جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های رشت

پاچینی بمب بهروز

پر‌طرفدارها

ساندویچ غول هات داگ

۲ ورق ژامبون مرغ، ۲ ورق ژامبون گوشت، یک عدد هات داگ ۶۰%، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ غول هات داگ
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه هات داگ

یک عدد هات داگ ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه هات داگ
۳۸,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری

۳ عدد فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، نان باگت
فیله سوخاری
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

یک ورق ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ پنیر پیتزا، یک عدد سینه سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه برگر

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۲۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه برگر
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای

پیتزا هات میت پنجره ای (دو نفره)

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی وشت گوساله مزه دار شده، گوشت رست بیف، فلفل هالوِبینو، فلفل دلمه، ذرت، سس مخصوص
پیتزا هات میت پنجره ای (دو نفره)
۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا هیولای مخصوص پنجره ای (دو نفره)

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ژامبون گوشت، پپرونی، گوشت گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، فلفل دلمه ای، ذرت، سس مخصوص
پیتزا هیولای مخصوص پنجره ای (دو نفره)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا شاورما پنجره ای (دو نفره)

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی دونر گوشت، دونر مرغ، پنیر پیتزا
پیتزا شاورما پنجره ای (دو نفره)
۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه بمب بهروز پنجره ای (دو نفره)

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پپرونی گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، فلفل دلمه ای، ذرت، سس مخصوص
پیتزا ویژه بمب بهروز پنجره ای (دو نفره)
۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بمب پپرونی پنجره ای (دو نفره)

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، ذرت، سس مخصوص
پیتزا بمب پپرونی پنجره ای (دو نفره)
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا نارنجک گوشت پنجره ای (دو نفره)

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی وشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، فلفل دلمه ای، ذرت، سس مخصوص
پیتزا نارنجک گوشت پنجره ای (دو نفره)
۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بوفالوی وحشی رست بیف پنجره ای (دو نفره)

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، پپرونی. پنیر گودا، فلفل دلمه ای، ذرت، سس مخصوص
پیتزا بوفالوی وحشی رست بیف پنجره ای (دو نفره)
۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا هات میت (یک نفره)

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۳ سانتی متری)، گوشت گوساله مزه دار شده، گوشت رست بیف، فلفل هالوِبینو، فلفل دلمه ای، ذرت، سس مخصوص، پن...
پیتزا هات میت (یک نفره)
۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا هیولای مخصوص (یک نفره)

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۳ سانتی متری)، ژامبون گوشت، پپرونی، گوشت گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، فلفل دلمه ای، ذرت، سس م...
پیتزا هیولای مخصوص (یک نفره)
۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا شاورما (یک نفره)

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۳ سانتی متری)، دونر گوشت، دونر مرغ، پنیر پیتزا
پیتزا شاورما (یک نفره)
۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه بمب بهروز (یک نفره)

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۳ سانتی متری)، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پپرونی، گوشت گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، فلفل دلمه ا...
پیتزا ویژه بمب بهروز (یک نفره)
۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بمب پپرونی (یک نفره)

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۳ سانتی متری)، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، ذرت، سس مخصوص
پیتزا بمب پپرونی (یک نفره)
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا نارنجک گوشت (یک نفره)

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۳ سانتی متری)، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، فلفل دلمه ای، ذرت، سس مخصوص
پیتزا نارنجک گوشت (یک نفره)
۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بوفالوی وحشی رست بیف (یک نفره)

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۳ سانتی متری)، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، پپرونی، پنیر گودا، فلفل دلمه ای، ذرت، سس م...
پیتزا بوفالوی وحشی رست بیف (یک نفره)
۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ فراری (یک نفره)

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۳ سانتی متری)، سینه مرغ مزه دار شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت، سس مخصوص
پیتزا مرغ فراری (یک نفره)
۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی (یک نفره)

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۳ سانتی متری)، پپرونی، ژامبون گوشت، گوشت گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، فلفل دلمه ای، ذرت، سس م...
پیتزا یونانی (یک نفره)
۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر (یک نفره)

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۳ سانتی متری)، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و پنیر (یک نفره)
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بمب افکن

۴ عدد فیله سوخاری، یک عدد استیک ۸۰ گرم، قارچ، پنیر پیتزا، ژامبون، سس مخصوص، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بمب افکن
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

یک ورق ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ پنیر پیتزا، یک عدد سینه سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ غول بلغاری

۳ عدد بلغاری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ غول بلغاری
۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمب هسته ای

۲ عدد هات داگ ۶۰%، ۲ عدد استیک، ۳ عدد فیله مرغ سوخاری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه،...
ساندویچ بمب هسته ای
۱۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مین برگر

۳ عدد برگر شرکتی ۶۰%، ۲ عدد فیله مرغ سوخاری، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، یک عدد هات داگ ۶۰%، سس مخصوص، ک...
ساندویچ مین برگر
۱۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ TNT

۲ عدد استیک شرکتی ۸۰ گرمی، دو عدد هات داگ ۶۰%، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور...
ساندویچ TNT
۱۰۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بالستیک استیک

۲ عدد استیک شرکتی ۸۰ گرمی، ۳ تکه فیله مزه دار شده، ژامبون، قارچ، پنیر، پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بالستیک استیک
۱۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ دینامیت

۴ ورق ژامبون گوشت، یک عدد استیک شرکتی ۸۰ گرمی، ۲ تکه فیله مرغ سرخ شده مزه دار شده، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، سسس مخصوص، کاهو، گ...
ساندویچ دینامیت
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمب ژامبون تنوری

۲ ورق ژامبون مرغ، ۲ ورق ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بمب ژامبون تنوری
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ غول هات داگ

۲ ورق ژامبون مرغ، ۲ ورق ژامبون گوشت، یک عدد هات داگ ۶۰%، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ غول هات داگ
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری اشک آور

۴۰۰ گرم بندری، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری اشک آور
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه فیله استیک

یک عدد استیک شرکتی ۸۰ گرمی، ژامبون مرغ، یک عدد فیله مرغ سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه فیله استیک
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه استیک

یک عدد استیک شرکتی ۸۰ گرمی، قارچ، پنیر، ۲ ورق ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه استیک
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه برگر

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۲۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه برگر
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه ژامبون گوشت و مرغ

۲ ورق ژامبون مرغ، ۲ ورق ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه ژامبون گوشت و مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه هات داگ

یک عدد هات داگ ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه هات داگ
۳۸,۰۰۰ تومان

بالستیک برگر

۲ عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۲۰ گرمی، ۲ تکه فیله سرخ شده مزه دار شده، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت و قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، سس مخصوص، کا...
بالستیک برگر
۱۰۷,۰۰۰ تومان

بریان

نان

نان
۵,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری

۳ عدد فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، نان باگت
فیله سوخاری
۶۹,۰۰۰ تومان

مرغ بریان

۱.۳۰۰ کیلوگرم مرغ طعم دار شده
مرغ بریان
۹۰,۰۰۰ تومان

پاچینی (پرسی)

کتف مرغ طعم دار شده، سس انار
پاچینی (پرسی)
۴۰,۰۰۰ تومان

پاچینی (نیم کیلو)

کتف مرغ طعم دار شده، سس انار
پاچینی (نیم کیلو)
۶۰,۰۰۰ تومان

پاچینی (یک کیلو)

کتف مرغ طعم دار شده، سس انار
پاچینی (یک کیلو)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سس اضافه فرانسه

سس اضافه فرانسه
۲,۰۰۰ تومان

سس اضافه قرمز

سس اضافه قرمز
۱,۰۰۰ تومان

سس اضافه تند

سس اضافه تند
۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، یک نفره
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی قارچ گوشت و پنیر

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر پیتزا، یک نفره
سیب زمینی قارچ گوشت و پنیر
۵۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی قارچ پپرون پنیر

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، کالباس پپرونی، پنیر پیتزا، یک نفره
سیب زمینی قارچ پپرون پنیر
۵۷,۰۰۰ تومان

قارچ شکم پر

۹ عدد قارچ شکم پر، یک نفره
قارچ شکم پر
۳۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۹ عدد قارچ سوخاری، یک نفره
قارچ سوخاری
۳۵,۰۰۰ تومان

پاپکور مرغ

سینه مرغ تکه ای سوخاری، یک نفره
پاپکور مرغ
۴۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۸۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

لیموناد خوشگوار

۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

لیموناد خوشگوار

۱۰,۰۰۰ تومان

کوکاکولا

۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۲۸۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی

لیمو

۹,۰۰۰ تومان

گندم

۹,۰۰۰ تومان

استوایی

۹,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۶,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۹,۰۰۰ تومان

دوغ بطری محلی

۵۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری محلی
۱۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان