینه مرغ ۳۵۰ گرمی، دورچین: گوجه ...
خوراک کباب وزیری
۲۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگین دار

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، جوجه کباب سینه مرغ به صورت نگینی ۷۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی،...
خوراک کباب کوبیده نگین دار
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۴۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، پیاز، خیارشور، ریحان، به همراه نان سنگک
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

جوجه کباب ۳۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، پیاز، خیارشور، ریحان، به همراه نان سنگک
خوراک جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ (سینه مرغ)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کتف و بال کبابی

یک سیخ کتف و بال کبابی ۶ تکه، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، پیاز، خیارشور، ریحان، به همراه نان سنگک
خوراک کتف و بال کبابی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

گوجه کبابی
گوجه کبابی

یک سیخ (۶ عدد نصفه)

۲۰,۰۰۰ تومان

غذای سنتی

خوراک بریان سنتی

یک پرس مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ کرده ۱۶۰ گرمی، دورچین: فلفل کبابی، لیموترش، پیاز، خیارشور، ریحان، به همراه نان سنگک
خوراک بریان سنتی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک جگر سفید

یک پرس جگر سفید گوسفندی چرخ کرده ۱۶۰ گرمی، دورچین: فلفل کبابی، لیموترش، پیاز، خیارشور، ریحان، به همراه نان سنگک
خوراک جگر سفید
۶۰,۰۰۰ تومان

آبگوشت بریان

آب گوشت بریان، جگر سفید چرخ کرده، کشک، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، پیاز، خیارشور، ریحان، به همراه نان خشک
آبگوشت بریان

بزرگ

۴۵,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ساده
۴۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر محلی

یک نفره، شرکتی
ماست موسیر محلی
۲۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره، شرکتی
زیتون پرورده
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده بزرگ

۱.۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده بزرگ

استوایی

۲۰,۰۰۰ تومان

لیمو

۲۰,۰۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای زمزم

۲۸۰ میلی لیتر
لیموناد شیشه ای زمزم
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک
۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده محلی
۴۰,۰۰۰ تومان