جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۸۲,۰۰۰ تومان

بانی برگر

بانی برگر
۸۸,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فلافل مخصوص

ساندویچ فلافل مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل پنیری

ساندویچ فلافل پنیری
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل هندی

ساندویچ فلافل هندی
۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل هندی پنیری

ساندویچ فلافل هندی پنیری
۶۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

ساندویچ هات داگ ساده
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

ساندویچ هات داگ پنیری
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری ویژه

ساندویچ هات داگ پنیری ویژه
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ هندی پنیری

ساندویچ هات داگ هندی پنیری
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری پنیری

ساندویچ بندری پنیری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هندی

ساندویچ هندی
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هندی پنیری

ساندویچ هندی پنیری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری

ساندویچ کوکتل پنیری
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل هندی

ساندویچ کوکتل هندی
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل هندی پنیری

ساندویچ کوکتل هندی پنیری
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ آلمانی

ساندویچ آلمانی
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بانی فل

ساندویچ بانی فل
۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر فل

ساندویچ سوپر فل
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس مرغ و قارچ (سرد)

ساندویچ کالباس مرغ و قارچ (سرد)
۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس گوشت و قارچ (سرد)

ساندویچ کالباس گوشت و قارچ (سرد)
۴۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی کوچک

سیب زمینی کوچک
۴۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی بزرگ

سیب زمینی بزرگ
۵۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۱,۵۰۰ تومان

فانتا

۲۱,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۲۱,۵۰۰ تومان

هی دی خانواده

۱ لیتر
هی دی خانواده

لیمو

۱۹,۵۰۰ تومان

هلو

۱۹,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۹,۵۰۰ تومان

لیموناد بزرگ

لیموناد بزرگ
۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱/۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک دسانی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک دسانی
۴,۰۰۰ تومان