نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر

همبرگر معمولی

همبرگر معمولی
۸,۰۰۰ تومان

همبرگر ذغالی

همبرگر ذغالی
۱۳,۰۰۰ تومان

بانی برگر

بانی برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

همبرگر ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

غول برگر

غول برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ سوسیس آلمانی

ساندویچ سوسیس آلمانی
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل

ساندویچ سوسیس کوکتل
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

ساندویچ سوسیس بندری
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری با قارچ

ساندویچ سوسیس بندری با قارچ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ

ساندویچ فلافل با قارچ
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل بندری

ساندویچ فلافل بندری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل پنیری

ساندویچ فلافل پنیری
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ معمولی

ساندویچ هات داگ معمولی
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ نیم متری

ساندویچ هات داگ نیم متری
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف معمولی

ساندویچ کراکف معمولی
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف تنوری

ساندویچ کراکف تنوری
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس ویژه تنوری

ساندویچ کالباس ویژه تنوری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس (سرد)

ساندویچ کالباس (سرد)
۷,۰۰۰ تومان

خوراک لوبیا با قارچ

خوراک لوبیا با قارچ
۹,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی
۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

یک نفره
سیب زمینی سرخ کرده
۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی پنیری
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

میراندا

۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

پپسی

۲,۵۰۰ تومان

میراندا

۲,۵۰۰ تومان

سون آپ

۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

میراندا

۳,۰۰۰ تومان

سون آپ

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

میراندا

۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان