جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب لقمه زعفرانی دکتر

چلو کباب لقمه زعفرانی دکتر
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص (دو سیخ)

چلو کباب لقمه مخصوص (دو سیخ)
۱۸,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص دکتر

چلو جوجه کباب مخصوص دکتر
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

چلو کباب لقمه نگین دار
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ویژه دکتر

چلو کباب برگ ویژه دکتر
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۳,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک لقمه زعفرانی دکتر

خوراک لقمه زعفرانی دکتر
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک لقمه مخصوص (دو سیخ)

خوراک لقمه مخصوص (دو سیخ)
۱۵,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص دکتر

خوراک جوجه کباب مخصوص دکتر
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

خوراک کباب لقمه نگین دار
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

خوراک کباب وزیری
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ویژه دکتر

خوراک کباب برگ ویژه دکتر
۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

خوراک کباب سلطانی
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۷,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو مرغ

چلو مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

چلو ماهی قزل آلا کبابی
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۲۰,۰۰۰ تومان

شنیسل ماهی قزل آلا

شنیسل ماهی قزل آلا
۱۷,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

شنیسل مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۱,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۳,۵۰۰ تومان

ماست خیار

ماست خیار
۴,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

نوشابه بطری

کوکا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

میراندا

۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده

کوکا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

میراندا

۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری عالیس

دوغ بطری عالیس
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

دوغ خانواده عالیس
۶,۰۰۰ تومان