جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده، گوجه کبابی، کره، برنج
چلو کباب کوبیده
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه، گوجه کبابی، کره، برنج
چلو جوجه کباب
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو ساده

یک پرس برنج ایرانی
چلو ساده
۹,۰۰۰ تومان

خوراک

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده، گوجه کبابی
کباب کوبیده (یک سیخ)
۸,۵۰۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب، گوجه کبابی
جوجه کباب (یک سیخ)
۹,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی سفید

خوراک ماهی سفید
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

مرغ سرخ شده و طعم دار شده
خوراک مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی
۱۱,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

یک پرس خورشت قیمه
خورشت قیمه (اضافه)
۹,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

یک پرس خورشت قرمه سبزی
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۹,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی سفید

چلو ماهی سفید
۴۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

مرخ سرخ شده و طعم دار شده، برنج، کره
زرشک پلو با مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قرمه سبزی، برنج
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

یک پرس خورشت قیمه، برنج
چلو خورشت قیمه
۱۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۵۰۰ تومان

سیر ترشی

سیر ترشی
۳,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه کوچک

نوشابه کوچک
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی خانواده

آب معدنی خانواده
۲,۰۰۰ تومان