جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا روزانه آمریکایی٬ ژامبون پپرونی ۷۰٪، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل هالوپینو، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

متوسط

۱۵۱,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا روزانه آمریکایی، گوشت راسته گوساله ، قارچ، فلفل دلمه ای٬ پنیر پیتزا ترکیبی، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی

متوسط

۱۷۱,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰۹,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

۳ عدد فیله مرغ سوخاری شده٬ ۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس مخصوص٬ نان بروتچن
فیله استریپس

سه تکه

۱۵۵,۰۰۰ تومان

چهار تکه

۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا روزانه آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده٬ قارچ٬ فلفل دلمه ای٬ پنیر پیتزا ترکیبی، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

متوسط

۱۶۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۱۱,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی

خمیر پیتزا روزانه آمریکایی٬ ژامبون گوشت ۷۰٪٬ کوکتل دودی ۷۰٪٬ قارچ٬ فلفل دلمه ای٬ پنیر پیتزا ترکیبی، سس مخصوص
پیتزا یونانی آمریکایی

متوسط

۱۵۱,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا روزانه آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده٬ قارچ٬ فلفل دلمه ای٬ پنیر پیتزا ترکیبی، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

متوسط

۱۶۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۱۱,۰۰۰ تومان

پیتزا آدنیس آمریکایی

خمیر پیتزا روزانه آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، ژامبون گوشت ۷۰٪، کوکتل دودی ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا ترکیبی، سس مخصوص
پیتزا آدنیس آمریکایی

متوسط

۱۶۱,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰۱,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا روزانه آمریکایی، گوشت راسته گوساله ، قارچ، فلفل دلمه ای٬ پنیر پیتزا ترکیبی، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی

متوسط

۱۷۱,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا کمبو آمریکایی

خمیر پیتزا روزانه آمریکایی٬ گوشت چرخ کرده گوساله، سینه مرغ مرینیت شده، قارچ، فلفل دلمه ای٬ پنیر پیتزا ترکیبی، سس مخصوص
پیتزا کمبو آمریکایی

متوسط

۱۷۱,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ فاهیتا آمریکایی

خمیر پیتزا روزانه آمریکایی٬ فیله مرغ طعم دار شده مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای٬ پنیر پیتزا ترکیبی، سس مخصوص
پیتزا مرغ فاهیتا آمریکایی

متوسط

۱۶۱,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی

خمیر پیتزا روزانه آمریکایی٬ ژامبون گوشت ۷۰٪٬ کوکتل دودی ۷۰٪٬ قارچ٬ فلفل دلمه ای٬ پنیر پیتزا ترکیبی، سس مخصوص
پیتزا یونانی آمریکایی

متوسط

۱۵۱,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا روزانه آمریکایی٬ ژامبون پپرونی ۷۰٪، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل هالوپینو، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

متوسط

۱۵۱,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سولار آمریکایی

خمیر پیتزا روزانه آمریکایی، ژامبون گوشت ۷۰٪، کوکتل دودی ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا ترکیبی، سس مخصوص
پیتزا سولار آمریکایی

متوسط

۱۵۱,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا ایتالیایی آدنیس

خمیر پیتزا روزانه ایتالیایی، راسته گوشت گوساله استیکی ۵۰ گرمی، بیکن ۹۰%، قارچ٬ فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا ترکیبی، زیتون اسلایس، سس م...
پیتزا ایتالیایی آدنیس
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گارلیک استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا روزانه ایتالیایی٬ راسته گوشت گوساله استیکی ۱۴۰ گرمی، سس سیر، پیاز حلقه ای، پنیر پیتزا ترکیبی، سس مخصوص
پیتزا گارلیک استیک ایتالیایی
۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا میت لاور ایتالیایی

خمیر پیتزا روزانه ایتالیایی٬ راسته گوشت گوساله استیکی ۱۴۰ گرمی، سینه مرغ گریل شده تکه ای ۸۰ گرمی، قارچ، فلفل دلمه ای٬ پنیر پیتزا ت...
پیتزا میت لاور ایتالیایی
۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گریل چیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۴ سانتی متری٬ سینه مرغ گریل شده تکه ای ۱۵۰ گرمی، قارچ٬ فلفل دلمه ای٬ پنیر پیتزا ترکیبی٬ سس مخصوص
پیتزا گریل چیکن ایتالیایی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا روزانه ایتالیایی٬ ژامبون پپرونی ۷۰٪، فلفل هالو پینو، پنیر پیتزا ترکیبی، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا وجترین ایتالیایی

خمیر پیتزا روزانه ایتالیایی٬ قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، نخود فرنگی، پنیر پیتزا ترکیبی٬ سس مخصوص
پیتزا وجترین ایتالیایی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

برگر

آدنیس برگر

برگر ۱۳۰ گرمی، گوشت رست، پنیر گودا، پیاز کاراملی، قارچ، سیب خلالی، بیکن، گوجه، خیار شور
آدنیس برگر
۱۴۵,۰۰۰ تومان

فیت برگر

برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی٬ سینه مرغ گریل شده ۱۱۰ گرمی، پنیر گودا، گوجه، خیارشور٬ نان برگر مک دونالد
فیت برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی٬ قارچ، پنیر گودا٬ گوجه، خیارشور٬ نان برگر مک دونالد
ماشروم برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

بیکن برگر

برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی٬ بیکن ۹۰%، پنیر گودا، گوجه، خیارشور٬ نان برگر مک دونالد
بیکن برگر
۱۰۹,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر

برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی٬ پنیر گودا، فلفل هالوپینو٬ گوجه، خیارشور، نان برگر مک دونالد
هالوپینو برگر
۱۰۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ زینگر

۱۵۰ گرم سینه مرغ اسپایسی، بیکن گوشت ۹۰٪، پنیر گودا، گوجه، خیارشور٬ نان برگر مک دونالد
ساندویچ زینگر
۹۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی٬ پنیر گودا، گوجه، خیارشور٬ نان برگر مک دونالد
چیز برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگر

برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، سس مخصوص، گوجه، خیارشور٬ نان برگر مک دونالد
کلاسیک برگر
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن گریل

۱۵۰ سینه مرغ گریل شده، گوجه، خیارشور٬ نان برگر مک دونالد
ساندویچ چیکن گریل
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ژامبون تنوری گوشت

ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا ترکیبی، قارچ٬ گوجه، خیارشور، چیپس، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری گوشت
۱۰۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، پنیر گودا٬ گوجه٬ خیارشور٬ نان باگت
ساندویچ فیله سوخاری
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پلاس

هات داگ ۷۰٪، ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر گودا، قارچ٬ پنیر ترکیبی٬ مخصوص گوجه، خیار شور، نان باگت
ساندویچ هات داگ پلاس
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت ۹۰٪، کاهو، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۶۹,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس

۳ عدد فیله مرغ سوخاری شده٬ ۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس مخصوص٬ نان بروتچن
فیله استریپس

سه تکه

۱۵۵,۰۰۰ تومان

چهار تکه

۱۶۹,۰۰۰ تومان

کتف و بال سوخاری

۳ عدد کتف سوخاری شده، ۳ عدد بال سوخاری شده، سیب سرخ شده، سالاد کلم، ۲ عدد سس مخصوص، ۳ تکه نان
کتف و بال سوخاری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

اسنک

اسنک تاکو

گوشت گوساله چرخ کرده ۱۱۰ گرمی، قارچ، فلفل، پنیر پیتزا ترکیبی، سس مخصوص٬ نان باگت
اسنک تاکو
۱۶۵,۰۰۰ تومان

اسنک مکزیکانو

گوشت راسته گوساله ۶۰ گرمی، ژامبون گوشت ۸۰٪، پپرونی ۷۰٪، فلفل هالوپینو، قارچ٬ نان باگت
اسنک مکزیکانو
۱۶۵,۰۰۰ تومان

اسنک آدنیس

گوشت چرخ کرده گوساله ۵۰ گرمی، ژامبون گوشت ۸۰٪، کوکتل ۷۰٪، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، سس مخصوص٬ نان باگت
اسنک آدنیس
۱۶۱,۰۰۰ تومان

اسنک چیکن

سینه مرغ مزه دار شده گریل شده ۱۵۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، سس مخصوص٬ نان باگت
اسنک چیکن
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا بیف آلفردو

پاستا پنه، ۱۵۰ گرم گوشت فیله راسته گوساله، سس قارچ، پنیر پارمسان، گوجه گیلاسی
پاستا بیف آلفردو
۱۰۹,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

پاستا پنه، ۱۵۰ گرم سینه مرغ تکه ای٬ سس قارچ، پنیر پارمسان گوجه گیلاسی
پاستا چیکن آلفردو
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار سوخاری

فیله مرغ سوخاری شده، کاهو پیچ، گوجه گیلاسی، نان تست سیر، زیتون٬ سس سزار
سالاد سزار سوخاری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار گریل

فیله مرغ گریل شده، کاهو پیچ، گوجه گیلاسی، نان تست سیر، زیتون٬ سس سزار
سالاد سزار گریل
۱۰۸,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

ماکارونی فرمی، نخود فرنگی، ذرت، ژامبون گوشت ۹۰%، سس مخصوص
سالاد پاستا
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید٬ هویج٬ ذرت٬ سس مخصوص٬ یک نفره
سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، سس سیر مخصوص، پنیر موزارلا
نان سیر
۹۹,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۲ الی ۱۶ عدد قارچ سوخاری شده
قارچ سوخاری
۷۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۵۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، قارچ٬ بیکن گوشت ۹۰٪٬ پنیر موزارلا
سیب زمینی ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوخاری

۲۵۰ گرم سیب زمینی سوخاری شده
سیب زمینی سوخاری
۶۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با پنیر

۳۰۰گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر موزارلا
سیب زمینی سرخ کرده با پنیر
۶۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده ساده

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ کرده ساده
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی زیرو
۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۲۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۲۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۲۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده زیرو

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده زیرو
۲۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان