جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

مم مد استیک هاوس(بام لند)

غذای اصلی

استیک تبری

استیک تبری
۷۵,۰۰۰ تومان

لیور اسپشیال

لیور اسپشیال
۹۵,۰۰۰ تومان

مم مد اسپشیال

مم مد اسپشیال
۱۵۰,۰۰۰ تومان

دنده یونانی

دنده یونانی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

فیله گوسفند

فیله گوسفند
۷۵,۰۰۰ تومان

مم مد استارتر

مم مد استارتر
۲۵,۰۰۰ تومان

فیله مینیون

فیله مینیون
۶۵,۰۰۰ تومان

مم مد برگر

مم مد برگر
۳۵,۰۰۰ تومان

دالاس استیک

دالاس استیک
۸۵,۰۰۰ تومان

تی بن استیک

تی بن استیک
۶۵,۰۰۰ تومان

مم مد اسلایس برگر

مم مد اسلایس برگر
۴۵,۰۰۰ تومان

فیله شیشلیک

فیله شیشلیک
۷۵,۰۰۰ تومان

لاکوم

لاکوم
۶۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سوشی گوشت

سوشی گوشت
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص مم مد استیک هاوس

سالاد مخصوص مم مد استیک هاوس
۳۰,۰۰۰ تومان

دسر مخصوص مم مد استیک هاوس

دسر مخصوص مم مد استیک هاوس
۱۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماء الشعیر

ماء الشعیر
رایگان

موهیتو

موهیتو
رایگان

آب پرتقال

آب پرتقال
رایگان

آب گازدار

آب گازدار
رایگان

آب معدنی

آب معدنی
رایگان