نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چیکن استریپس (۴ تکه)

فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان، سس مخصوص
چیکن استریپس (۴ تکه)
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا شاورما

دنرگوشت، قارچ، فلفل دلمه، گوجه نگینی، پنیر موزارلا، سس مارینرا
پیتزا شاورما
۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

گوشت چرخ کرده مزه دار شده، ژامبون، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا سوپریم
۱۰
۹۴,۰۰۰ ۸۴,۶۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا سوپریم

گوشت چرخ کرده مزه دار شده، ژامبون، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا سوپریم
۱۰
۹۴,۰۰۰ ۸۴,۶۰۰ تومان

پیتزا برگر

برگر زغالی، قارچ، فلفل دلمه، گوجه نگینی، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا برگر
۱۰
۸۹,۰۰۰ ۸۰,۱۰۰ تومان

پیتزا میکس (مرغ و گوشت)

گوشت چرخ کرده مزه دار شده، فیله مرغ مزه دار شده، فلفل دلمه، قارچ، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا میکس (مرغ و گوشت)
۱۰
۸۹,۰۰۰ ۸۰,۱۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ

فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، فلفل دلمه، پیاز نگینی، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا فیله مرغ
۱۰
۸۶,۰۰۰ ۷۷,۴۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون، کوکتل گوشت، فلفل دلمه، قارچ، زیتون، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا مخلوط
۱۰
۸۹,۰۰۰ ۸۰,۱۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا پپرونی
۱۰
۸۲,۰۰۰ ۷۳,۸۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

ذرت شیرین، گوجه، قارچ، فلفل دلمه،پیاز نگینی، زیتون، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا سبزیجات
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

ژامبون گوشت، پپرونی، گوشت چرخ کرده مزه دار شده، پنیر گودا، قارچ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا یونانی
۱۰
۱۰۳,۰۰۰ ۹۲,۷۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده مزه دار شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پیاز نگینی، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا گوشت و قارچ
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن استیک

سینه مرغ گریل شده، فلفل دلمه، گوجه نگینی، قارچ، سس سیر، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا چیکن استیک
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

قارچ، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا قارچ و پنیر
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

گوجه، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا مارگاریتا
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا شاورما

دنرگوشت، قارچ، فلفل دلمه، گوجه نگینی، پنیر موزارلا، سس مارینرا
پیتزا شاورما
۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت راسته گوساله، سس سیر، قارچ، پیازجعفری، زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا رست بیف
۱۰
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۷,۱۰۰ تومان

پیتزا (۲۸ سانتی)

پیتزا سوپریم

گوشت چرخ کرده مزه دار شده، ژامبون، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا سوپریم
۱۰
۹۴,۰۰۰ ۸۴,۶۰۰ تومان

پیتزا برگر

برگر زغالی، قارچ، فلفل دلمه، گوجه نگینی، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا برگر
۱۰
۸۹,۰۰۰ ۸۰,۱۰۰ تومان

پیتزا میکس (مرغ و گوشت)

گوشت چرخ کرده مزه دار شده، فیله مرغ مزه دار شده، فلفل دلمه، قارچ، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا میکس (مرغ و گوشت)
۱۰
۸۹,۰۰۰ ۸۰,۱۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ

فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، فلفل دلمه، پیاز نگینی، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا فیله مرغ
۱۰
۸۶,۰۰۰ ۷۷,۴۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون، کوکتل گوشت، فلفل دلمه، قارچ، زیتون، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا مخلوط
۱۰
۸۹,۰۰۰ ۸۰,۱۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا پپرونی
۱۰
۸۲,۰۰۰ ۷۳,۸۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

ذرت شیرین، گوجه، قارچ، فلفل دلمه،پیاز نگینی، زیتون، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا سبزیجات
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

ژامبون گوشت، پپرونی، گوشت چرخ کرده مزه دار شده، پنیر گودا، قارچ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا یونانی
۱۰
۱۰۳,۰۰۰ ۹۲,۷۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده مزه دار شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پیاز نگینی، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا گوشت و قارچ
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن استیک

سینه مرغ گریل شده، فلفل دلمه، گوجه نگینی، قارچ، سس سیر، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا چیکن استیک
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

قارچ، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا قارچ و پنیر
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

گوجه، پنیر موزارلا، سس مارینارا
پیتزا مارگاریتا
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا شاورما

دنرگوشت، قارچ، فلفل دلمه، گوجه نگینی، پنیر موزارلا، سس مارینرا
پیتزا شاورما
۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت راسته گوساله، سس سیر، قارچ، پیازجعفری، زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا رست بیف
۱۰
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۷,۱۰۰ تومان

سوخاری

چیکن استریپس (۴ تکه)

فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان، سس مخصوص
چیکن استریپس (۴ تکه)
۸۵,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۶ تکه بال سوخاری، سیب زمینی، سس مخصوص
بال سوخاری
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار(گریل)

کاهوپیچ تازه، فیله مرغ گریل، سس سزار، نان کروتان، پنیر پامزان، زیتون اسلایس
سالاد سزار(گریل)
۷۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ شده.سس مخصوص.ژامبون گوشت.قارچ.پنیرموزارلا
سیب زمینی ویژه
۷۶,۰۰۰ تومان

سالاد سزار سوخاری

کاهو پیچ تازه، فیله مرغ سوخاری، سس سزار، نان کورتان، پنیر پارمزان، زیتون اسلایس
سالاد سزار سوخاری
۷۴,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو پیچ تازه، خیار، هویج، ذرت، گوجه، لیمو ترش
سالاد فصل
۵۶,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

کاهو پیچ، گوجه گیلاسی، پنیر، پیاز، خیار، روغن زیتون، آب لیمو تازه
سالاد یونانی
۶۸,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

(۲عدد)
سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا مخصوص، سس سیر و کره، پنیر موزارلا
نان سیر
۴۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده، ادویه مخصوص، یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سس مخصوص، قارچ، پنیر موزارلا، یک نفره
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۶۲,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ مزه دار شده، ادویه مخصوص
قارچ سوخاری
۴۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

لیموناد قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
لیموناد قوطی
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فنتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فنتا
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی زیرو
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی لیمو
۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی استوایی
۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی کلاسیک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی کلاسیک
۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی سیب

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی سیب
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی
۴,۰۰۰ تومان