جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

خمیر آمریکایی، ژامبون، پنیر پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا مخصوص

پیتزا خانواده

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مینی

۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر آمریکایی، سوسیس و کالباس، پنیر پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا مخلوط

یک نفره

۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر آمریکایی، کالباس پپرونی، پنیر پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

یک نفره

۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر آمریکایی، گوشت ریش ریش، پنیر پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا رست بیف

دو نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر آمریکایی، گوشت چرخ کرده ، پنیر پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر آمریکایی، مرغ ریش ریش، پنیر پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا قارچ و مرغ

مینی

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص

خمیر آمریکایی، ژامبون، پنیر پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا مخصوص

پیتزا خانواده

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مینی

۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر آمریکایی، گوشت چرخ کرده ، پنیر پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا قارچ و گوشت

خانواده

۱۷۰,۰۰۰ تومان

مینی

۵۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر آمریکایی، کالباس پپرونی، پنیر پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

خانواده

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مینی

۴۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر آمریکایی، گوشت ریش ریش، پنیر پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا رست بیف

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

خمیر آمریکایی، ذرت، سیب زمینی، قارچ، کالباس، ادویه کاری
پیتزا مکزیکی

خانواده

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مینی

۴۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر آمریکایی، مرغ ریش ریش، پنیر پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا قارچ و مرغ

خانواده

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مینی

۵۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر آمریکایی، سوسیس و کالباس، پنیر پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا مخلوط

پیتزا خانواده ۳۴سانتی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

مینی

۳۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون

خمیر آمریکایی، ژامبون، پنیر چدار، پنیر پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا ژامبون

مینی

۵۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

خمیر آمریکایی، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، گوشت چرخ کرده
پیتزا ویژه

مینی

۵۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص

۳۰ درصد

۳۵,۰۰۰ تومان

۶۰ درصد

۴۰,۰۰۰ تومان

۹۰ درصد

۵۰,۰۰۰ تومان

برگر ویژه محیا

همبرگر ۹۰%، قارچ، پنیر
برگر ویژه محیا
۵۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۶۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد همبرگر، قارچ و پنیر
دوبل برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ رست بیف مخصوص

گوشت گوساله ریش ریش شده طعم دارشده با قارچ وپنیر
ساندویچ رست بیف مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

کباب لقمه ۳تیکه مام، نان فرانسوی، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ کباب لقمه
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ مخصوص

مرغ ریش ریش شده، قارچ وپنیر مخصوص
ساندویچ مرغ مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

قارچ و پنیر
ساندویچ بندری ویژه
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص

۶قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ فلافل مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

قارچ و پنیر
ساندویچ فلافل ویژه
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ساندویچ ژامبون تنوری
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس (سرد)

ساندویچ ژامبون میکس (سرد)
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی بزرگ

۴۰۰گرم سیب زمینی
سیب زمینی بزرگ
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی بزرگ با قارچ وپنیر

۴۰۰گرم سیب زمینی با قارچ وپنیر
سیب زمینی بزرگ با قارچ وپنیر
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده بسس مخصوص
سیب زمینی سرخ کرده
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان