جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا پپرونی

خمیر ایتالیایی، سس مخصوص، فلفل دلمه، قارچ، ژامبون پپرونی، زیتون، پنیر پیتزا، ذرت
پیتزا پپرونی

مینی

۱۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر ایتالیایی، سس مخصوص، فلفل دلمه، قارچ، ژامبون مرغ، زیتون، پنیر پیتزا، ذرت
پیتزا مخلوط

مینی

۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر ایتالیایی، سس مخصوص، فلفل دلمه، قارچ، ژامبون مرغ و گوشت، زیتون، پنیر پیتزا، ذرت، هات داگ
پیتزا مخصوص

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر ایتالیایی، سس مخصوص، گوجه، زیتون، فلفل دلمه، پیاز،ذرت، سبزیجات معطر، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

مینی

۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص شاورما

خمیر ایتالیایی، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قارچ، ذرت، زیتون، ژامبون مرغ، ژامبون، ژامبون بوقلمون، هات داگ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا مخصوص شاورما

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و گوشت

خمیر ایتالیایی، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قارچ، مرغ ریش شده، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون
پیتزا مرغ و گوشت

مینی

۱۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر ایتالیایی، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قارچ، مرغ ریش شده، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون
پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۱۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد همبرگر معمولی ۳۳%، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر

معمولی

۷,۰۰۰ تومان

مخصوص

۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد همبرگر معمولی ۳۳%، پنیر گودا، پنیر رنده شده، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر

معمولی

۹,۰۰۰ تومان

مخصوص

۱۱,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد همبرگر معمولی ۳۳%، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل برگر

معمولی

۹,۰۰۰ تومان

مخصوص

۱۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد همبرگر معمولی ۳۳%، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، ژامبون بوقلمون، کاهو، گوجه، خیارشور
رویال برگر

معمولی

۱۳,۰۰۰ تومان

مخصوص

۱۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد همبرگر معمولی ۳۳%، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور
قارچ برگر

معمولی

۹,۰۰۰ تومان

مخصوص

۱۱,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۲۰۰ گرم سینه مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور
چیکن برگر
۹,۰۰۰ تومان

چیکن برگر دوبل

۴۰۰ گرم سینه مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور
چیکن برگر دوبل
۱۲,۰۰۰ تومان

چیکن برگر با قارچ و پنیر

۲۰۰ گرم سینه مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا
چیکن برگر با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

همبرگر شاورما ذغالی

همبرگر دست ساز ۹۰% ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجهف خیارشور
همبرگر شاورما ذغالی
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم متری

همبرگر نیم متری

۲ عدد همبرگر ۳۳%، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، کالباس رنده شده، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر نیم متری

معمولی

۱۴,۰۰۰ تومان

مخصوص

۱۸,۰۰۰ تومان

چیکن برگر نیم متری

۵۰۰ گرم سینه مرغ، قارچ، پنیر، پنیر گودا، ژامبون رنده شده، کاهو، گوجه، خیارشور
چیکن برگر نیم متری
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ نیم متری

۲ عدد هات داگ، قارچ، پنیر، پنیر گودا، ژامبون رنده شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ نیم متری
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری نیم متری

سوسی بندری، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ بندری نیم متری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل نیم متری

۱۰ عدد قرص فلافل، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، ژامبون رنده شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ فلافل نیم متری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله نیم متری

۳۵۰ گرم فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، ژامبون رنده شده
ساندویچ فیله نیم متری
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص شاورما نیم متری

۲ عدد همبرگر ۶۰%، ۲ عدد هات داگ، پنیر گودا، پنیر پیتزا، قارچ، ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ مخصوص شاورما نیم متری
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی نیم متری

گوشت چرخ شده گوساله، فیله مرغ، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کباب ترکی نیم متری
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کباب ترکی گوشت معمولی

گوشت چرخ شده، فیله مرغ، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کباب ترکی گوشت معمولی
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت مخصوص شاورما

گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، قارچ، ادویه مخصوص، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کباب ترکی گوشت مخصوص شاورما
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله ذغالی

۳۵۰ گرم فیله ذغالی، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ فیله ذغالی
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس بندری، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ بندری
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل؛ کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ فلافل
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

۵ قرص فلافل؛ کاهو، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور
ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله

۳۰۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ فیله
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله با قارچ و پنیر

۳۰۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر پیتزا
ساندویچ فیله با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص شاورما

۲ عدد همبرگر، ۲ عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ مخصوص شاورما
۱۴,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری

۶ تکه فیله سوخاری، سالاد فصل، سس
فیله سوخاری
۱۸,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۴ تکه قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۱۰,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۶ تکه بال سوخاری
بال سوخاری
۱۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

پیتزا پیکو

نان باگت، سس مخصوص، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا پیکو
۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی قارچ و پنیر
۱۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص شاورما

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر، ذرت، ژامبون رنده شده
سیب زمینی مخصوص شاورما
۱۴,۰۰۰ تومان

اسنک

یک جفت
اسنک
۷,۰۰۰ تومان

ذرت

کوچک
ذرت
۷,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس، پنیر پیتزا، ژامبون رنده شده، قارچ
چیپس و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

تک لقمه

یک عدد سوسیس، قارچ
تک لقمه
۵,۰۰۰ تومان

ویتامینه

آب هویچ

آب هویچ

۳۰۰ میلی لیتر

۳,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۹,۰۰۰ تومان

آب هویچ بستنی

تک نفره
آب هویچ بستنی
۵,۰۰۰ تومان

شیر موز

تک نفره
شیر موز
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

میراندا

۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۲,۵۰۰ تومان

فانتا

۲,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۵۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۲,۵۰۰ تومان

پپسی

۲,۵۰۰ تومان

میراندا

۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

میراندا

۳,۰۰۰ تومان

سون آپ

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

میراندا

۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۵,۰۰۰ تومان

ماالشعیر شیشه ای دلستر

۲۵۰ میلی لیتر
ماالشعیر شیشه ای دلستر

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

هلو

۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای انگور

ماءالشعیر شیشه ای انگور
۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱.۵ لیتری
دلستر خانواده

هلو

۶,۰۰۰ تومان

انگو

۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان