نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، رست بیف، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، گوشت چرخ کرده مزه دار شده، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا گوشت و قارچ

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

پیتزا سرآشپز

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، گوشت راسته گوساله طعم دار شده، مرغ گریل شده، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، کنجد، زیتون
پیتزا سرآشپز

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

پیتزا چیکن گریل

خمیر پیتزا آمریکایی، سس سیر، پنیر مخصوص، مرغ گریل طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا چیکن گریل

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا سرآشپز

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، گوشت راسته گوساله طعم دار شده، مرغ گریل شده، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، کنجد، زیتون
پیتزا سرآشپز

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ هات رویال

یک عدد هات داگ، سس خردل، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، ژامبون، پنیر پروسس، نان باگت
ساندویچ هات رویال
۱۵
۵۶,۰۰۰ ۴۷,۶۰۰ تومان

ساندویچ هات چیز

یک عدد هات داگ، سس خردل، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، ۲ عدد پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ هات چیز
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، سس خردل، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

ساندویچ ماشروم چیکن گریل

مرغ گریل طعم دار شده، کاهو، خیارشور، قارچ، پنیر پروسس، نان باگت
ساندویچ ماشروم چیکن گریل
۱۵
۵۸,۰۰۰ ۴۹,۳۰۰ تومان

میکس رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، مرغ گریل شده، ژامبون، قارچ، پنیر پروسس، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
میکس رویال برگر
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

سوپر مک دونالد برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، ۲ عدد پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
سوپر مک دونالد برگر
۱۵
۷۲,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، ژامبون، قارچ، پنیر پروسس، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
رویال برگر
۱۵
۶۲,۰۰۰ ۵۲,۷۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، ۲ عدد پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور ، نان گرد
دوبل برگر
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، قارچ، پنیر پروسس، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
ماشروم برگر
۱۵
۵۷,۰۰۰ ۴۸,۴۵۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، ۲ عدد پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۱۵
۴۷,۰۰۰ ۳۹,۹۵۰ تومان

برگر سر آشپز

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، مرغ گریل شده، پپرونی، پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
برگر سر آشپز
۱۵
۶۹,۰۰۰ ۵۸,۶۵۰ تومان

پیتزا کلاسیک

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، ژامبون گوشت و مرغ
پیتزا کلاسیک

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۵
۷۹,۰۰۰ ۶۷,۱۵۰ تومان

پیتزا چیکن گریل

خمیر پیتزا آمریکایی، سس سیر، پنیر مخصوص، مرغ گریل طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا چیکن گریل

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، گوشت چرخ کرده مزه دار شده، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا گوشت و قارچ

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، گوشت چرخ کرده مزه دار شده، فلفل دلمه ای، قارچ
 پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

پیتزا آلفردو مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، سس آلفردو، پنیر مخصوص، مرغ گریل طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا آلفردو مرغ

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

پیتزا آلفردو گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، سس آلفردو، پنیر مخصوص، گوشت راسته گوساله طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا آلفردو گوشت

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، رست بیف، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

پاستا آلفردو مرغ

پاستا پنه، مرغ، سس آلفردو، پنیر پارمسان، ریحان، جعفری
پاستا آلفردو مرغ
۱۵
۶۸,۰۰۰ ۵۷,۸۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا سرآشپز

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، گوشت راسته گوساله طعم دار شده، مرغ گریل شده، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، کنجد، زیتون
پیتزا سرآشپز

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، رست بیف، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا آلفردو گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، سس آلفردو، پنیر مخصوص، گوشت راسته گوساله طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا آلفردو گوشت

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

پیتزا آلفردو مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، سس آلفردو، پنیر مخصوص، مرغ گریل طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا آلفردو مرغ

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، گوشت چرخ کرده مزه دار شده، فلفل دلمه ای، قارچ
 پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، گوشت چرخ کرده مزه دار شده، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا گوشت و قارچ

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

پیتزا چیکن گریل

خمیر پیتزا آمریکایی، سس سیر، پنیر مخصوص، مرغ گریل طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا چیکن گریل

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

پیتزا کلاسیک

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، ژامبون گوشت و مرغ
پیتزا کلاسیک

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۵
۷۹,۰۰۰ ۶۷,۱۵۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

برگر

برگر سر آشپز

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، مرغ گریل شده، پپرونی، پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
برگر سر آشپز
۱۵
۶۹,۰۰۰ ۵۸,۶۵۰ تومان

برگر اسپشیال

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
برگر اسپشیال
۳۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، ۲ عدد پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۱۵
۴۷,۰۰۰ ۳۹,۹۵۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، قارچ، پنیر پروسس، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
ماشروم برگر
۱۵
۵۷,۰۰۰ ۴۸,۴۵۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، ۲ عدد پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور ، نان گرد
دوبل برگر
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، ژامبون، قارچ، پنیر پروسس، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
رویال برگر
۱۵
۶۲,۰۰۰ ۵۲,۷۰۰ تومان

سوپر مک دونالد برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، ۲ عدد پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
سوپر مک دونالد برگر
۱۵
۷۲,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

میکس رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۵ گرمی، مرغ گریل شده، ژامبون، قارچ، پنیر پروسس، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
میکس رویال برگر
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ رست بیف

رست بیف طعم دار شده، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ماشروم چیکن گریل

مرغ گریل طعم دار شده، کاهو، خیارشور، قارچ، پنیر پروسس، نان باگت
ساندویچ ماشروم چیکن گریل
۱۵
۵۸,۰۰۰ ۴۹,۳۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، سس خردل، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

ساندویچ هات چیز

یک عدد هات داگ، سس خردل، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، ۲ عدد پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ هات چیز
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

یک عدد هات داگ، سس خردل، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، ژامبون، پنیر پروسس، نان باگت
ساندویچ هات رویال
۱۵
۵۶,۰۰۰ ۴۷,۶۰۰ تومان

پاستا

پاستا آلفردو مرغ

پاستا پنه، مرغ، سس آلفردو، پنیر پارمسان، ریحان، جعفری
پاستا آلفردو مرغ
۱۵
۶۸,۰۰۰ ۵۷,۸۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

یک نفره
سیب زمینی سرخ کرده
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پروسس
سیب زمینی پنیری
۴۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون، قارچ، پنیر پروسس، فلفل دلمه ای
سیب زمینی ویژه
۴۹,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۰ سانتی متری، پنیر، سیر
نان سیر
۴۰,۰۰۰ تومان

نیویورک فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، سس پنیر
نیویورک فرایز
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ نعنایی بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ نعنایی بطری
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان