نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، کراکف دودی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۵
۷۶,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۵۲,۰۰۰ ۱۲۹,۲۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۸۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۷۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر ذغالی گوشت راسته گوساله، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک
چیز برگر

معمولی (۱۰۰ گرمی)

۱۰
۵۱,۰۰۰ ۴۵,۹۰۰ تومان

دوبل (۲۰۰ گرمی)

۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت راسته گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، شینسل مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۷۶,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۱۵۲,۰۰۰ ۱۳۶,۸۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده،۲ عدد سس مخصوص،سالاد مخصوص
فیله استریپس (چهار تکه)
ناموجود

تخفیف‌دارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، کراکف دودی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۵
۷۶,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۵۲,۰۰۰ ۱۲۹,۲۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون پپرونی تند، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۱۵
۱۰۸,۰۰۰ ۹۱,۸۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، شینسل مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۷۶,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۱۵۲,۰۰۰ ۱۳۶,۸۰۰ تومان

پیتزا رولت آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون مرغ، کراکف دودی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رولت آمریکایی (یک نفره)
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)
۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

پیتزا مخصوص عطا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس مخصوص
پیتزا مخصوص عطا ایتالیایی
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه
پیتزا مرغ ایتالیایی
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی (متوسط)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳سانتی متری، ژامبون مرغ، کراکف تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی (متوسط)
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

برگر عطا

برگر ذغالی گوشت راسته گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک
برگر عطا

معمولی (۱۰۰ گرمی)

۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

دوبل (۲۰۰ گرمی)

۱۰
۶۹,۰۰۰ ۶۲,۱۰۰ تومان

چیز برگر

برگر ذغالی گوشت راسته گوساله، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک
چیز برگر

معمولی (۱۰۰ گرمی)

۱۰
۵۱,۰۰۰ ۴۵,۹۰۰ تومان

دوبل (۲۰۰ گرمی)

۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، کراکف دودی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۵
۷۶,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۵۲,۰۰۰ ۱۲۹,۲۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت راسته گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۸۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، شینسل مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۷۶,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۱۵۲,۰۰۰ ۱۳۶,۸۰۰ تومان

پیتزا میکس آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، گوشت راسته گوساله ریش ریش شده، شینسل مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا میکس آمریکایی (یک نفره)
۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا رولت آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون مرغ، کراکف دودی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رولت آمریکایی (یک نفره)
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)
۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مخصوص عطا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس مخصوص
پیتزا مخصوص عطا ایتالیایی
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون پپرونی تند، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۱۵
۱۰۸,۰۰۰ ۹۱,۸۰۰ تومان

پیتزا گوشت ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، گوشت راسته گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس مخصوص
پیتزا گوشت ایتالیایی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه
پیتزا مرغ ایتالیایی
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا جوان

پیتزا مخصوص آمریکایی (متوسط)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳سانتی متری، ژامبون مرغ، کراکف تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی (متوسط)
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

برگر

برگر عطا

برگر ذغالی گوشت راسته گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک
برگر عطا

معمولی (۱۰۰ گرمی)

۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

دوبل (۲۰۰ گرمی)

۱۰
۶۹,۰۰۰ ۶۲,۱۰۰ تومان

چیز برگر

برگر ذغالی گوشت راسته گوساله، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک
چیز برگر

معمولی (۱۰۰ گرمی)

۱۰
۵۱,۰۰۰ ۴۵,۹۰۰ تومان

دوبل (۲۰۰ گرمی)

۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر ذغالی گوشت راسته گوساله ۱۰۰ گرمی، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک
قارچ برگر
۵۱,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس (دو تکه)

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده،۲ عدد سس مخصوص،سالاد مخصوص
فیله استریپس (دو تکه)
ناموجود

فیله استریپس (چهار تکه)

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده،۲ عدد سس مخصوص،سالاد مخصوص
فیله استریپس (چهار تکه)
ناموجود

فیله استریپس (پنج تکه)

۵ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده،۲عدد سس مخصوص،سالاد مخصوص
فیله استریپس (پنج تکه)
ناموجود

سالاد و پیش غذا

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۸,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۵۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۳۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی ساده
۳۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
سیب زمینی با پنیر
۴۲,۰۰۰ تومان

دسر

دسر تیرامیسو

پنیر خامه ای، خامه قنادی، مینارین قنادی، بیسکوییت، پودرقهوه، آب آشامیدنی، فراورده کاکایویی
دسر تیرامیسو
۲۳,۸۰۰ تومان

سرویس اضافه

لیوان (اضافه)

یک عدد لیوان
لیوان (اضافه)
۵۰۰ تومان

نان بروتچن (اضافه)

یک عدد نان بروتچن
نان بروتچن (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

سس قرمز (اضافه)

سس قرمز (یک نفره)
سس قرمز (اضافه)
۷۰۰ تومان

سس قرمز تند (اضافه)

سس قرمز تند (یک نفره)
سس قرمز تند (اضافه)
۷۰۰ تومان

سس چیلی تای (اضافه)

سس چیلی تای (یک نفره)
سس چیلی تای (اضافه)
۴,۰۰۰ تومان

سس سیر (اضافه)

سس سیر (یک نفره)
سس سیر (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

سس سفید (اضافه)

سس سفید (یک نفره)
سس سفید (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۸,۱۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۸,۱۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۴,۳۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

استوایی

۹,۸۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان