جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۷۵,۳۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک، سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۷۶,۴۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله رست بیف، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک هندی

یک عدد سوسیس آلمانی، رب گوجه، ادویه تند، نان باگت
ساندویچ خوراک هندی
۳۷,۵۰۰ تومان

پیتزا ویژه ماندگار آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله رست بیف و شنیسل مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا ویژه ماندگار آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آلفردو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، شنیسل مرغ، کالباس، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا آلفردو آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۷۵,۶۰۰ تومان

پیتزا جوجه و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، جوجه کباب، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا جوجه و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۸۲,۰۰۰ تومان

منوی ویژه

مک دونالد ویژه

۲ عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، پنیر موزارلا، کالباس خشک
مک دونالد ویژه
۱۰۶,۰۰۰ تومان

میکس برگر ویژه

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۵۰ گرمی، ۱۲۰ گرم شنیسل گریل شده، پنیر گودا، پنیر موزارلا، قارچ، کالباس خشک
میکس برگر ویژه
۱۰۲,۰۰۰ تومان

رویال برگر ویژه

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، پنیر موزارلا، قارچ، کالباس خشک
رویال برگر ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر ویژه

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۵۰ گرمی, پنیر گودا,پنیر چدار, پنیر موزارلا, ژامبون مرغ
چیز برگر ویژه
۸۷,۰۰۰ تومان

برگر ویژه

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۵۰ گرمی، سس خردل، چیپس، گوجه، خیارشور، کاهو
برگر ویژه
۷۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

گوشت گوساله رست بیف، شنیسل مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت
ساندویچ ویژه
۸۸,۰۰۰ تومان

چیکن تندر

۱۲۰ گرم شنیسل گریل شده، پنیر گودا، پنیر موزارلا، قارچ، کالباس، نان باگت
چیکن تندر
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه ویژه

شنیسل مرغ، قارچ، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا
خوراک جوجه ویژه
۷۵,۶۰۰ تومان

ساندویچ خوراک ویژه

خوراک هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت
ساندویچ خوراک ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا ویژه ماندگار آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله رست بیف و شنیسل مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا ویژه ماندگار آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فرانسوی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله رست بیف و شنیسل مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا فرانسوی آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست تو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله رست بیف ربی، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست تو آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله رست بیف، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا جوجه و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، جوجه کباب، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا جوجه و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا آلفردو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، شنیسل مرغ، کالباس، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا آلفردو آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۷۵,۶۰۰ تومان

پیتزا چرخ کرده آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا چرخ کرده آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰۷,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۷۵,۳۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک، سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۷۶,۴۰۰ تومان

پیتزا مخلوط گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، کالباس، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۹۸,۵۰۰ تومان

برگر

دوبل برگر ذغالی

۲ عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۰۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
دوبل برگر ذغالی
۷۲,۸۰۰ تومان

رویال برگر ذغالی

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، کالباس، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
رویال برگر ذغالی
۶۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، کالباس، خیارشور، کاهو، گوجه، سس مخصوص
چیز برگر ذغالی
۵۳,۸۰۰ تومان

برگر ذغالی

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۰۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
برگر ذغالی
۴۹,۰۰۰ تومان

برگر مخصوص

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
برگر مخصوص
۴۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ گوشت و قارچ

۱۲۰ گرم گوشت گوساله رست بیف، ۴۰ گرم قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ گوشت و قارچ
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیزپن گوشت

۶۰ گرم گوشت گوساله رست بیف، قارچ، پنیر پیتزا، نان گرد تست شده
ساندویچ پیزپن گوشت
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیزپن مخصوص

۳۰ گرم گوشت گوساله رست بیف ربی، کالباس خشک، قارچ، پنیر پیتزا، نان گرد تست شده
ساندویچ پیزپن مخصوص
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیزپن مخلوط

۶۰ گرم سوسیس هات داگ، کالباس خشک، قارچ، پنیر پیتزا، نان گرد تست شده
ساندویچ پیزپن مخلوط
۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیزپن مرغ

۱۰۰ گرم شنیسل مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، نان گرد تست شده
ساندویچ پیزپن مرغ
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ جوجه و قارچ

۱۳۰ گرم شنیسل مرغ، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ جوجه و قارچ
۶۰,۹۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

یک عدد هات داگ ۷۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، پنیر، نان باگت
ساندویچ هات داگ با پنیر
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۴۶,۶۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

یک عدد سوسیس ۵۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ کوکتل
۴۲,۷۰۰ تومان

ساندویچ خوراک هندی

یک عدد سوسیس آلمانی، رب گوجه، ادویه تند، نان باگت
ساندویچ خوراک هندی
۳۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۱۴۰ گرم کالباس مرغ ۶۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

۱۴۰ گرم کالباس مرغ و گوشت ۶۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۴۲,۰۰۰ تومان

تنوری

پوتو رست

۱۰۰ گرم ژامبون مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، ۶۰ گرم گوشت گوساله رست بیف ربی، پنیر پیتزا
پوتو رست
۱۲۳,۰۰۰ تومان

دبل دان

۲۲۰ گرم شنیسل مرغ گریل شده، قارچ، ژامبون مرغ، پنیر موزارلا، پنیر گودا، سیب زمینی سرخ کرده
دبل دان
۱۱۲,۰۰۰ تومان

پوتو چیکن

۱۰۰ گرم ژامبون مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، ۶۰ گرم شنیسل مرغ، پنیر پیتزا
پوتو چیکن
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پوتو سج

۱۰۰ گرم ژامبون مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
پوتو سج
۸۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی با پنیر (یک نفره)

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا
سیب زمینی با پنیر (یک نفره)
۵۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)

۲۰۰ گرم خلال سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
۳۷,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد ماکارونی

ماکارونی فرم، کالباس خشک، خیارشور
سالاد ماکارونی
۱۸,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس کچاپ تند

سس کچاپ تند
۲,۰۰۰ تومان

سس مایونز تند

سس مایونز تند
۲,۰۰۰ تومان

سس کچاپ

یک عدد
سس کچاپ
۲,۰۰۰ تومان

سس مایونز

یک عدد
سس مایونز
۲,۰۰۰ تومان

سس فرانسوی

یک عدد
سس فرانسوی
۲,۰۰۰ تومان

نان نیم باگت

یک عدد
نان نیم باگت
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

لیموناد خانواده

یک لیتر
لیموناد خانواده
۱۹,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۲۱,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۱,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۱,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۳,۰۰۰ تومان

هلو

۱۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان