جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۹۰%، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ساده

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، کوکتل گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا،
پیتزا مخلوط آمریکایی

دو نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

دو نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و زبان آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ تکه ای، زبان گوساله تکه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و زبان آمریکایی

دو نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا ویژه تیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا ویژه تیک آمریکایی

دو نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کدروپل آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوشت گوساله تکه ای، فیله مرغ تکه ای، گوشت گوساله چرخ شده، ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، پپرونی ۹۰%، ق...
پیتزا کدروپل آمریکایی

دو نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوشت گوساله تکه ای، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، پیاز، پودر سیر
پیتزا سیسیلی آمریکایی

دو نفره (۲۳ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوشت گوساله تکه ای، فیله مرغ تکه ای، ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت، فلفل دلمه ا...
پیتزا میکس آمریکایی

دو نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

دو نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله تکه ای، پپرونی ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مکزیکی آمریکایی

دو نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، زبان گوساله تکه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا زبان آمریکایی

دو نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و زبان آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ تکه ای، زبان گوساله تکه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و زبان آمریکایی

دو نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ تکه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

دو نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا باروژ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی ۹۰%، سالامی، تست چیز، پنیر پیتزا
پیتزا باروژ آمریکایی

دو نفره (۲۳ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، کوکتل گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا،
پیتزا مخلوط آمریکایی

دو نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کوکتل گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا سوسیس و قارچ آمریکایی

دو نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی مخصوص ۹۰%، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

دو نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر پیتزا، قارچ
پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی

دو نفره (۲۳ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا
پیتزا پنیر آمریکایی

دو نفره (۲۳ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر پیتزا، قارچ، ذرت، گوجه فرنگی، پیاز، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا سبزیجات آمریکایی

دو نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر سینگل

یک عدد برگر شرکتی گوشت ۹۰% ۱۰۰ گرمی، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
همبرگر سینگل
۶۵,۰۰۰ تومان

همبرگر دوبل

۲ عدد برگر شرکتی گوشت ۹۰% ۱۰۰ گرمی، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
همبرگر دوبل
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر سینگل

یک عدد برگر شرکتی گوشت ۹۰% ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
چیز برگر سینگل
۷۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر دوبل

۲ عدد برگر شرکتی گوشت ۹۰% ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
چیز برگر دوبل
۱۴۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر شرکتی گوشت ۹۰% ۱۰۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
قارچ برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر شرکتی گوشت ۹۰% ۱۰۰ گرمی، ژامبون گوشت تنوری ۹۰%، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
رویال برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۲ عدد فیله مرغ زعفرانی ۷۵ گرمی، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
چیکن برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

کریسپی برگر

۲ عدد فیله مرغ با پودر سوخاری ۷۵ گرمی، پنیر گودا، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
کریسپی برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

کلدن کریسپی برگر

۲ عدد فیله مرغ اسپایسی ۷۵ گرمی، ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر گودا، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
کلدن کریسپی برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

گوشت گوساله تکه ای، فیله مرغ تکه ای، ژامبون گوشت ۹۰% خرد شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه تنوری

یک عدد برگر شرکتی گوشت ۹۰% ۱۰۰ گرمی، فیله مرغ تکه ای، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه تنوری
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زاپاتا تیک

گوشت گوساله تکه ای، ۲ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ زاپاتا تیک
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک گوشت

گوشت گوساله تکه ای، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ استیک گوشت
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ

سینه مرغ تکه ای، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ استیک مرغ
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۹۰%، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ساده

۶۰,۰۰۰ تومان

با پنیر

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۴ ورق ژامبون مرغ ۹۰%، پنیر پیتزا، گوجه فرنگی، خیارشور، چیپس خلالی، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۴ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا، گوجه فرنگی، خیارشور، چیپس خلالی، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ سرد

۴ ورق ژامبون مرغ ۹۰%، گوجه فرنگی، خیارشور، چیپس خلالی، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ سرد
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت سرد

۴ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، گوجه فرنگی، خیارشور، چیپس خلالی، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت سرد
۶۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری دو تکه نرمال

۲ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، به همراه یک عدد نان سحر
مرغ سوخاری دو تکه نرمال

ران

۱۰۵,۰۰۰ تومان

سینه

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه اسپایسی

۲ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، به همراه یک عدد نان سحر
مرغ سوخاری دو تکه اسپایسی

ران

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سینه

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه نرمال

۳ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، به همراه یک عدد نان سحر
مرغ سوخاری سه تکه نرمال

ران

۱۷۰,۰۰۰ تومان

سینه

۱۷۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه اسپایسی

۳ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، به همراه یک عدد نان سحر
مرغ سوخاری سه تکه اسپایسی

ران

۱۷۵,۰۰۰ تومان

سینه

۱۷۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری چهار تکه نرمال

۴ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، به همراه یک عدد نان سحر
مرغ سوخاری چهار تکه نرمال

ران

۲۱۰,۰۰۰ تومان

سینه

۲۱۰,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۵ تکه بال سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، به همراه یک عدد نان سحر
بال سوخاری

نرمال

۱۱۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری

۵ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، به همراه یک عدد نان سحر
فیله مرغ سوخاری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس

۴ تکه فیله سوخاری تند، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، به همراه یک عدد نان سحر
چیکن استریپس
۱۲۵,۰۰۰ تومان

فیله کبابی

۵ تکه فیله کبابی، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، به همراه یک عدد نان سحر
فیله کبابی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد کلم

یک نفره
سالاد کلم
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل ویژه

کاهو، گوجه، خیار، کلم بروکلی، ذرت، هویج، کلم قرمز، سس سالاد
سالاد فصل ویژه
۲۲,۰۰۰ تومان

سوپ مخصوص

سوپ جو، مرغ، قارچ، یک نفره
سوپ مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، سس سیر مخصوص، پنیر پیتزا
نان سیر
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده کوچک

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده کوچک
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده بزرگ

۴۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده بزرگ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با پنیر

سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا، دو نفره
سیب زمینی سرخ شده با پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوخاری

سیب زمینی سوخاری شده، یک نفره
سیب زمینی سوخاری
۶۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر مخصوص تیک

چیپس، پنیر پیتزا، یک نفره
چیپس و پنیر مخصوص تیک
۷۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری با پنیر

قارچ سوخاری، پنیر پیتزا، یک نفره
قارچ سوخاری با پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری کوچک

۲۵۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری کوچک
۶۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری بزرگ

۴۵۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری بزرگ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۲,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۲۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۲۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی گدوک

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی گدوک
۹,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده گدوک

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده گدوک
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۷,۵۰۰ تومان