جست‌وجو در اسنپ‌فود

دسر

کیک شکلات

کیک شکلات
۸,۰۰۰ تومان

کیک ساده

کیک ساده
۸,۰۰۰ تومان

آبمیوه

آب آلبالو

۳۰۰ میلی لیتر
آب آلبالو
۱۰,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

۳۰۰ میلی لیتر
آب پرتقال
۱۰,۰۰۰ تومان

آب آناناس

۳۰۰ میلی لیتر
آب آناناس
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

شربت

شربت
۲۰,۰۰۰ تومان

هایپ

۲۵۰ میلی لیتر
هایپ
۱۷,۰۰۰ تومان

آیس مانکی

۲۵۰ میلی لیتر
آیس مانکی
۶,۰۰۰ تومان

رد بول

۲۵۰ میلی لیتر
رد بول
۲۰,۰۰۰ تومان

موهیتو

۲۵۰ میلی لیتر
موهیتو
۱۰,۰۰۰ تومان