نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خوشت قورمه سبزی، ۳ تکه گوشت گوساله ۵۰ گرم، بادمجان، گوجه سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

یک پرس خوشت قیمه سیب زمینی ۳ تکه گوشت گوساله ۵۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۴۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده (ران)

یک عدد ران مرغ سرخ شده، ۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ سرخ شده (ران)
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، سماق
چلو کباب کوبیده مخصوص
۶۷,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

یک پرس خوشت قیمه سیب زمینی ۳ تکه گوشت گوساله ۵۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

یک پرس خوشت قیمه سیب زمینی ۳ تکه گوشت گوساله ۵۰ گرم
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خوشت قورمه سبزی، ۳ تکه گوشت گوساله ۵۰ گرم، بادمجان، گوجه سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

یک پرس خوشت قورمه سبزی ۳ تکه گوشت گوساله ۵۰ گرم
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان با مرغ

یک پرس خورشت فسنجان، ۳۰۰ گرم مرغ (یک چهارم مرغ) طعم ملس رو به ترش، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت فسنجان با مرغ
۷۰,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان با مرغ (اضافه)

یک پرس خورشت فسنجان، ۳۰۰ گرم مرغ (یک چهارم مرغ) طعم ملس رو به ترش
خورشت فسنجان با مرغ (اضافه)
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب چنجه مخصوص ناردون

یک سیخ کباب چنجه راسته گوساله ۱۸۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، سماق
چلو کباب چنجه مخصوص ناردون
۷۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه مخصوص ناردون (۲۲۰ گرم)

یک سیخ کباب چنجه راسته گوساله ۲۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، سماق
چلو کباب چنجه مخصوص ناردون (220 گرم)
۷۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه راسته گوساله ۱۸۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، سماق
چلو کباب چنجه
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه (۲۲۰ گرم)

یک سیخ کباب چنجه راسته گوساله ۲۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، سماق
چلو کباب چنجه (220 گرم)
۷۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

یک سیخ کباب طعم دار شده گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، رب انار، گردو، سبزیجات معطر
چلو کباب ترش
۷۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش (۲۲۰ گرم)

یک سیخ کباب طعم دار شده گوشت گوساله ۲۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، رب انار، گردو، سبزیجات معطر
چلو کباب ترش (220 گرم)
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۰۰ گرمی، میکس کباب برگ گوشت گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، سماق
چلو کباب بختیاری
۶۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری (۲۲۰ گرم)

یک سیخ کباب بختیاری ۲۲۰ گرمی، میکس کباب برگ گوشت گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، سماق
چلو کباب بختیاری (220 گرم)
۷۴,۰۰۰ تومان

چلو بال کبابی زعفرانی

یک سیخ بال کبابی (۷ عدد)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو بال کبابی زعفرانی
۴۴,۰۰۰ تومان

چلو بال کبابی زعفرانی (۲۲۰ گرم)

یک سیخ بال کبابی (۱۰ عدد)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو بال کبابی زعفرانی (220 گرم)
۶۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، سماق
چلو کباب کوبیده مخصوص
۶۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص با مخلفات

دو سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، سماق
چلو کباب کوبیده مخصوص با مخلفات
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب چنجه مخصوص ناردون

یک سیخ کباب چنجه راسته گوساله ۱۸۰ گرمی، گوجه، سماق، ۱ عدد نان لواش
خوراک کباب چنجه مخصوص ناردون
۵۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه مخصوص ناردون (۲۲۰ گرم)

یک سیخ کباب چنجه راسته گوساله ۲۲۰ گرمی، گوجه، سماق، ۱ عدد نان لواش
خوراک کباب چنجه مخصوص ناردون (220 گرم)
۵۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه راسته گوساله ۱۸۰ گرمی، گوجه، سماق، ۱ عدد نان لواش
خوراک کباب چنجه
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه (۲۲۰ گرم)

یک سیخ کباب چنجه راسته گوساله ۲۲۰ گرمی، گوجه، سماق، ۱ عدد نان لواش
خوراک کباب چنجه (220 گرم)
۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

یک سیخ کباب طعم دار شده گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، گوجه، سماق، ۱ عدد نان لواش
خوراک کباب ترش
۵۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش (۲۲۰ گرم)

یک سیخ کباب طعم دار شده گوشت گوساله ۲۲۰ گرمی، گوجه، سماق، ۱ عدد نان لواش
خوراک کباب ترش (220 گرم)
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۰۰ گرمی، میکس کباب برگ گوشت گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ، گوجه، سماق، ۱ عدد نان لواش
خوراک کباب بختیاری
۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری (۲۲۰ گرم)

یک سیخ کباب بختیاری ۲۲۰ گرمی، میکس کباب برگ گوشت گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ، گوجه، سماق، ۱ عدد نان لواش
خوراک کباب بختیاری (220 گرم)
۵۴,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی زعفرانی

یک سیخ بال کبابی (۷ عدد)
خوراک بال کبابی زعفرانی
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی زعفرانی (۲۲۰ گرم)

یک سیخ بال کبابی (۱۰ عدد)
خوراک بال کبابی زعفرانی (220 گرم)
۴۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۰۰گرمی، سماق
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، گوجه، ۱ عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده (ران)

یک عدد ران مرغ سرخ شده
خوراک مرغ سرخ شده (ران)
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سس پز (ران)

یک عدد ران مرغ سس پز
خوراک مرغ سس پز (ران)
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سس پز (سینه)

یک عدد سینه مرغ سس پز
خوراک مرغ سس پز (سینه)
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک میرزا قاسمی

یک پرس میرزا قاسمی، بادمجان کبابی، تخم مرغ، سیر، ادویه مخصوص
خوراک میرزا قاسمی
۲۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو باقالی خورشت

باقالی، شوید، نصف تخم مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو باقالی خورشت
۴۰,۰۰۰ تومان

باقالی خورشت (اضافه)

باقالی، شوید، نصف تخم مرغ
باقالی خورشت (اضافه)
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو میرزا قاسمی

یک پرس میرزا قاسمی بادمجان کبابی، تخم مرغ، سیر، ادویه مخصوص، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو میرزا قاسمی
۴۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده (ران)

یک عدد ران مرغ سرخ شده، ۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ سرخ شده (ران)
۵۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سس پز (ران)

یک عدد ران مرغ سس پز، ۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ سس پز (ران)
۵۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سس پز (سینه)

یک عدد سینه مرغ سس پز، ۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ سس پز (سینه)
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کتلت

۲ عدد کتلت ۹۰ گرمی، سیب زمینی سرخ کرده، گوجه سرخ شده، سس، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کتلت
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد شیرازی

گوجه، خیار، آبغوره، نعنا
سالاد شیرازی
۲۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو قرمز

۵۰۰ سی سی سوپ جو قرمز (جو، مرغ، هویج)
سوپ جو قرمز
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست بورانی بادمجان

دست ساز، یک نفره، ماست چکیده، بادمجان کبابی
ماست بورانی بادمجان
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

دست ساز، یک نفره
ماست و خیار
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

دست ساز، یک نفره
ماست چکیده
۱۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

دست ساز، یک نفره، بدون هسته، گردو
زیتون پرورده
۲۰,۰۰۰ تومان

گردو

۵۵ گرم
گردو
۲۳,۰۰۰ تومان

اشپل

۴۰ گرم خاویار شور شده ماهی سفید
اشپل
۲۰,۰۰۰ تومان

باقالی

۶۰ گرم باقالی مازندرانی
باقالی
۱۰,۰۰۰ تومان

کولی شور

۱۰۰ گرم ماهی سرخ شده
کولی شور
۲۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ عدد کامل
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۹,۰۰۰ تومان

فانتا

۹,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۹,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

فانتا

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

هی دی قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
هی دی قوطی

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۲۵۰میلی لیتر
دوغ بطری
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

نیم لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان