نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، رست بیف، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، گوشت چرخ کرده مزه دار شده، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا گوشت و قارچ

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، ژامبون گوشت و مرغ
پیتزا کلاسیک

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰
۷۹,۰۰۰ ۷۱,۱۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، گوشت چرخ کرده مزه دار شده، فلفل دلمه ای، قارچ
 پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰
۸۹,۰۰۰ ۸۰,۱۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، گوشت راسته گوساله طعم دار شده، مرغ گریل شده، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، کنجد، زیتون
پیتزا سرآشپز

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰
۸۹,۰۰۰ ۸۰,۱۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

پیتزا چیکن گریل

خمیر پیتزا آمریکایی، سس سیر، پنیر مخصوص، مرغ گریل طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا چیکن گریل

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰
۸۹,۰۰۰ ۸۰,۱۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا سرآشپز

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، گوشت راسته گوساله طعم دار شده، مرغ گریل شده، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، کنجد، زیتون
پیتزا سرآشپز

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰
۸۹,۰۰۰ ۸۰,۱۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

برگر سر آشپز

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، مرغ گریل شده، پپرونی، پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
برگر سر آشپز
۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

یک عدد هات داگ، سس خردل، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، ژامبون، پنیر پروسس، نان باگت
ساندویچ هات رویال
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات چیز

یک عدد هات داگ، سس خردل، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، ۲ عدد پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ هات چیز
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، سس خردل، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ ماشروم چیکن گریل

مرغ گریل طعم دار شده، کاهو، خیارشور، قارچ، پنیر پروسس، نان باگت
ساندویچ ماشروم چیکن گریل
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

میکس رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، مرغ گریل شده، ژامبون، قارچ، پنیر پروسس، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
میکس رویال برگر
۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

سوپر مک دونالد برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، ۲ عدد پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
سوپر مک دونالد برگر
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، ژامبون، قارچ، پنیر پروسس، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
رویال برگر
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، ۲ عدد پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور ، نان گرد
دوبل برگر
۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، قارچ، پنیر پروسس، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
ماشروم برگر
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، ۲ عدد پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۱۰
۴۷,۰۰۰ ۴۲,۳۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، ژامبون گوشت و مرغ
پیتزا کلاسیک

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۰
۹۹,۰۰۰ ۸۹,۱۰۰ تومان

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰
۷۹,۰۰۰ ۷۱,۱۰۰ تومان

پیتزا چیکن گریل

خمیر پیتزا آمریکایی، سس سیر، پنیر مخصوص، مرغ گریل طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا چیکن گریل

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰
۸۹,۰۰۰ ۸۰,۱۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، گوشت چرخ کرده مزه دار شده، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا گوشت و قارچ

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، گوشت چرخ کرده مزه دار شده، فلفل دلمه ای، قارچ
 پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰
۸۹,۰۰۰ ۸۰,۱۰۰ تومان

پیتزا آلفردو مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، سس آلفردو، پنیر مخصوص، مرغ گریل طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا آلفردو مرغ

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا آلفردو گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، سس آلفردو، پنیر مخصوص، گوشت راسته گوساله طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا آلفردو گوشت

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰
۹۸,۰۰۰ ۸۸,۲۰۰ تومان

پاستا آلفردو مرغ

پاستا پنه، مرغ، سس آلفردو، پنیر پارمسان، ریحان، جعفری
پاستا آلفردو مرغ
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا سرآشپز

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، گوشت راسته گوساله طعم دار شده، مرغ گریل شده، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، کنجد، زیتون
پیتزا سرآشپز

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰
۸۹,۰۰۰ ۸۰,۱۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، رست بیف، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آلفردو گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، سس آلفردو، پنیر مخصوص، گوشت راسته گوساله طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا آلفردو گوشت

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰
۹۸,۰۰۰ ۸۸,۲۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

پیتزا آلفردو مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، سس آلفردو، پنیر مخصوص، مرغ گریل طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا آلفردو مرغ

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، گوشت چرخ کرده مزه دار شده، فلفل دلمه ای، قارچ
 پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰
۸۹,۰۰۰ ۸۰,۱۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، گوشت چرخ کرده مزه دار شده، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا گوشت و قارچ

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

پیتزا چیکن گریل

خمیر پیتزا آمریکایی، سس سیر، پنیر مخصوص، مرغ گریل طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا چیکن گریل

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰
۸۹,۰۰۰ ۸۰,۱۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، ژامبون گوشت و مرغ
پیتزا کلاسیک

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰
۷۹,۰۰۰ ۷۱,۱۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۰
۹۹,۰۰۰ ۸۹,۱۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

برگر

برگر سر آشپز

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، مرغ گریل شده، پپرونی، پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
برگر سر آشپز
۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

برگر اسپشیال

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
برگر اسپشیال
۳۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، ۲ عدد پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۱۰
۴۷,۰۰۰ ۴۲,۳۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، قارچ، پنیر پروسس، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
ماشروم برگر
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، ۲ عدد پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور ، نان گرد
دوبل برگر
۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، ژامبون، قارچ، پنیر پروسس، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
رویال برگر
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

سوپر مک دونالد برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، ۲ عدد پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
سوپر مک دونالد برگر
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

میکس رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، مرغ گریل شده، ژامبون، قارچ، پنیر پروسس، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
میکس رویال برگر
۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ رست بیف

رست بیف طعم دار شده، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ماشروم چیکن گریل

مرغ گریل طعم دار شده، کاهو، خیارشور، قارچ، پنیر پروسس، نان باگت
ساندویچ ماشروم چیکن گریل
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، سس خردل، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات چیز

یک عدد هات داگ، سس خردل، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، ۲ عدد پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ هات چیز
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

یک عدد هات داگ، سس خردل، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، ژامبون، پنیر پروسس، نان باگت
ساندویچ هات رویال
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

پاستا

پاستا آلفردو مرغ

پاستا پنه، مرغ، سس آلفردو، پنیر پارمسان، ریحان، جعفری
پاستا آلفردو مرغ
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

یک نفره
سیب زمینی سرخ کرده
۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پروسس
سیب زمینی پنیری
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون، قارچ، پنیر پروسس، فلفل دلمه ای
سیب زمینی ویژه
۴۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۰ سانتی متری، پنیر، سیر
نان سیر
۴۰,۰۰۰ تومان

نیویورک فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، سس پنیر
نیویورک فرایز
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ نعنایی بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ نعنایی بطری
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان