نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

استامبولی

۷۵ گرم گوشت گوساله تکه ای، ۳۵۰ گرم استامبولی با برنج ایرانی
استامبولی
ناموجود

خوراک کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۱۲۵ گرمی، دورچین: فلفل دلمه ای، آب نارنج یک نفره شرکتی، گوجه کبابی
خوراک کباب کوبیده
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ زعفرانی ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: فلفل دلمه ای، آب نارنج یک نفره شرکتی، گوجه کبابی، کره
چلو جوجه کباب
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (۲ سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۱۲۵ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: فلفل دلمه ای، آب نارنج یک نفره شرکتی، گوجه کب...
چلو کباب کوبیده (2 سیخ)
۷۴,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده (ران)

۴۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سس رب انار
چلو مرغ سرخ شده (ران)
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب لقمه ممتاز

۲ سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: فلفل دلمه ای، آب نارنج یک نفره شرکتی، گوجه کباب...
چلو کباب لقمه ممتاز
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (۲ سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۱۲۵ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: فلفل دلمه ای، آب نارنج یک نفره شرکتی، گوجه کب...
چلو کباب کوبیده (2 سیخ)
۷۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: فلفل دلمه ای، آب نارنج یک نفره شرکتی، گوجه ک...
چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۵۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: فلفل دلمه ای، آب نارنج یک نفره شرکتی، گوجه کبابی، کره
چلو جوجه کباب با استخوان
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو پاچینی کبابی

۵۰۰ گرم کتف کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: فلفل دلمه ای، آب نارنج یک نفره شرکتی، گوجه کبابی، کره
چلو پاچینی کبابی
ناموجود

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: فلفل دلمه ای، آب نارنج یک نفره شرکتی، گوجه کبابی، کره
چلو جوجه کباب مخصوص
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ زعفرانی ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: فلفل دلمه ای، آب نارنج یک نفره شرکتی، گوجه کبابی، کره
چلو جوجه کباب
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب لقمه ممتاز

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۱۸۰ گرمی، دورچین: فلفل دلمه ای، آب نارنج یک نفره شرکتی، گوجه کبابی
خوراک کباب لقمه ممتاز
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۱۲۵ گرمی، دورچین: فلفل دلمه ای، آب نارنج یک نفره شرکتی، گوجه کبابی
خوراک کباب کوبیده
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک پاچین

۵۰۰ گرم کتف کبابی، دورچین: فلفل دلمه ای، آب نارنج یک نفره شرکتی، گوجه کبابی
خوراک پاچین
ناموجود

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۵۰۰ گرمی، دورچین: فلفل دلمه ای، آب نارنج یک نفره شرکتی، گوجه کبابی
خوراک جوجه کباب با استخوان
۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، دورچین: فلفل دلمه ای، آب نارنج یک نفره شرکتی، گوجه کبابی
خوراک جوجه کباب مخصوص
۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ زعفرانی ۲۵۰ گرمی، دورچین: فلفل دلمه ای، آب نارنج یک نفره شرکتی، گوجه کبابی
خوراک جوجه کباب
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت و بادمجان

۱۰۰ گرم گوشت تکه ای گوساله، بادمجان سرخ کرده
خوراک گوشت و بادمجان
۴۶,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده (ران)

۴۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، دورچین: فلفل دلمه ای، آب نارنج یک نفره شرکتی، سس رب انار
خوراک مرغ سرخ شده (ران)
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سس پز (ران)

۴۵۰ گرم ران مرغ سس پز، دورچین: فلفل دلمه ای، آب نارنج یک نفره شرکتی، سس رب انار
خوراک مرغ سس پز (ران)
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک بادمجان

بادمجان و گوجه سرخ کرده
خوراک بادمجان
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ شده، دورچین: فلفل دلمه ای، آب نارنج یک نفره شرکتی
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
ناموجود

چلو ساده

۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ساده
۲۲,۰۰۰ تومان

ته دیگ زعفرانی (پرسی)

۴۰۰ گرم ته دیگ زعفرانی
ته دیگ زعفرانی (پرسی)
۴۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو گوشت

۲۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو گوشت
ناموجود

چلو گوشت و بادمجان

۱۰۰ گرم گوشت تکه ای گوساله، بادمجان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو گوشت و بادمجان
۶۸,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده (ران)

۴۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سس رب انار
چلو مرغ سرخ شده (ران)
۶۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

یک عدد گرم ران کامل مرغ (۴۵۰ گرم)، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
 زرشک پلو با مرغ (ران)
۶۰,۰۰۰ تومان

استامبولی

۷۵ گرم گوشت گوساله تکه ای، ۳۵۰ گرم استامبولی با برنج ایرانی
استامبولی
ناموجود

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

۳۵۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سس مخصوص
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
ناموجود

چلو خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۳۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۷۵ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ کرده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
ناموجود

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۳۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۷۵ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
ناموجود

چلو خورشت کرفس

۲۳۰ گرم خورشت کرفس، ۷۵ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت کرفس
ناموجود

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۳۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، ۷۵ گرم گوشت گوساله، بادمجان سرخ کرده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
ناموجود

چلو خورشت فسنجان

۲۳۰ گرم خورشت فسنجان، ۱۰۰ گرم سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت فسنجان
ناموجود

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۲۳۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۷۵ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ کرده
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
ناموجود

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۳۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۷۵ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
ناموجود

خورشت کرفس (اضافه)

۲۷۵ گرم خورشت کرفس، ۷۵ گرم گوشت گوساله
خورشت کرفس (اضافه)
ناموجود

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۷۵ گرم خورشت قیمه بادمجان، ۷۵ گرم گوشت گوساله، بادمجان سرخ کرده
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
ناموجود

خورشت فسنجان (اضافه)

۲۳۰ گرم خورشت فسنجان، ۱۰۰ گرم سینه مرغ
خورشت فسنجان (اضافه)
ناموجود

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

گوجه، کاهو، خیار، سس یک نفره
سالاد فصل
۴,۵۰۰ تومان

سوپ جو

آب مرغ، رب گوجه، مرغ، جو، هویج، جعفری
سوپ جو

پرسی

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم

ناموجود

ماست ساده

۱۰۰ گرم ماست ساده (َشرکتی)
ماست ساده
۲,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر (َشرکتی)
ماست موسیر
۴,۱۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم زیتون پرورده (َشرکتی)
زیتون پرورده
۱۳,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

کره (اضافه)

یک عدد
کره (اضافه)
۱,۵۰۰ تومان

ظرف تک پرسی (اضافه)

یک عدد ظرف گیاهی پرسی
ظرف تک پرسی (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

کاسه خورشتی (اضافه)

یک عدد ظرف گیاهی خورشتی
کاسه خورشتی (اضافه)
۱,۵۰۰ تومان

رب انار (اضافه)

یک کاپ رب انار
رب انار (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

ته دیگ (اضافه)

یک تکه ته دیگ زعفرانی
ته دیگ (اضافه)
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۸,۱۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۱۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۴,۳۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۳۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۳۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

ناموجود

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

استوایی

۹,۸۰۰ تومان

لیمو

۹,۸۰۰ تومان

هلو

۹,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده ایستک

یک لیتر
ماالشعیر خانواده ایستک

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده گرینه

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده گرینه
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان