نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

چلو جوجه کباب زعفرانی
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

چلو جوجه کباب ترش
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خارجی

چلو خارجی
۳,۰۰۰ تومان

چلو محلی

چلو محلی
۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)
۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب(یک سیخ)

خوراک جوجه کباب(یک سیخ)
۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

خوراک کباب وزیری
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

باقالی قاتوق

باقالی قاتوق
۸,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی
۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو مرغ ترش

چلو مرغ ترش
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو شامی ترش

چلو شامی ترش
۱۶,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو باقالی قاتوق

چلو باقالی قاتوق
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو میرزا قاسمی

چلو میرزا قاسمی
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو ترش تره

چلو ترش تره
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۱,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری پپسی

۲۲۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی فرامان

۲۲۰ مییلی لیتر
دوغ لیوانی فرامان
۱,۵۰۰ تومان

دوغ بطری فرامان

۵۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری فرامان
۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان