جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

۱۰۰ گرم گوشت مخلوط
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی (یک سیخ)

۱۵۰ گرم گوشت فیله مرغ با برنج و گوجه
چلو جوجه کباب معمولی (یک سیخ)
۵۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو مرغ

زرشک پلو مرغ
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو جوجه کباب معمولی (یک سیخ)

۱۵۰ گرم گوشت فیله مرغ با برنج و گوجه
چلو جوجه کباب معمولی (یک سیخ)
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

۱۰۰ گرم گوشت مخلوط
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ محلی (یک سیخ)

چلو کباب برگ محلی (یک سیخ)
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگین دار (یک سیخ)

چلو کباب کوبیده نگین دار (یک سیخ)
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده، یک سیخ جوجه کباب
چلو کباب میکس
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری (یک سیخ)

چلو کباب وزیری (یک سیخ)
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (دو سیخ)

چلو جوجه کباب مخصوص (دو سیخ)
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص (دو سیخ)

چلو کباب برگ مخصوص (دو سیخ)
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک مرغ

نان لواش، گوجه، پیاز
خوراک مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی (یک سیخ)

نان لواش، پیاز، گوجه کبابی
خوراک جوجه کباب معمولی (یک سیخ)
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

نان لواش، آب نارنج، پیاز، گوجه کبابی
خوراک  کباب کوبیده (دو سیخ)
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ محلی (یک سیخ)

نان لواش، پیاز، گوجه کبابی
خوراک کباب برگ محلی (یک سیخ)
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگین دار (یک سیخ)

نان لواش، آب نارنج، پیاز، گوجه کبابی
خوراک کباب کوبیده نگین دار (یک سیخ)
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده، یک سیخ جوجه کباب، نان لواش، آب نارنج، پیاز، گوجه کبابی
خوراک کباب میکس
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری (یک سیخ)

نان لواش، آب نارنج، پیاز، گوجه کبابی
خوراک کباب وزیری (یک سیخ)
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص (دو سیخ)

نان لواش، آب نارنج، پیاز، گوجه کبابی
خوراک جوجه کباب مخصوص (دو سیخ)
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص (دو سیخ)

نان لواش، آب نارنج، پیاز، گوجه کبابی
خوراک کباب برگ مخصوص (دو سیخ)
۶۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۵ گوجه متوسط
گوجه کبابی (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو مرغ

زرشک پلو مرغ
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد کلم

سالاد کلم
سالاد کلم
۸,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۷,۰۰۰ تومان

ترشی

ترشی
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۷,۰۰۰ تومان

فانتا

۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۸,۰۰۰ تومان

زمزم

۱۸,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر قوطی

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای

انگور

۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلیلیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان