نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا معمولی

پیتزا معمولی
۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ

پیتزا گوشت و مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی

پیتزا مینی
۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

همبرگر
۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۸,۰۰۰ تومان

همبرگر با قارچ و پنیر

همبرگر با قارچ و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۱۰,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی

برگر ذغالی
۹,۰۰۰ تومان

عطا برگر

عطا برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

برگر ویژه پاتوق

برگر ویژه پاتوق
۲۰,۰۰۰ تومان

عطا مستر

عطا مستر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

ساندویچ کباب لقمه
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

ساندویچ هات داگ با پنیر
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

ساندویچ سوسیس آلمانی
۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص

ساندویچ فلافل مخصوص
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل بندری

ساندویچ فلافل بندری
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کافل

ساندویچ کافل
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلاسیس

ساندویچ فلاسیس
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری با قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری با قارچ و پنیر
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری با قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری با قارچ و پنیر
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک بندری (یک پرس)

خوراک بندری (یک پرس)
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون قارچ و مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون قارچ و مرغ (سرد)
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده بزرگ

سیب زمینی سرخ کرده بزرگ
۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده کوکاکولا ۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

نوشابه بطری کوکاکولا ۲۲۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده هی دی

دلستر خانواده ۱.۵ لیتر
دلستر خانواده هی دی
۶,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای هی دی

دلستر شیشه ای ۳۰۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای هی دی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

دوغ خانواده ۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

دوغ لیوانی ۲۲۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان